головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 9/2005 
Персонал № 9/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсГолод і море

Тарас ПОЛКОВЕНКО,
кандидат філологічних наук, заступник директора Центру з вивчення проблем глобалізації та встановлення нового світового порядку Інституту культурологічни і етнополітичних досліджень МАУП

Українська історія пам'ятає не одну трагічну подію, серед них і голод 1932–33 років.

Упродовж останніх десятиліть дослідники голодоморів провели значну пошукову робо­ту [1]. Записали чимало спогадів очевидців.

Звичайно, дослідницька робота триває і нині. Проте дедалі менше залишається тих, хто може ще раз пригадати ті страшні події, звернутися до нащадків і попередити їх історією свого власного життя про те, що ніколи не повинно повторитися. Тим більше, у масштабі цілого народу.

Територіально вибір для збирання фактажу про голод 1932–33 рр. не став випадковим. Приморський край дослідники і досі вивчали мало [2]. Потрібно було з'ясувати значення моря як джерела для існування цілого регіону, виникало прагнення дізнатися про мотиви, які спонукали людей мігрувати сюди у пошуках порятунку від голодної смерті.

Під час опитування людей, припущення про те, що море допомагало зберегти життя меш­канців приморських районів підтвердилося. Проте стали відомі деякі суперечливі деталі міграції у Приазов'я людей, які йшли сюди з віддалених міст і сіл шукати порятунку від голодної смерті. Найжахливішим виявилося те, що люди шукали порятунку, проте знахо­дили, в основному, смерть:

  • деякі приходили сюди, не витримуючи мук голоду, кидалася їсти викинуту на бе­рег рибу і помирали від отруєння;
  • частина потрапляла до тих, хто співчу­вав голодуючим і давав їсти. Але виснаже­ний організм не витримував такого наван­таження, і голодні люди помирали від за­палення шлунку чи завороту кишок;
  • дехто приходив до баркасів, які належа­ли місцевим артілям і займалися рибним промислом, з надією отримати хоч трохи риби, але рибалки проганяли стражден­них, оскільки мали забезпечувати їжею свої власні сім'ї;
  • згодом озброєні представники місцевої влади переслідували голодних чужинців, які, на їхню думку, були «антисоціальним елементом»;
  • тільки діти викликали співчуття у при­морських жителів і тому не голодували, а згодом розносили звістку про своє спасіння біля моря, приваблюючи нові групи голодних людей із віддалених сіл і міст; і все повторювалося спочатку.

Скільки померло українських селян від го­лоду в 1932–1933 роках? Точних відомостей немає. Кількість жертв можна підрахувати приблизно, манівцем [3; 4]. Наприклад, відо­мо, що тільки 1933 року українські школи не дорахувалися близько 300 тис. учнів. Відомо також, що у сусідній Білорусії від 1926 до 1939 року населення збільшилося на 11,3%, а в Україні за той самий період зменшилось на 9,9% або на 3,84 млн жителів. Переписи насе­лення в 1926 і 1939 роках виявили такі кількісні дані:

Переписи       Всього в СРСР            В Україні

1926 р.            147 627 900                 31 195 000

1939 р.            170 557 100                 28 111 000

Якщо припустити, що за нормальних умов (коли б не було голоду) населення України зростало б так само, як і в усьому СРСР, то на 1939 рік населення в Україні мало б станови­ти близько 36 млн, на 8 млн більше, ніж вия­вив перепис. Тому існують твердження, що під час голодомору в Україні померло близь­ко 8 млн жителів. Це не зовсім правильно з двох причин: деякі люди не вмерли, а втекли з України в інші республіки; у перепис враху­вали і тих, хто за звичайних умов мав народи­тися, але не народився. Тому більшість дослідників наводять менші числа жертв.

Іншим способом підрахунку загиблих від голоду є можливість приблизно порахувати могили людей, які з'явилися під час голодо­мору, але розташовані осторонь від поховань жителів того чи іншого села. Загиблих від го­лоду чужинців так, в основному, і ховали. Є інформація і про масові поховання недалеко від морського берега тих, хто їв сиру рибу і від цього помер. Коли море підмиває чергову ділянку берега, то часом у зсувах ґрунту відкриваються кістки похованих у такий спосіб людей.

Нещастя, які приніс українському народу голодомор:

  • умертвив кілька мільйонів безвинних ук­раїнських людей;
  • завдав мук і страждань майже всім ук­раїнським селянам;
  • викоренив з українського селянства тру­дарів;
  • затримав процес утворення суверенної держави українців;
  • зробив українців боязкими, слухняними і мовчазними.

Навіть нині, після сімдесяти років від ча­су трагедії голоду, більшість людей, які на­давали інформацію про голодомор у При-азов'ї, відмовлялися називати свої прізви­ща. Хіба це не наслідки поселеного ще тоді в їхніх серцях страху і зневіри у завтрашньо­му дні?

Ось деякі свідчення.

* * *

1.   Із сіл люди приїжджали сюди, на море, до риби, рибою спасались. А які дуже голодні бу­ли, наїлися риби та тут і полягали, померли, які невідомо скільки днів голодні були. Від голоду понаїдалися тюльки і померли тут. Свекор і свекруха жили отут і таке розповіда­ли.

2.   У голод ми лободу мололи, варили, ліпи­ли коржики. Тоді, правда, корову держали, ар'ян робили. Обмажеш ото (коржики вмочу­вали в сироватку з-під кислого молока і їли. — Т. П.). Оті кочерьожки із качанів били, тоже готовили, мололи, готовили хліб. А жили ми за 50 км звідси.

3.   Казали, тільки не знаю, чи в 33-му, чи в 47-му році, люди оце так «вижили»: ідуть по березі, де риба викинута. Вони наїлися риби та й тут же падали з голоду (помирали. — Т. П.). Бо не можна ж, адже голодні. А риба сира, не варена, без солі, ніде ж і солі не було. Це батьки згадують той голодомор. І риби в нас було багато всякої, і красна була, і ікра чорна, і судаки. А солі не було. І наша мама, було, бере ту рибу, бреде в город ілі в Осипен-ку, тут село рядишком, міняла на сіль, на му­ку там, на олію, що в кого було. Люди таким, як кажуть, чудом виживали.

4.    Голодомор бил ето іскуственний, понімаєтє? Сдєлано для народа, чтоби народ вимер. Правітєлі сделали, а більше я нічого не знаю, це так од родітелей я чула. А хто це таке організував — я не знаю...

5.   Про 33-й? Ну що розказати вам? Дали людям зерно, розщиталися з людьми за робо­ту. Моя тьотка работала трактористкой, дали зерно, всьо, потом пришли все одбирали, даже єслі на столі стояла кружка пшона, то ту заби­рали. Так воно й було. У нас тут люди прихо­дили сюда, до моря, спасатися. Он у нас берег
обвалюється, і там видно, що молоді — усі зу­би цілі у скєлєтів — там вони і вмирали на бе­резі. Вони приходили, риби наїдалися й вми­рали. А з Краснодара до нас одна женщіна с дєвочкой прийшла, мама розказує, що прий­шла сюда і рибину дохлу принесла. Мама ка­же: «Подожди, я корову здою та покормлю».
Спасались люди тут, возлє моря. Да, йшли люди сюда спасаться. Так не хочеться балака­ти, розказували скільки страшного... Тьотка трактористка, що зерно ж одібрали в неї, вона ще куди-то заховала. Ото ми й прокормилися якось. Не ми, а мама. Все було. Вони зробили так, що приходять у дом: де що бачать — все
вишкрібали, перетрушували всі тряпки, все, забирали до крихотки, до крихотки все нада було забрать. Це на Житомирщині. Я просто чула від мами, що мама розказувала, а мама ж 19-го року, а це ж 33-го було. У них була сусідка баба Пріська. Вони, каже, так жили, наче трошки багато, а потім в них тоже все за­брали, все вибрали і, каже, сусідська дівчинка прийшла туди (вона вже набрякша була) і з теї хати не вийшла. Вони її на піч загнали, за­давили і в боняку зварили. І оце, каже, вони з цього вижили. Боже, скільки там людей загинуло! Каже, там був такий дід Трохим, то, ка­же, погрузили його на віз, от їде підвода, та, що збирала всіх мертвяків, каже, кинули його на той віз, а він, каже, рукою дригає: «А я, Га­врило, я ще живий» (оце я запам'ятала такі імена). А той: «Все рівно помреш».

6.   Єдінственно, що ми вижили за щьот моря. Люди йшли сюда і вже ділилися, хто чим міг. Продавали жмих (тюльку вижимали на рибій жир, і то жмих). А то били, ганяли людей, не давали нічого. Глитаї, як їх називали. І самі ж мєстні. Люди отак іздівались над такими, над цими. Нє, ну як, мєстні? Да, мєстні, ізбрані, при любій власті позгрібають усе зерно, все на світі. При любій власті живуть. Прийдуть ті, прийдуть ті — вони й там, і там успівали, такі подлі люди. А у 1921-ом отож їх і понази-вали глитаї. Молоді хлопці, ну голодні, десь вкрали там пшона і їх вивели на берег всіх і постріляли, і під льод пустили, а дід мій ходив собирав, мого дядька він зібрав, знайшов — його викинуло море — похоронив. Так що по­лучилось? Оці всі, що людям зло робили, що розстріляли оцю молодьож — один сказився, що собака скажена (Бог наказав так, навєрно), він сказився од сказу, здох, можна сказать. Один пішов косить пшеницю (мо-лотілка тоді була — це в 1921-ом) і дочкі своїй обрізав руки. Остальні всі: той умер од рака, то од дикої старості, що він там згнив живйом. Всі оті люди були наказані, ті, що все це роби­ли. Оце таке.

7.   Дітям під час голоду, якщо вони приходи­ли до баркасів, рибаки давали трохи риби.

8.   Мати у 10-річному віці працювала під час голоду, як інші діти. Одержувала за це пайок. Пайок складався з картоплини і шматка хліба. Вона працювала удвічі більше, одержу­вала подвійний пайок. Один з'їдала сама, один несла додому.

9.   На Украине голодали, и в Росии. Мне уже 84 года, и считайте, все знаю: и как гра­ницы закрывали, и все. Вот как. Голод был смертельный, потом, после голода, был брюшной тиф. У нас вот так. Один останется
ребенок дома. Тогда же рожали помногу, а все умирали. Смертельный голод был. Выво­зили потом. Мы на Дальнем Востоке, город Благовещенск, село Марково. Да, да. Всех за­хватило.

10.  Мені було, конєшно, у 33-му восємь год, я 25-го году. А що було? Голод. Голодували ми. Тільки я не знаю, чи воно получчало чи похужало. Я не могу вспомнить нічого. У моєї матері було четверо дітей. Батька не бу­ло — умер. Мені було 9 місяців. Так що ми розкошно не жили — у нас страданія одне бу­ло, переносили всяку жизнь. Таке не забувається. Ну, конєшно, я сама меньша була, і то я мало чого помню. Шо дитина там сооб-ражає? Ну, що я, дівчина: нада одіться і обуться, і нема у мене ніде нічого. Люди — на море. Рибалять мужчини, в кого єсть і рибка. А мати? Щось упаде їй — що там їй упаде — на продаж брала, і ото так перебивалися. Ко­ровка, правда, була. Ой, чим ту корову бєдну кормили! По посадках ходимо, рвемо ту — не траву, а зимою — сіно те. Ото так і перебива­лися: то те, то те. Мати юбки длинні шили і вообще — хороша одежа в неї була. Найбільше ото її 33-го года і спасало. У це врем'я вона продавала своє барахло, було батькове кольцо, було її кольцо, були в неї серги. То й сдавала в Торсін. Ну, оце так вона, в 33-му. Довго страдали люди — до 36-го году, по-моєму. А тоді получчало. А тоді, тут тобі, на тобі, война. І оце нам така жизнь.

11.  Наших дітей під час голоду підгодовува­ли сусіди. А було й таке: у холодну пору року дітей виганяли з хати, забирали в них одежу. По хатах топили кураєм та соломою.

12.  33-го як була голодовка? Так, у нас тут Азовське море. Так, до нас сюди їхали тачка­ми з усіх сіл, з району, області і ото міняли все: у кого що було, яка одежа. Міняли усе, що могли, на тачках. Ну, я не бачила, як оце пухлі, мертві. А у нас тоді оце ж рибу ловили. Тоді була тюлька. Баркаси там, баркаси такі були здоровенні. Ми називали «баркаси»: в них туди тон 5–6 тюльки входило.

(Записано від Пампури Ганни Дмитрівни, 1929 р. н., Мацухи Євдокії Петрівни, 1924 р. н. та інших жителів села Новопетрівка (Бер­дянський р-н, Запорізька обл.), які побажали не називати свої прізвища).

* * *

Люди прагнули жити, виховувати дітей, на­решті — будувати краще майбутнє. Натомість народ зазнав підготовленого у кремлівських кабінетах і приведеного в дію центральним партійним апаратом голодного удару. Кількість жертв досі ніхто не визначив оста­точно. Та й навряд чи це вдасться зробити взагалі. Проте й перемоги, і трагедії нації потрібно пам'ятати. Для цього є певні можли­вості. Насамперед — це робота тих державних і недержавних установ, організацій, навчаль­них закладів, дослідницьких підрозділів, які займаються вивченням історично значущої проблематики такого важливого в загально­людському масштабі питання, як голодомори в Україні, їх реального підґрунтя, фактичного перебігу подій, документально підтвердже­них наслідків.

Нині в Інституті культурологічних та етно-політичних досліджень Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ) триває робота, пов'язана з підготовкою та ви­данням енциклопедичного словника «Голодо­мори в Україні ХХ століття». Готові до друку статистичні матеріали, аналітичні статті, свідчення очевидців. Для томів енциклопедії створили унікальний понятійний апарат, який дасть змогу по-новому висвітлити досліджувану проблему.

Пам'ять людську не можна залякати, при­мусити мовчати чи знищити. Голодомори — це сторінки, які не вирвати із книги пам'яті українського народу.

Література

1.  Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. — Київ — Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць. — 2003.

2.  Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. — К., 1990.

3.  Колективізація і голод на Україні, 1929–1933: Зб. документів і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1993.

4. Чорна книга України: Зб. документів, архівних ма­теріалів, листів, документів, статей, досліджень,
есе. — К., 1998.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту