головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 9/2005 
Персонал № 9/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНайбільша компанія світу — найдешевша

Віра ЄВТУШИНА

Американський журнал Fortune опублікував список 500 най­більших компаній світу за підсумками 2004 року. Оцінюючи бізнес за обсягом продажів, журнал віддав першість амери­канській мережі дешевих супермаркетів Wal-Mart із річним оборотом 288,189 млрд доларів. Ця успішна компанія очолює почесний список уже четвертий рік поспіль. Провідні менед­жери світу пов'язують успіхи Wal-Mart не стільки з низькими цінами, скільки з технологічними новинками. Наприклад, ба­зами даних, які дали змогу їй ще раніше виявити, що під час навали ураганів і торнадо на узбережжі США підвищується попит на такі несподівані товари, як настільні ігри й відкри-вачки. Але у всякому разі, найбільша компанія світу всім зав­дячує насамперед своєму засновникові геніальному Семо-ві Уолтону.

Його визнано королем роздрібної торгівлі кінця XX століття. Бізнесменові вдалося перетворити за кілька десятиліть маленький магазин у центрі про­вінційного містечка у найбільшу в світі мережу роздрібної торгівлі. Багатий досвід у веденні тор­говельного бізнесу став матеріалом для написання книги, у якій він ділиться із читачами своїми жит­тєвими спостереженнями й діловими порадами. Книга називається дуже просто: «Зроблено в Аме­риці: як я створив Wal-Mart». Тут йдеться про нат­хнення, оптимізм, сміливість і важку працю. Дуже скромний, але завжди впевнений у своїх силах і можливостях, Сем Уолтон ділиться своїми спосте­реженнями, чесно й відверто розповідає про «пра­вила дорожнього руху» у великому бізнесі. Ми розповімо читачам про найцікавіші з них.

Наприклад, «Економія на всьому і у всьому». Цей принцип ліг в основу створення найпершого магазину Сема Уолтона. 1945 року в містечку Нью-порт (штат Арканзас), де проживало лише 4 тис. чоловік він, позичивши в тестя 20 тис. дол., оренду­вав за франчайзингом універсальний магазин ме­режі «Батлер Бразерс». У ньому Уолтон запрова­див систему самообслуговування й до мінімуму звів витрати. Це дало змогу знизити торговельну націнку. Обороти цілком звичайної, не цікавої до цього моменту торговельної точки стали зростати, і вона перетворилася в найприбутковіший магазин міста.

Ще в 60-і роки Сем Уолтон першим звернув ува­гу на поступовий відтік населення з міст до перед­мість, а також на вищий рівень цін на недорогі то­вари у передмістях. Скориставшись з дешевини землі, він розпочав будівництво великих і недоро­гих супермаркетів. У результаті люди почали їзди­ти на закупівлі не з околиці до центру, а навпаки, — з центру на околицю.

1962 року, коли в Арканзасі відкрився перший магазин Wal-Mart, де продавали одяг за зниженими цінами, ніхто не міг передбачити, що через 40 років він перетвориться у найбільшу в світі корпорацію. На першому супермаркеті красувався великий плакат: «We Sell For Less» — «Ми продаємо дешев­ше». Усе. Крапка. «Продавати дешевше» — основа бізнес-культури Wal-Mart.

Через п'ять років, 1967 року, кількість магазинів Сема Уолтона збільшилася до 24, оборот компанії сягнув 12 млн доларів. А вже 1979 року Wal-Mart заробила свій перший мільярд — перший випадок в історії американського бізнесу, коли компанія до­сягла таких результатів менш ніж за 20 років.

Незважаючи на великі заробітки, компанія й далі заощаджувала на всьому. Для цього мережі магази­нів відкривали в невеликих населених пунктах, а дешеві складські приміщення купували на околи­цях. У магазинах Wal-Mart уперше в історії рітейлу каси почали розташовувати при виході з торго­вельного залу, що дало змогу обслуговувати більше покупців меншою кількістю продавців. Всі магази­ни Wal-Mart приваблювали покупців, повідомляю­чи про вигідні знижки.

Низьких цін вдається досягати завдяки постав­кам за принципом «купуй назад». Це означає, що якщо продається не весь товар, залишок поверта­ють постачальникові без компенсації вартості това­ру. Але, здавалося б, за такої невигідної для постачальників схеми, стати постачальником товару в Wal-Mart дуже важко, оскільки працює ціла систе­ма відбору.

Заощаджувати неабияк компанії Wal-Mart допо­могли й реформи, що ґрунтувалися на впроваджен­ні високих технологій. Так, Wal-Mart однією з пер­ших стала використовувати комп'ютери, штрих--коди, безпровідні апарати сканування. 1987 року компанія виклала величезні гроші на покупку власного супутника для здійснення оплати за плас-тиковими картками, що уможливило значно швид­ше обслуговувати клієнтів. Згодом супутниковий зв'язок об'єднав у інформаційну мережу тисячі ма­газинів, торговельні склади й навіть водіїв вантажі­вок, які постачали товари в магазини корпорації по всій країні.

Витрати на ІТ були вражаючими, однак компанія завжди вибирала лише ті рішення, що могли сприяти основному чинникові її конкурентноздатності — зниженню цін. Водночас вивчають дрібні можли­вості скорочення витрат: коли їх запроваджують у масштабах величезної торговельної мережі, загаль­на економія сягає значних сум.

Нині всі торговельні мережі відстежують точний час купівель для отримання інформації про заван­таженість кас. А компанія Wal-Mart першою здога­далася використати цю інформацію для того, щоб оперативно передбачати простої або надмірне за­вантаження касирів. За цими прогнозами або заз­далегідь наймаються люди на неповний робочий день у години пік, або вільних касирів використо­вують на інших роботах.

Удосконалювати настільки напружений та об'єм­ний торговельний бізнес Семові Уолтону допома­гала вся родина: дружина Олена, брат Джеймс Уол-тон, тесть, шурин, а згодом — діти й онуки. Так, йо­го син Джон Уолтон до трагічної загибелі в авіака­тастрофі в червні 2005 року входив до Ради дирек­торів Wal-Mart, яка здійснювала кураторство над фінансовим комітетом і комітетом зі стратегічного планування. За рейтингом журналу Forbs, п'ятеро спадкоємців Сема Уолтона входять до десятки най-заможніших людей світу, володіючи сукупним ка­піталом, розмір якого сягає 100 млрд доларів. Нині це найбагатша родина у світі.

Отже, «сімейний стиль управління», — ще одне правило, яке успішно впровадив у життя Сем Уол-тон. Однак воно передбачає також півторамільйон-ну родину партнерів мережі — від вантажника до закликальника при вході. Як і годиться патріар­хальній родині, у ній немає рівності: авторитет гла­ви незаперечний. Але й наймолодшого образити не дадуть.

Важливе правило, вироблене засновником мере­жі Wal-Mart, — можливість кар'єрного росту для кожного співробітника. Обслуговуючий персонал має хороші можливості для кар'єрного росту, але для цього необхідно пропрацювати певний час в мережі й брати участь у щомісячному конкурсі

«Працівник місяця». У такий спосіб здійснюється просування від звичайного продавця до молодшого менеджера. Зараз Wal-Mart перетворилася в най­більшого роботодавця у США, та й у світі. У дея­ких містах компанія стала містотворчим підпри­ємством, колектив якого працює за таким корпора­тивним принципом: «Ми звичайні люди, віддано й ретельно працюємо разом, щоби досягти неймовір­них результатів. У кожного з нас своя історія, віра й різний колір шкіри, але всі ми однаково віримо, що кожна людина гідна поваги».

Водночас Wal-Mart запам'яталася усьому світові неприйняттям профспілкового руху у своїх супер­маркетах і безліччю позовів, що їх подали праців­ники мережі. За всю сорокалітню історію проф­спілкам удалося прорватися до єдиного супермар­кету, проте не в Америці, а в Канаді. Позивачі зви­нувачують компанію в ненаданні їм достатніх соці­альних гарантій. Був момент, коли середня зарпла­та працівника торговельної мережі становила 13 тис. дол. у рік, тоді коли офіційна межа бідності в США становила 14 тис. доларів. Співробітники, яким не вистачало грошей на медичну страховку, отримували допомогу від держави. Колишні спів­робітники Wal-Mart також звинувачують компа­нію в невиплаті понаднормових, у статевій дис­кримінації — відмові надавати жінкам однакову зарплату й однакові із чоловіками можливості кар'єрного росту.

Незважаючи на судові розгляди і смерть заснов­ника — Сема Уолтона, 1992 року, торговельна імпе­рія Wal-Mart не похитнулася. Висока активність американських споживачів забезпечила базу для нарощування оборотів. Нині компанія контролює близько 30% продажів товарів народного спожи­вання США, і, за прогнозами аналітиків, ця цифра може незабаром перевищити 50%.

Компанія вийшла на міжнародний ринок 1991 року, а нині мережа налічує понад півтори тисячі магазинів у десяти країнах світу, включно з Вели­кобританією, Німеччиною, Китаєм, Кореєю, Бра­зилією, Аргентиною, США, Канадою, Пуерто-Ри-ко, Мексикою. Родина Уолтонів і далі поширює свій бізнес у нових країнах, пам'ятаючи про всі повчання батька родини. Зокрема одне з найцікаві­ших, згаданих у його книжці: «Всі ідеї й досягнен­ня, що з'являються в навколишньому світі, можна й треба використати на благо вашого бізнесу. Не випустіть із уваги жодного віяння часу, умійте оці­нювати їх значимість і намагайтеся втілювати най­важливіші з них у життя раніше від інших. Виходь­те з того, що в питаннях нововведень ви абсолютно вільні, тому що справжній бізнес повинен супро­воджуватися волею творчості, як музика чи живо­пис. Все інше залежить тільки від Фортуни». І по­ки Фортуна їм усміхається.

Список найбільших компаній, що зайняли перші 100 позицій у рейтингу журналу FORTUNE

Компанія

Доходи в млн дол.

Прибутки в млн дол.

1

Wal-Mart Stores

287,989.0

10,267.0

2

BP

285,059.0

15,371.0

3

Exxon Mobil

270.772.0

25,330.0

4

Royal Dutch/Shell Group

268,690.0

18,183.0

5

General Motors

193,517.0

2,805.0

6

DaimlerChrysler

176,687.5

3,067.1

7

Toyota Motor

172,616.3

10,898.2

8

Ford Motor

172,233.0

3,487.0

9

General Electric

152,866.0

16,819.0

10

Total

152,609.5

11,955.0

11

Chevron

147,967.0

13,328.0

12

ConocoPhillips

121,663.0

8,129.0

13

AXA

121,606.3

3,133.0

14

Allianz

118,937.2

2,735.0

15

Volkswagen

110,648.7

842.0

16

Citigroup

108,276.0

17,046.0

17

ING Group

105,886.4

7,422.8

18

Nippon Telegraph & Telephone

100,545.3

6,608.0

19

American Intl. Group

97,987.0

9,731.0

20

Intl. Business Machines

96,293.0

8,430.0

21

Siemens

91,493.2

4,144.6

22

Carrefour

90,381.7

1,724.8

23

Hitachi

83,993.9

479.2

24

Assicurazioni Generali

83,267.6

1,635.1

25

Matsushita Electric Industrial

81,077.7

544.1

26

McKesson

80,514.6

–156.7

27

Honda Motor

80,486.6

4,523.9

28

Hewlett-Packard

79,905.0

3,497.0

29

Nissan Motor

79,799.6

4,766.6

30

Fortis

75,518.1

4,177.2

31

Sinopec

75,076.7

1,268.9

32

Berkshire Hathaway

74,382.0

7,308.0

33

ENI

74,227.7

9,047.1

34

Home Depot

73,094.0

5,001.0

35

Aviva

73,025.2

1,936.8

36

HSBC Holdings

72,550.0

11,840.0

37

Deutsche Telekom

71,988.9

5,763.6

38

Verizon Communications

71,563.3

7,830.7

39

Samsung Electronics

71,555.9

9,419.5

40

State Grid

71,290.2

694.0

41

Peugeot

70,641.9

1,687.8

42

Metro

70,159.3

1,028.6

43

Nestle

69,825.7

5,405.4

44

U.S. Postal Service

68,996.0

3,065.0

45

BNP Paribas

68,654.4

5,805.9

46

China National Petroleum

67,723.8

8,757.1

47

Sony

66,618.0

1,524.5

48

Cardinal Health

65,130.6

1,474.5

49

Royal Ahold

64,675.6

–542.3

50

Altria Group

64,440.0

9,416.0

51

Pemex

63,690.5

–2,258.9

52

Bank of America Corp.

63,324.0

14,143.0

53

Vodafone

62,971.4

–13,910.4

54

Tesco

62,458.7

2,511.3

55

Munich Re Group

60,705.5

2,279.8

56

Nippon Life Insurance

60,520.8

1,886.3

57

Fiat

59,972.9

–1,972.6

58

Royal Bank of Scotland

59,750.0

8,267.4

59

Zurich Financial Services

59,678.0

2,578.0

60

Credit Agricole

59,053.8

4,936.5

61

Credit Suisse

58,825.0

4,529.0

62

State Farm Insurance Cos

58,818.9

5,308.6

63

France Telecom

58,652.1

3,462.6

64

Electricite De France

58,367.2

1,667.9

65

J. P. Morgan Chase & Co

56,931.0

4,466.0

66

UBS

56,917.8

6,509.5

67

Kroger

56,434.4

–100.0

68

Deutsche Bank

55,669.5

3,074.6

69

E. ON

55,652.1

5,396.7

70

Deutsche Post

55,388.4

1,975.1

71

BMW

55,142.2

2,763.6

72

Toshiba

54,303.5

428.4

73

Valero Energy

53,918.6

1,803.8

74

AmerisourceBergen

53,179.0

468.4

75

Pfizer

52,921.0

11,361.0

76

Boeing

52,553.0

1,872.0

77

Procter&Gamble

51,407.0

6,481.0

78

RWE

50,951.9

2,657.9

79

Suez

50,670.1

2,244.2

80

Renault

50,639.7

4,416.6

81

Unilever

49,960.7

2,333.3

82

Target

49,934.0

3,198.0

83

Robert Bosch

49,759.2

1,950.2

84

Dell

49,205.0

3,043.0

85

ThyssenKrupp

48,756.1

1,100.3

86

Costco Wholesale

48,107.0

882.4

87

HBOS

47,755.7

5,601.4

88

Johnson&Johnson

47,348.0

8,509.0

89

Prudential

47,055.8

765.9

90

Tokyo Electric Power

46,962.7

2,104.5

91

BASF

46,686.6

2,342.0

92

Hyundai Motor

46,358.2

1,472.6

93

Enel

45,530.4

3,522.3

94

Marathon Oil

45,444.0

1,261.0

95

Statoil

45,440.0

3,697.3

96

NEC

45,175.5

631.5

97

Repsol YPF

44,857.5

2,425.3

98

Dai-ichi Mutual Life Insurance

44,468.8

1,301.7

99

Fujitsu

44,316.0

296.9

100

Time Warner

42,869.0

3,364.0

Підготувала Віра ЄВТУШИНА
(За матеріалами журналів Fortune, Forbs, Time)передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту