головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 9/2005 
Персонал № 9/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсЧервоний терор у Києві в 1919 році

Андрій ДИКИЙ

А) СИНОДИК «КИЄВЛЯНИНА»

Нижче наведений перелік осіб, убитих комуністичною партією в 1919 році (з лютого по серпень), складено за жалобними оголошеннями, що з'явилися в «Киевляни­не». Як відомо, Київ був відібраний денікінцями в біль­шовиків 15 серпня і знову відданий більшовикам 3 груд­ня 1919 року. У цей тримісячний «світлий проміжок» люди, які втратили близьких, могли сповістити рідних і друзів про своє горе за допомогою газет, що було немис­лимо при більшовиках.

Зрозуміло, цей список далеко не повний. Багато хто з тих чи інших причин зовсім не дав жалобних оголошень, деякі відіслали їх до інших, окрім «Киевлянина», газет. Але попри те все цей список дає уявлення, на кого обру-шилися чекісти в Києві, що ж стосується провінції, то вона тільки у виняткових випадках подала свій «жалоб­ний голос», тому що «звільнений Київ» був відрізаний від Краю.

Список складено не за абеткою, а хронологічно, тобто за надходженням сумних оголошень у «Киевлянин». У роз­порядженні автора не було повного комплекту номерів га­зети, проте цей синодик містить 132 особи**, зокрема: Флоринский, Тимофей Дмитриевич, проф. Унив. св. Вла­димира.

Армашевский, проф. Университета св. Владимира. Страхов, В. В., почетный мировой судья. Мальшин, Н. В., служил в Гос. Контроле. Можаловский, П. И., член суда. Башин, И. А., член Киевской 1 биржевой артели. Цитович, Александр Львович, управляющий Обществом Взаимного Кредита.

Янковский, Дмитрий Порфириевич, директор 6-й гим­назии.

Фомок, ученик 6-й гимназии. Бушмакин, ученик 6-й гимназии. Радзимовский, Валериан, почет. мир. судья. Мартынова, О. В., сестра милосердия. Шпика, Иосиф, чех.

Паукер, Герман Антонович, инженер-путеец. Вигура, Константин Андреевич, член Судебной Палаты. Жевахов, князь Дмитрий Владимирович, товарищ пред­седателя Окружного Суда. Бимман, Евгений Павлович, поручик. Львович, Василий Ипполитович, чинов. акцизн. упр. Недашковский, Василий Семенович, председатель до­мов. комитета.

Ткаченко, Иван Николаевич, штаб-ротмистр. Калинин, Адриан Федорович, товарищ прокурора.

Солнцев, Дмитрий Дмитриевич, юнкер. Савицкий, П. П., товарищ прокурора. Квятковский, Н. И., товарищ прокурора. Максимович, М. И., товарищ прокурора. Калиновский, А. П., товарищ прокурора. Матусевич, Н. В., товарищ прокурора. Раич, Н. П., товарищ председателя Окружного Суда. Гудим-Левкович, В. П., товарищ председателя Окружно­го Суда.

Милобендзкий, Виктор Казимирович, ротмистр.
Попов, Владимир Николаевич, штаб-ротмистр.
Снигуровский, Евгений Степанович, полковник.
Филиппченко, Леонид Иванович, поручик.
Смирнов, Владимир Васильевич, генерал.
Бомбах, Николай Викторович, подполковник.
Медер, Петр Владимирович, генерал-лейтенант.
Волков, Аркадий Николаевич, генерал-от-инфантерии.
Павлович, Иосиф Яковлевич, директор 8-й гимназии.
Сабанеев Лазарь.               
Сабанеев, Даниил.                         Ученики гимназии
Севастьянов, Вадим.                

Пересвет-Солтан, Иордан Николаевич, присяжный пове­ренный.

Генрихсен, Борис Густавович, товарищ прокурора. Трубецкой, князь Иван Петрович, мировой судья. Лабепский, Семен Андреевич, журналист. Былинский, Владимир Романович, полковник. Шиманский, капитан.

Матченко, Иван Павлович, педагог, почет. мир. судья. Громов, Александр Семенович, инженер-технолог. Добрынин, Михаил Николаевич, присяжный поверен­ный.

Киркин, Михаил Михайлович, подполковник. Никольский, Сергей Александрович, поручик. Полибин, Александр Владимирович, статский советник. Кононов, Федор Яковлевич, банковский служащий. Суковкин, Николай Иосафович, киевский губернатор, сенатор.

Вороненко, Апполинарий Александрович, агроном. Рагоза, Александр Францевич, генерал-от-инфантерии. Плейер, Иван Осипович, штабс-ротмистр. Цитович, Клеоник Игнатьевич, основатель Союза рус­ских рабочих.

Красовский, Александр Иванович, член губ. земской упра­вы.

Науменко, Владимир Павлович, редактор «Киевской Старины».

Неминский, Н. С, служащий Киевского земельного банка. Остромыслянский, Н. В., из прокуратуры. Пащенко, Александр Савич, редактор «Двуглавого Орла». Бех, П. С, преподаватель Фундуклеевской гимназии.

Лобков, Владимир Михайлович, доброволец (на ст. Фастов).

Павлов, Федор Федорович, полковник. Кратохвиль, Ян, чех.

Чайковский, Николай Николаевич, штабс-ротмистр и другие.

Б) СВІДЧЕННЯ ВАЛЕРА

У збірнику «На чужой стороне» (випуск XI, 1925 р.) надруковано свідчення такого собі Валера, справжнє прізвище якого — Болєросов. Свідчення це узято з мате­ріалів «Особливої Слідчої Комісії на Півдні Росії».

У своєму свідченні Валер, між іншим, говорить:

«У цей період відбувалося комплектування Че-Ка, і за націо­нальностями можна сміливо говорити про перевагу над усіма ін­шими євреїв. Через те, що кількість співробітників Че-Ка колива­лася від 150 до 300, то й точні цифри навести тут не можна. Я не помилюся, якщо скажу, що відсоткове відношення євреїв до інших співробітників Че-Ка дорівнювало 75:25, а командні посади пе­ребували майже винятково в їхніх руках.

Найбільш вразливі і крикливі за природою, вони своєю метуш­нею у приміщенні Че-Ка створювали обстановку нероздільного панування. Правда, цей період я все-таки називаю єврейським із двох міркувань: 1) величезна більшість (7:3) членів комісії були єв­реї, 2) за цей період не було жодної страти єврея (крім співробіт­ника Че-Ка, Каца).

Цей період багатий зате на особливий відтінок роботи (Союз російського народу, складання списків для проведення червоно­го терору) і добросердим ставленням до справ євреїв, які, на думку більшості членів комісії, через непорозуміння не розуміють революції і її завдань».

Валер наводить і особовий склад командних посад у Київській надзвичайці:

1)  Председатель — Блувштейн (еврей).

2)  Дехтяренко Петр (русский) — заместитель предсе­дателя и заведующий секретным отделом.

3)  Шуб (еврей) — секретарь комиссии.

4)  Цвибак Самуил (еврей) — заведующий юридическим отделом.

5)  Цвибак Михаил (евреи) — заместитель заведующе­го оперативным отделом (заведующим был Яков Лиф-шиц — еврей).

6)  Фаерман-Михайлов (еврей) — комендант.

7)  Кац (еврей) — заведующий тюремным подотделом.

8)  Каган (еврей) — заведующий хозяйством.

9)  Ганиотский (вероятно еврей, но не наверное) — за­ведующий общей канцелярией.

10)  Финкельштейн (еврей) — командир Особого отря­да при Че-Ка.

11)  Мотя Гринштейн (еврей) — заведующий спекуля­тивным подотделом.

12)  Рабичев (вероятно, еврей) — бухгалтер.

13)  Савчук (русский).

14)  Шварцман (еврей) — заместитель заведующего секретным отделом.

15)       Манькин (еврей) — заместитель заведующего юри­дическим отделом.

16)       Яковлев (русский) — инспектор секретного отде­ла.

17)       Ковалев (русский) — инспектор секретного отде­ла.

18)       Лошкевич (не выяснено) — инспектор секретного отдела.

19)       Рубенштейн Наум (еврей) — секретарь юридичес­кого отдела.

20)       Мантейфель (еврей) — член коллегии юридического отдела.

ВАЛЕР ДАЄ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДЕЯКИХ ЧЕКІСТІВ:

«Блувштейн (він же Сорін)... відігравав роль великого вельможі, що знає свою високу питому вагу в більшови­ків...». «Його участь в убивстві позбавленого влади Імпе­ратора Миколи II і його родини створювала особливий революційний ореол». «Спонукаючи молодших співро­бітників закріплювати свою революційну свідомість власноручним розстрілом жертв Че-Ка, Сорін сам осо­бисто брав участь у розстрілах...»

«...Цвібак Самуїл, родом із Сімферополя. Студент-юрист другого курсу. Впертий і злий... грубий до руко­прикладства, брав участь сам у розстрілах...»

«...Цвібак Михайло... гумор і незлобивість створили йому серед службовців Че-Ка загальну любов. Попри все те ця людина, ймовірно — з наслідування, брав участь у розстрілах жертв Че-Ка...»

«...Ліфшиц Яків — сильний оратор серед робочих... Не був членом комісії, але мав колосальний вплив на справи Че-Ка. Жорстокий до безмежності... У розстрілах жертв Че-Ка брав участь не як гастролер, а як професіонал...»

«...Фаєрман-Михайлов, комендант Че-Ка... жорстокий, боягуз, нахабний, самовпевнений, сластолюбний, і, у ре­зультаті, покинений усіма, був розстріляний Одеською Че-Ка (такі чутки)... був довго катом Київської Че-Ка...»

«…Шварцман Яків, член Комісії... непересічний полі­тичний працівник і діяч. Жорстокий. Особисто розстрі­лював. Бив і катував арештованих...»

«Рубінштейн — дипломат, підступний, сластолюбний, по-своєму добрий, жорстокий з ув'язненими. Беручи участь у розстрілах з цікавості, він смакував агонії жертв, в одну з яких випустив послідовно близько 30 куль...»

Із книги В. Шульгіна
«Что нам у них не нравится»


* Дикий А Евреи в России и СССР. Исторический очерк. — Новосибирск: Благовест. —

1994. — С 471-476.

** Список подається відповідно до оригіналу, що друкується російською мовою.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту