головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 2/2005 
Персонал № 2/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсВиступ на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у дискусії з приводу викликів тероризму (м. Страсбург)

Борис ОЛІЙНИК,
народний депутат України, віце-президент ПАРЄ

Високодостойний Президенте! Шановні колеги!

Тема нашої дискусії — «Терористичний виклик у державах — членах Ради Європи». А будь-які виклики, звичайно, потребу­ють адекватної відповіді. Простішого і оптимальнішого вирішення проблеми, здається, годі й шукати.

Однак, стосовно тероризму, ця універсальна формула: вик-лик-відповідь виявилась абсолютно неспроможною хоча б то­му, що ми намагаємося покарати вбивць уже після вчиненого ними кривавого місива. Але ж це не відповідь, шановні коле­ги, а радше безсилий гнів постфактум, де спрацьовує серед­ньовічний принцип: око за око, зуб за зуб. У цьому ціркулюс віціозус, де покара за злочин завжди спізнюється, народжува­тиметься і відроджуватиметься монстр тероризму, доки ми не розірвемо це порочне коло.

Але як його розщепити, не порушивши при цьому, прав лю­дини, не посягнувши на свободу слова, та на всі ті норми, котрі й творять демократію? Питання, на жаль, далеко риторичне, коли зважити, що, під приводом боротьби з міжнародним злом, деякі «отці націй» уже сьогодні обзивають нормальних опозиціонерів терористами з усіма репресивними наслідками.

То як же відділити агнців від козлищ? Щоб відповісти на це, треба збагнути причину зловісного явища. Приміром, аби зупинити бра­товбивство в Іраку, треба просто звільнити країну від окупантів; себто, зліквідувати причину кро­вопролиття. Але чи можна прощати у цій війні проти іноземних зайд викрадення і страту заруч­ників, вбивство своїх же співвітчизників? Де тут діють праведні месники-партизани, а де най­манці, уражені патологічним збоченням легіонерів смерті? З'ясувати те на праведному суді можна знову ж таки тільки після видворення окупантів. За наявності ж режиму окупації і в Іра­ку, і в Палестині під шляхетним гаслом боротьби з поневолювачами, поряд зі справними партиза­нами діяли і діятимуть відверті мародери і психічно збочені вбивці. Але це лише верхня час­тина айсбергу причин. Корені жахливого явища — у пластах століть. І хоч у шляхетному євро­пейському сімействі про деякі речі не прийнято говорити, все ж наважусь порушити табу.

Отже, ми неодноразово у цій залі гнівно розвінчували подвійні, а то й потрійні стандарти, коли дії затятих екстремістів у вигідних для ко­гось випадках трактувались як визвольні змаган­ня повстанців, а такі ж самі розбійники, але не­вигідні, називались справжнім іменем — терорис­ти. Хоча в обох випадках діяли звичайнісінькі вбивці. Тільки в першому іменувались визволи­телями, оскільки були вигідні американцям настільки, що на догоду їм вчинено варварські бомбардування Косова і Сербії. Причому з особ­ливою злобою і нещадністю.

Варто визнати, що саме з Косова починається відлік глобального тероризму, який сягнув свого апогею в Іраку.

Я глибоко вдячний доповідачам і дослідникам цієї болючої теми. В основному поділяю тези проектів Резолюції та Рекомендацій. Але доку­менти значно виграли б, коли б у них було зазна­чено, що агресія в Косові й Іраку — то трагічна по­милка керівництва США, оплачена кров'ю і жит­тям безвинних. Визнання цього гіркого факту бу­ло б до честі супердержави. І не тільки до честі, а й з огляду її власної безпеки. Бо не можна будува­ти своє благополуччя на нацьковуванні ісламу з православ'ям, на сатанізації спочатку сербів, а нині — мусульман. Тисячолітня історія свідчить, що провокування слов'янофобії завжди було трагічним для її призвідців.

Відтак, для загального і власного добра цій над­державі треба знайти силу і мужність подолати нав'язувану матеріалістами сліпу ненависть до народів, які не визнавали і ніколи не визнають над собою якогось одного світового зверхника. І якомога скоріше переходити до діалогу між циві­лізаціями, а не пхатися зі своїм уставом у чужий монастир чи мечеть. Слід акцентувати на тезі про діалог цивілізацій.

Отож, давайте діяти спільно супроти теро­ристів, в ім'я Бога і на славу Аллаха. Дякую за увагу.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту