головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 11/2005 
Персонал № 11/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНові акценти зовнішньої політики України: інформаційно-комунікаційний аспект (продовження)

Ігор СЛІСАРЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент

Україна — поле гри без правил для іноземних лобістів?

Лобізм — це тиск певної групи на державну законодавчу та вико­навчу влади з метою ухвалення рішень, вигідних для цієї групи. Як правило, дослідники зараховують лобізм до сфери ПР-технологій. Ще в часи Вавилону та стародавнього Єгипту жерці та радники царів нерідко виконували роль лобістів, домагаючись на вищому державно­му рівні або рішення знизити податки для вуличних міняйл, або на­дати військову допомогу сусідній державі. Отож, зазначає дослідник лобізму Валех Рзаєв, систему психологічного впливу на людські го­лови вдосконалювали століттями, втім, вона залишалась кулуарною. І тільки у ХХ ст. лобізм пробрався із римських лазень та французьких будуарів до парламентів, а з розвитком інформаційних технологій от­римав невід'ємну нині частину — масштабні інформаційно-пропаган­дистські кампанії, із залученням ЗМІ.

Існує чимало вітчизняних та іноземних ґрунтовних досліджень про природу лобізму та особливо про інструментарій лобіювання інтере­сів корпорацій. Натомість, проблема лобізму у сфері міжнародних відносин досліджена ще недостатньо. Особливо закритою залишаєть­ся тема «етнічного лобізму», — поодинокі публікації маємо хіба про політичну публіцистику та журналістські розслідування.

Нині роль етнічного лобі та його вплив на міждержавні відносини, можна сміливо стверджувати, щоразу посилюються. Так, нещодавно у відносинах Польщі та Білорусі стався великий конфлікт, який то­чився навколо ситуації із організацією «Спілка поляків Білорусі». Згідно із заявами польського керівництва, влада Білорусі чинила тиск на організацію з метою цілковитого контролю над нею. Нато­мість в уряді Білорусі стверджували, що в організації відбувся розкол через спроби деяких діячів провести нелегітимний з'їзд і змінити ке­рівництво «Спілки». Європейський парламент у своїй заяві одноз­начно став на бік Польщі й окремим пунктом зазначив звинувачення — «репресії проти національних меншин». У цій ситуації МЗС Укра­їни запропонувало посередництво для вирішення конфлікту. Але на­віть у самій Польщі політичні сили по-різному оцінили справжні причини цього конфлікту. Так, третя за представництвом у Сеймі кра­їни партія «Самооборона» розцінила події як штучний конфлікт, до якого країни підштовхують їхні патрони — США та Росія [1]. З іншо­го боку, не переконливо, що позиція Польщі і рішення уряду заборо­нити в'їзд до країни лідеру «Спілки», якого визнає Мінськ, але не визнає Варшава, спричинена саме піклуванням про права поляків в Білорусі. Тоді МЗС Білорусі у своєму коментарі зазначило: «Это наг­лядный пример “заботы” польской стороны о своих соотечественни­ках, проживающих в Беларуси /.../ Польская сторона явно делит бе­лорусских поляков на “угодных” и “не угодных” для Варшавы.

Естественно, что Польша, как суверенное государство, может отка­зать во въезде на свою территорию любому иностранному граждани­ну. Но какую реальную “угрозу для обороноспособности и общес­твенной безопасности Польши” представляет доцент Гродненского университета, бывший руководитель общественного объединения “Союз поляков на Беларуси”? Скорее — Тадеуш Кручковский попла­тился за свои политические взгляды и взвешенный подход к взаимо­действию с властями Беларуси.

Что, это и есть пропагандируемое Польшей право на свободу мне­ния? Это и есть право на свободу передвижения? Это и есть подлин­ная свобода контактов между людьми? А ведь польская сторона гово­рила о “предпринимаемых ею усилиях для беспрепятственного обще­ния граждан Беларуси и Польши” и “укрепления связей с Полонией”.

Запрет полякам на въезд в Польшу — что, это и есть эти усилия? Такими действиями польская сторона явно пыта­ется запугать членов Союза поляков на Беларуси» [2].

На превеликий жаль, як зас­відчила практика українського керівництва, у нас часто-густо взагалі не знають або ігнору­ють чинник етнічного лобі у двосторонніх відносинах. Ось як вичерпно описав історію із візитом президента Віктора Ющенка до Туреччини у червні ц. р. український журналіст кримськотатарського походження Ос­ман Пашаєв: «Головний турецький месидж Ющен­ко отримав від тамтешніх (тобто турецьких. — Ред.) кримських татар. Ця тема настигала прези­дента протягом трьох днів. Очевидно, що в україн­ського керманича навіть з'явився умовний рефлекс упродовж двох діб, бо в останній день — у Стамбулі на зустрічі із діловими колами — Ющенко сам по­рушив кримськотатарське питання… На жаль, за три дні візиту не було жодної прес-конференції, або підходу до журналістів. Тому всі деталі закулісних розмов сторони залишили при собі. Подейкують, що в промові турецького президента Сезера за зачи­неними дверима була присутня дипломатично виві­рена фраза, що розвиток україно-турецьких взає­мин залежатиме від гармонійного вирішення проблем кримських татар. Слід зауважити, що турецькій стороні зовсім не хотілося б говорити на неприємні теми. Лише збожеволівши, можна уявити, що Ту­реччині, яка скута кіпрською, курдською та вірмен­ською темами, для повного щастя не вистачає пуб­лічного захисту кримських татар. Але політики в Чанкає (урядовий район в Анкарі) не можуть від­махнутися від кримськотатарської діаспори.

За найскромнішими підрахунками там мешка­ють 2–3 мільйони кримських татар (діаспора стверджує, що не менше 5 мільйонів). Це мінімум 5% голосів на виборах. Додавши, що кримські тата­ри живуть в найрозвинутішій частині Туреччини — між двома столицями, вартість цих голосів збіль­шується в кілька разів. А звідси і впевненість діас­пори.

Маленький приклад: кримськотатарські об'єд­нання на своїх приміщеннях вільно вивішують по­руч із червоним турецьким прапором, блакитний прапор кримських ханів.

Якби це дозволили собі якісь інші меншини, оче­видно, що всі активісти опинилися б за ґратами, бо за турецькими законами громадські організації не мають права на публічний прапор. Але кримських татар не чіпають. Надто міцний вплив вони мають на внутрішню турецьку політику.

Без усіляких квот кримські татари опиняються в будь-якому складі турецького парламенту або уря­ду. В Кабінеті Реджепа Ердогана міністр фінансів та голова комісії державного майна — кримські та­тари. Вихідці із Криму завжди контролюють мерію міста Ескішехір і дуже міцно представлені в регіо­нальній владі Стамбула, Бурси та Конії/…/

Нині діаспора міцніє. І все більше кримських та­тар Туреччини починають публічно визнавати своє коріння. Турецький аналог Порошенка — шоколад­ний король Туреччини Сабрі Улькер родом із крим­ського села Корбек (нині Ізобільне біля Алушти), кримською татаркою є Айдан Шенер, яка відома радянському глядачу по головній ролі у фільмі “Корольок, пташка співуча”.

Цей перелік зараз складається із сотень імен по­літиків, артистів і спортсменів… Анкара, навіть ба­жаючи, не може не озиратися на ці голоси…

Схоже на те, що Ющенко не зрозумів ввічливих запитань. Просто в тюркському світі запитання не ставляться у лоб. Вони обережні, довгі, з багатьма вибаченнями, але дуже зрозумілі для того, хто хоче розуміти.

Ющенко ж, так само як і Кучма, поки не вбачає політичних проблем у Криму. Для нього кримські татари — лише вибагливі репатріанти, які встали в чергу за землею.

Президент, правда, сказав, що розуміє ці почуття. Але Ющенко так і не дав відповіді на те, чи повер­татиме Україна в Криму історичні назви міст та сіл, чи ухвалюватиме забутий законопроект Безсмер­тного про статус кримськотатарського народу, чи легалізуватиме врешті-решт Курултай та Меджліс, що демократизувало б як ці органи, так і весь крим­ськотатарських політичний рух, який перебуває за межами правового поля України.

Можливо, президент не знає, що не встиг він в ефірі пінчуківських телеканалів некоректно пора­дити кримським татарам відмовитися від деклара­ції про національний суверенітет (цей документ Курултая був першою жорсткою відповіддю крим­ських татар проросійським сепаратистам мешков-ців), як турецькі кримці вже наступного дня знали про цю пораду українського глави держави» [3].

Слід визнати, що сама Україна стала полем гри без жодних правил для лобістських структур, що реалізовують інтереси іноземних урядів.

Очевидно, найсистемнішими і найпотужнішими є наступні лобі:

  • російське, де лобізм поєднаний із відвертим до­мінуванням самого російського керівництва та ве­ликих корпорацій (наприклад, «Газпром») у проце­сі прийняття державних рішень в Україні;
  • ізраїльське;
  • ізраїльсько-американське, коли інтереси обох країн щодо України як об'єкта своєї політики збіга­ються;
  • американське, що здійснюється в межах т. зв. «публічної дипломатії».

Варто зазначити, що до спроб створити власне етнічне лобі — ще не системно, але все ж регуляр­но — вдаються й інші країни. Це, наприклад, стосу­ється недавньої практики румунського керівництва видавати паспорти своєї держави мешканцям Чернівецької області. Ось як описувала ситуацію місцева газета: «За словами ж нового генерального консула Румунії в Чернівцях Ромео Сендулеску, призначеного на посаду 21 листопада цього року, румунське законодавство передбачає отримання подвійного громадянства/…/ Генеральний консул заявив, що Румунія нікого не боїться, ні на кого не хоче нападати і не хоче інших територій, окрім тих, які має, оскільки непорушність кордонів у післяво­єнній Європі визначена ще Гельсінським пактом. Залишилося лише декілька технічних проблем, які поки що обговорюються. Якщо ж вони не будуть вирішені, то для врегулювання існують міжнарод­ні інстанції. Він відмовився коментувати останню заяву міністра закордонних справ України Анато­лія Зленка, який закликав Захід призупинити про­цедуру прийняття Румунії до НАТО через її тери­торіальні претензії до сусідів і, зокрема, до Украї­ни» [4].

Водночас сама Румунія протестувала проти зако­ну, ухваленого в Угорщині, про статус закордонно­го угорця, в якому румунське керівництво вбачало зумисну політику на посилення угорського сепара­тизму в Румунії.

Отож, навіть побіжний огляд недавніх подій ок­реслює складну і суперечливу проблему, з якою у тій чи іншій мірі стикаються багато держав. А Укра­їна, про що йтиметься далі, і поготів.

За словами відомого американського спеціаліста з ПР Нурдогана Рігеля, «етнічний лобізм — найне-безпечніша форма лобізму у США». І це не здаєть­ся перебільшенням, оскільки часто діяльність ло­бістських груп спрямована на виконання конкрет­ного замовлення іноземного уряду, чиї інтереси мо­жуть не збігатися, а то й суперечити національним інтересам.

Історія США після Другої світової війни дає чи­мало прикладів на користь такого висновку. Коли 1956 р. Ізраїль разом із Британією та Францією розпочав агресію проти Єгипту, президент Д. Ай-зенгавер був упевнений, що Ізраїль навмисно приу­рочив війну до президентських виборів у США, розраховуючи, що це «перешкодить йому діяти всупереч інтересам Ізраїлю через страх втратити голоси євреїв». Азенгавер писав тоді своєму близь-кові другові: «Я дав пряму вказівку державному де­партаменту, щоб вони повідомили Ізраїлю, що ми будемо чинити так, наче в Америці взагалі немає євреїв» [5]. Також Айзенгавер наполягав пізніше, щоб США фінансували будівництво Асуанської ГЕС у Єгипті, але, за свідченням його помічника Шермана Адамса, це було відкинуто «потужним і добре організованим проізраїльським лобі конгре­су, яке завжди було могутнім і впливовим» [5, с. 267]. Схоже, президент Айзенгавер був чи не останнім принциповим державним діячем, який не корився ізраїльським інтересам, мало того, публічно висту­пав із осудом: «Чи можна дозволяти країні, яка здійснила агресію і окуповує чужу територію, поп­ри осуд цих дій ООН, самій визначати умови виво­ду окупаційних військ?» [5, с. 268].

Одразу після закінчення його президентської ка­денції в 1960 р. відомий автор Альберт Лілієнталь писав міністру юстиції США: «Будь ласка, порадь­те містеру Ніксону не робити спроб змагатися із містером Кеннеді (Ніксон і Кеннеді були кандида­тами у президенти. — Ред.), обіцяючи Ізраїлю зро­бити для нього більше ніж те, що демократи вже обіцяли сіоністам. Як я раніше зазначав у листі до Ніксона, це матиме смертельні наслідки для націо­нальних інтересів США» [5, с. 273].

На загальне переконання, найбільшим і найвпли-вовішим в Америці лобістом є організація «Амери­кансько-Ізраїльський комітет громадської діяль­ності» (AIPAC). Напрямок діяльності цієї структу­ри — забезпечити зміцнення відносин між США і Ізраїлем, збільшити безоплатну американську фі­нансову, технологічну та військову допомогу Ізраї­лю, «використовувати всю державну міць США для захисту прав громадян єврейської національ­ності в різних країнах світу».

Ізраїльське лобі в США користується такими ме-діа-гігантами, як телеканали NBC и CBS, газетами New York Times та Washington Post. Воно підтримує проізраїльські лобістські структури в інших краї­нах, як зазначає В. Рзаєв, «здійснюючи необхідні заходи для представлення інтересів великих фінан­сово-промислових груп». Традиційно ізраїльське лобі відіграє провідну роль у Демократичній партії, а від часу президентства Дж. Буша — і в Республі­канській.

Але навіть такі міцні позиції в американському істеблішменті та опір будь-яким спробам розсліду­вання наприкінці 2004 р. не врятували AIPAC від гучного шпигунського скандалу.

«В октябре обвиняемый в шпионаже сотрудник Пентагона Лоуренс Франклин признался в переда­че Израилю секретных данных, в частности, под­робностей операций американских войск в Ираке». Обвинение сразу по пяти пунктам было предъявле­но Лоуренсу Франклину еще в июне с. г. Он сразу чистосердечно признался в передаче полученной им в Пентагоне секретной информации сотрудни­кам израильского посольства в США и членам AIPAC. В частности, Лоуренс Франклин рассказал, что встречался с заведующим политическим отде­лом израильского посольства в Вашингтоне Нао-ром Гиломом и представителями AIPAC Стивеном Розеном и Китом Вайссманом, в период с 2002 по 2004 год снабжая их секретными данными. По сло­вам Лоуренса Франклина, он рассчитывал на то, что Стивен Розен и Кит Вайссман с их связями в Совете национальной безопасности США сумеют как-то повлиять на тех, кто принимает решения в Вашингтоне.

58-летний Лоуренс Франклин проработал в Пен­тагоне около 20 лет, долгое время был референтом бюро по проблемам Ближнего Востока и Южной Азии в управлении разведки при министерстве обороны США. Три года назад его перевели в поли­тический отдел Пентагона, и в скором времени он должен был уйти на пенсию. По данным газеты Washington Post, за годы работы в минобороне США Лоуренс Франклин, не занимавший никаких высо­ких постов, оброс большими связями, в частности, был близко знаком по меньшей мере с двумя высо­копоставленными чиновниками Пентагона еврей­ского происхождения — Полом Вульфовицем и Дугласом Фейтом.

Приговор Лоуренсу Франклину будет оглашен 20 января 2006 года. Что касается Стивена Розена и Кита Вайссмана, то судебные слушания по обвине­нию их в преступной деятельности, угрожающей государственной безопасности США, начнутся 3 января 2006 года. Но сотрудники AIPAC свою вину полностью отрицают. Ссылаясь на источники в ФБР, Washington Post сообщила, что ожидаются аресты других подозреваемых по этому делу» [6].

На мало не одностайну думку аналітиків, зовніш­ньою політикою США керує саме етнічне лобі в Конгресі та президентській адміністрації. Отож, до­речно поставити питання: чи існує там українське лобі?

Українське лобі у США швидше мертве, ніж живе

Такий діагноз у статті «Хто і як працює в Амери­ці на Україну» поставили а англомовному виданні української діаспори в США The Ukrainian Weekly доктор Тарас Кузьо та Орест Дейчаківський, заяв­лений як «старший штатний радник при американ­ській Гельсінській комісії» у Вашингтоні. І це, як не прикро, не полемічна думка, а вже чергова конста­тація очевидного.

Катастрофічне падіння впливу українських діас-порних організацій в США стрімко відбувалося від 1994 р., у рік, коли, мабуть, востаннє вони змогли мобілізувати велику кількість американців із укра­їнським корінням на протести. Тоді вони домогли­ся, щоб щойно обраного президентом Леоніда Куч­му приймали із державними почестями, а не з офі­ційним візитом. Як вирішила американська сторо­на (діаспора переконувала, що це принизливий ста­тус для глави Української держави після державно­го візиту до США російського президента Б. Єль­цина; цікаво, що коли у квітні ц. р. Віктора Ющенка приймали у США із «офіційним візитом», ніхто вже на це не нарікав). А потім діаспора влаштувала масштабні і довготривалі протести із пікетування­ми, заявами і т. д. проти показу на телеканалі Сі-Бі-еС скандального фільму під назвою «Потворне об­личчя свободи» про буцімто зростання антисемі­тизму в Україні. Тоді діаспора влаштувала протес-тну кампанію не гіршу ніж індійська акція непоко­ри британським колонізаторам. Офіси Сі-Бі-еС по всій країні були не просто пікетовані, а паралізова­ні зливами обурених телефонних дзвінків і факсів. Боси телеканалу змушені були приймати численні делегації. Від конгресменів зажадали підняти пи­тання на Капітолійському пагорбі. Українські аме­риканці закликали бойкотувати товари компаній, які на своє нещастя спонсорували програму. Сі-Бі-еС перелякалося не на жарт і змушене було пові­домляти про ці протести. Перелякалися і «герої» фільму, зокрема, горезвісний рабин Я. Дов Блайх, який виправдовувався, що його брехливі просторі­кування у фільмі були «вибірково вилучені із кон­тексту».

Але вже через рік організація «Український на­родний союз» (UNA) зачинила своє відділення у Вашингтоні, фактично, скоротивши єдиного пра­цівника, який опікувався зв'язками із Конгресом і Білим Домом. А зекономлені гроші пішли на газету УНА «Свободу», вже тоді маргінальне видання (а нині, на жаль, просто примітивне, де поверхові ре­портажі із України перемішані із убогою пропаган­дою політики Дж. Буша, зокрема, війни в Іраку), читачами якого були літні люди, які за життя в Америці так і не вивчили англійської мови.

Ось яку невтішну констатацію стану справ зробив дописувач «Свободи» у 2003 році: «Застій» в нашо­му діяспорному громадському житті, який завважу­ється на кожному кроці. Однак найбільший його вияв маємо в нечисленній участі в усіх майже на­ших імпрезах, в слабкій активності поодиноких на­ших організацій, навіть коли вони загальновідомі та популярні. Ось ідемо на цікаву доповідь молодого науковця з України, а на залі є дослівно зайнятих 12 місць. Ось заініціювала одна з жіночих організацій зустріч з ціллю зібрати гріш на добру громадську справу і... з'явилося тільки декілька учасниць, яких датки далеко не збільшили приходу на ту справу… Погляньте тільки на світлини з одних чи інших збо­рів, провідних осіб чи активних членів. Це, звичай­но, особи ніяк не молодого віку, а переважно такі, що давно переступили півстолітній поріг. Що роби­ти? Як відмолодити нашу громаду та зацікавити її усіми проявами громадського життя? І не менш прикрим є для нас, журналістів-українців, коли ба­чимо членів української спільноти в США, які пого­ловно тримають в руках “Новоє руское слово”, а не одну з нечисленних українських газет, і тим не мають інформацій, що відбудеться в нашій громаді... Погляньте тільки на сторінки кожного числа “Сво­боди” із посмертними повідомленнями. А під ними — ряди імен нащадків, які вказують на те, що вони вже не належать до нашої спільноти, і їх не можна буде ніяк “притягнути” до праці в нашій громаді та до участи в її культурних імпрезах, в її школах чи молодечих організаціях, коли українська мова та українське життя є для них чужі. Цей відплив на­щадків еміграції після Другої світової війни є пос­тійним… “Четверта хвиля” наших поселенців (тоб­то ті, хто переїхав після розпаду СРСР. — Авт.) має свої шляхи життя, які ми часто не розуміємо і не схвалюємо. А ми, поселенці після Другої світової війни, з Божої волі відходимо, й усіх нас переслідує тепер питання: «Як заповнити чим скоріше порожні місця у нашій громаді?».

Так, смерть невблаганна. І йдуть у вічність ті, хто у 1960-их брав участь у мільйонних маршах україн­ців у столиці Вашингтоні, зважати на які власною участю мав уже згадуваний президент Д. Айзенгавер. Наступні після них покоління вже практично асимільовані, прагнуть бути «стовідсотковими аме­риканцями», і навіть, беручи участь у діаспорних справах, часто-густо бояться опинитися під підоз­рою у «подвійній лояльності» (double loyalty), тоб­то відданості іншій — неамериканській — державі.

Інша причина занепаду, як стверджує доктор Ро­ман Барановський, — боротьба за владу в україн­ських організаціях, зокрема, в Українському Кон­гресовому Комітеті Америки, яка розпочалася ще десятиріччя тому. Причиною було, як пише д-р Ба-рановський: «з одного боку — партійна монополіза­ція громадського життя, з іншого — намагання опо­зиції утвердити демократичні принципи в громад­ському житті. Йшлося не про наше негативне став­лення до УККА, а про потребу оздоровити громад­ське життя, поставити його на шлях демократиза­ції». Він цитує іншого автора — Антіна Драґана: «Конфлікт в УККА, як і ряді інших подібних подій на нашому терені та в інших теренах, зводиться до одної короткої і ясної формули: партократія верзус демократія: влада партії проти влади народу». І зак­ликає: «Провід громади повинен перейти в руки не-партійців, які стоять на демократичних принципах і для яких гаслом у їхній діяльности буде “патріа”, а не “партія”!»

На переконання цих та інших авторів, владу в ді-аспорних організаціях узурпували корисливі полі­тикани, які ще й переслідують незгодних! Ось лише кілька штрихів до їхнього колективного портрету.

2004 р. із уже згаданої «Свободи» читачі змогли дізнатися, що згідно з вироком суду високопосадо-вець Українського Народного Союзу Йосиф Бін-чак, «котрий сам визнав свою провину — викраден­ня від цієї установи грошей, — отримав до трьох років тюремного ув'язнення в штаті Нью-Джерсі і водночас /…/ має сплатити УНСоюзові 570 тис. доларів». Громадівські гроші — понад півмільйона доларів — Бінчак програв у казино.

Того ж 2004 року, писала газета, «Суд штату Ога­йо виніс у четвер вирок почесному консулові Укра­їни в США Андрієві Футею /…/ штрафними сан­кціями у розмірі 1 тис. доларів та встановив для Футея 6-місячний випробувальний термін за співу­часть у підкупі високого посадовця. Андрій Фу-тей/.../ упродовж 1990-х років працював помічни­ком тодішнього губернатора штату Джорджа Вой-новича. У своєму заключному слові перед вироком суду Футей сказав: “Мені дуже соромно…” Андрій Футей — один із активістів української громади у штаті зі значною кількістю українців. Декілька мі­сяців тому він ініціював створення комітету “Укра­їнці за Буша” на підтримку передвиборчої кампанії чинного президента США».

Звертає увагу й та обставина, що працював засуд­жений на Войновича, нині сенатора, одного із оді­озних активістів т. зв. ізраїльського лобі. Минулого року Войнович був серед ініціаторів ухвалення сумнозвісного «Акту про глобальний звіт про анти­семітизм», проти ухвалення якого виступав навіть Держдеп США, доводячи, що цей упереджений за­кон ще більше підірве довіру до США у світі.

На іншого ізраїльського лобіста — конгресмена Сандера Левіна (він, зокрема, «відзначився» зако­нопроектом про недопущення створення палестин­ської держави) — працює голова Українського Кон­гресового Комітету Америки Михайло Савків. При кожній публічній нагоді останній вихваляє Левіна як «щирого приятеля українців». І це тоді, коли са­ме завдяки старанням Левіна та його спільників у Конгресі із резолюції 2003 р. було вилучено визна­чення Голодомору 1932–1933 рр. як Геноциду укра­їнського народу!

Отож, цілковитий провал намагань добитися від Конгресу та Сенату США резолюцій про визнання Голодомору 1932–1933 рр. Геноцидом українського народу не випадковий: «приятель українців» і пат­рон Савківа Сандер Левін свідомо не допустив та­кого пункту до резолюції Конгресу, а проект резо­люції Сенату авторства Бена Кемпбелла із визнан­ням Голодомору геноцидом зумисно заховали в шухляду голови комітету Діка Лугара, який потім розповів, що «забув» про законопроект. Згодом тихцем прибрали із вебсайту англомовної газети The Ukrainian Weekly заклик до українців «врятува­ти законопроект Кембелла»...

Хто такий цей М. Савків? З офіційної версії біог­рафії, поданій у тій самій «Свободі», дізнаємося, що після університету він пропрацював аж п'ять років фінансовим асистентом у приватному секто­рі, а «в 1996 році приїхав до Вашингтону, щоб очолити Українську національну інформаційну служ­бу». Як твердить Савків, це його стараннями у 1997 році була створена «Конгресова українська група» (Congressional Ukrainian Cаucus) із членів Конгресу, які буцімто «сприяють взаєминам між Україною та Америкою в законотворчій та економічній галузі». Результатів діяльності цього «кокусу» жодних, але хто головує в ньому? Той самий Левін! Виникає за­питання, а яка практична вигода Левіну від цього? Відповідь проста: його обирають до Конгресу від штату Мічиган, де історично дуже чисельна україн­ська громада. От Савків і допомагає Левіну надури­ти виборців наскрізь фальшивим іміджем «прияте­ля українців»? Невже Савків робить це задурно, «по-дружньому»? Не віриться. Адже боротьба за місце в Конгресі — це змагання грошових мішків, і кожна виборча кампанія в одному-єдиному окрузі вартує мільйони доларів.

2005 р. Савків із якоюсь Марійкою Дупляк надіс­лав листа — «від усієї української громади» — на підтримку горезвісним Й. Зісельсу та Я. Дов Блай-ху! Знову виникає запитання, чи задурно розпису­ється він «від усієї громади» в любові до подільни­ків Суркіса?

Листи «обурених» із вимогою «покарати» у най­гірших сталінських традиціях не є чимось новим для нинішніх функціонерів «діаспорних організа­цій». 2001 року Оксана Соколик, заступник прези­дента Світового конгресу українців, та Ярослав Со­колик, зазначений як «багатолітній генеральний секретар» того ж конгресу, у вірнопідданському листі до консула (видрукуваний в «Урядовому кур'єрі») гудили північноамериканську групу під­тримки комітету «Україна без Кучми». І парочка Соколиків була обурена через протести українців проти режиму Кучми на вулицях Торонто. Ба, біль­ше: Соколики просили українського генконсула «передати Президенту України, що в Україні є всі демократично-правові умови».

Ось так плазували ватажки громади перед режи­мом Кучми-Медведчука! На халяву? Навряд чи можна повірити, що ці ласі до влади страждають уродженим кретинізмом…

У своїй статті Т. Кузьо та О. Дейчаківський наво­дять перелік фондів і осіб, які, як вони заявляють, «працюють на Україну». Чесніше сказати — «хо­чуть заробити на Україні».

У переліку знаходимо Адріана Каратницького із організації «Дім Свободи» (Freedom House) та На­дю Дюк із «Фонду підтримки демократії» (National Endowment for Democracy). «Дім Свободи» оскан­далився ще 1995 р., коли його функціонери нагоро­дили своєю премією Л. Кучму — «за розвиток де­мократії» (нагородження не скасували і дотепер). Що ж до персоналій, то вичерпно про них написав журналіст Володимир Скачко, спеціаліст із так званих «грантоїдів» (зауважимо, жоден із фігуран­тів статей В. Скачка не звернувся із спростуван­ням): «на дармовых подачках “для демократии в Украине” расцвела целая группировка деятелей здесь и за океаном, во взаимное благо использовав­ших “откатные” технологии “окучивания” грантов. По знакомой методе: чем больше были гранты, тем больше “откаты” — суммы, которые под разным предлогом возвращались назад в Америку гранто-дателям, но якобы оприходовались грантоедами в Украине. Размах откатов поражал — до 50%. А от­сюда и размеры этих грантов — в миллионах дол­ларов: чем больше выпросят у наивных американ­ских фондов, меценатов и спонсоров, тем больше получат в свое шкурное пользование распорядите­ли. И отсюда же вся эта бурная имитация деятель­ности грантоедов два-три предыдущих года: они и по стране разъезжали, и семинары всевозможные проводили, программы обучения якобы внедряли, и списки по любому поводу от “разведенных” и об­манутых ими коллег-журналистов или политиков собирали.

Потом “лафа” внезапно кончилась, а отработан­ная схема угрожала в одночасье рухнуть: в США многие поняли, что происходит на самом деле. Но, похоже, там никто не захотел раздувать скандалов, как это уже было в Украине несколько лет назад, когда сменили зарвавшееся и проворовавшееся ру­ководство практически всех фондов (от соросов-ского “Возрождения” до “Евразии”) и просто сме­нили по-тихому самых рьяных «борцов за украин­скую демократию» (почему-то, к примеру, лиши­лись своих должностей Адриан Каратницкий и На­дя Дюк...)».

Але, як виявилося, п. Каратницький успішно зас­нував інший проект під назвою «Помаранчеве ко­ло», презентація якого відбулася якраз під час при­їзду В. Ющенка у серпні ц. р. Про майбутню діяль­ність «кола» сам організатор розповів дуже повер­хово: «Ми створили цю бездохідну фундацію, щоб підтримати українську демократію. Тут об'єднали­ся видатні діячі від політики, бізнес-еліти, відомі громадські діячі, яскраві особистості США, Канади і Європи. Це ті люди, які щиро хочуть допомогти зміцненню міжнародного іміджу України в світі, підтримати інтеграційні процеси входження Украї­ни в Європейський Союз і ширшу демократичну світову спільноту. Це віддзеркалення основних принципів Майдану.

Які люди ввійшли до складу фундації? Чи є відо­мі імена?

— Так. І дуже багато. Це Колен Павел, Меделін Олбрайт, Збіґнєв Бжезінський, Віталій Кличко, Жерард Депардьє, Адам Міхнік, Емма Баніно, Ру­дольф Джуліяні та багато-багато інших провідних діячів зі світовим іменем.

Знаю, що ініціятива заснування цієї фундації належала Вам, пане Андріяне, і коріння Вашого роду — в Україні. Чи дістав цей проект підтримку на батьківській землі?

—Так, звичайно, і найперше — в Президента Вік­тора Ющенка. На адресу “Помаранчевого кола” від Віктора Андрійовича надійшов лист-підтримка іні-ціятиви щодо збереження і поширення цінностей Помаранчевої революції. Також цей проект дістав підтримку від Юлії Тимошенко, Бориса Тарасюка, Олега Рибачука та інших яскравих провідників, патріотів України.

Де зареєстрована фундація і якими коштами буде управляти?

—Як я вже говорив, “Помаранчеве коло” — це ко­аліція цивільних, культурних, підприємницьких ді­ячів США, Канади і Европи. Зареєстрована в США і збудована на групі волонтерів, які добровільно бу­дуть працювати задля поширення демократичних процесів в Україні. Коли повністю буде сформова­на група, наші бюра і представники працюватимуть в Нью-Йорку, Канаді, Брюсселі та Україні. Річний бюджет налічуватиме приблизно 1,5 млн доларів. Ми будемо провадити конференції, зустрічі, пуб­лічні виступи, співпрацювати з журналістами, ви­давати книги, редагувати статті, проводити круглі столи і дискусії, ретельно аналізувати всі процеси, що відбуватимуться за демократичних ініціятив» [7]. Запитаймо тепер: чи не виявиться «Помаранче­ве коло» «помаранчевим лохотроном»?

Президент Світового конгресу українців Ас-кольд Лозинський так ностальгічно згадував ми­нулі часи в інтерв'ю «Громадському радіо» у 2003 р.: «Згідно із твердженням американського прези­дента, покійного вже бувшого президента Ніксона, він твердив, що другий найсильніший лобі, най­краще організований в Вашингтоні — це україн­ський, після єврейського. Проблема є інколи, що коли ті інтереси не завжди синхронізовані є, вони не сходяться, то тоді українська справа програє. Наприклад, у багатьох випадках, американське становище, наприклад, на Близькому Сході вик­лючно кон'юктурне, то є під впливом ізраїльського лобі, і воно не співпадає з інтересами в цьому ви­падку України».

Дуже відверте зізнання. Залишається тільки ре­зюмувати: «українська справа програє», бо функці­онери діаспорних організацій лягли під «найсиль-ніше лобі». Цю версію підтверджує також розпо­відь Посла України в США Юрія Щербака ще 1997 р.: «Лобі номер один в Америці — єврейське, номер два — вірменське, третє, очевидно, грецьке (оглядачі також називають серед потужних етніч­них лобі турецьке, іранське (прошахське, тобто во­роже до нинішньої ісламської республіки, а віднедав­на і Китаю, Кореї, а найслабшим, попри фінансові ресурси, — арабське. — Авт.). Яке наше лобі? Фор­мально вважається, що в Америці є мільйон україн­ців, а фактично, можливо, тисяч 750... Нині лобі в Конгресі ми створюємо за допомогою конгресмена Фокса. Що цікаво — він глава єврейської фракції в Конгресі США. Але Фокс із Філадельфії, а кон­гресменом став завдяки голосам українців. У верес­ні (1997 р. — Ред.) ми будемо традиційно проводи­ти в Конгресі День незалежності України. Сподіва­ємося, що чоловік 40–50 до фракції запишуться, ба­гато є залежних конгресменів, сенаторів, особливо із Нью-Джерсі, Нью-Йорка. Яка буде ефективність цього лобі — побачимо» [8].

Очевидно, що жодні сподівання не здійснилися. Мало того, українське керівництво і далі залиша­ється (чи хоче залишатися?) у полоні порожніх обі­цянок, зокрема, щодо скасування горезвісної по­правки Джексона-Веніка ще від 1974 року, яка ви­магала від СРСР дозволити т. зв. «єврейську еміг­рацію».

Те, що не можуть збагнути (чи бояться вислови­тися відверто?) українські посадовці, вичерпно описав український журналіст у статті «Тавро Джексона-Веніка» ще кілька років тому: «Тот факт, что США упорно не желают отменять поправку, может показаться странным. Ведь в странах СНГ притеснения евреев нет, тоталитарный шовинизм остался в прошлом, а новые отношения между Аме­рикой и этими странами требуют новых правил. Однако после 1991 года Штаты открыли для себя новое значение этой поправки. Дело в том, что офи­циально США провозглашают свободу торговли во всем мире (идеал “свободного рынка”), а поправка Джексона-Вэника позволяет красиво обходить это положение. Поэтому, если вдруг понадобится за­щитить отечественного производителя, Штаты мо­гут просто оставить в силе действие поправки. Так что гораздо выгоднее каждый год рассматривать этот вопрос, чем отменить поправку раз и навсегда. А для полного “стереоэффекта” в США придумали новое объяснение существования поправки. Ока­зывается, теперь Украина, кроме обеспечения им­миграционных свобод, должна выполнить ряд дру­гих требований. Законопроет о постепенной отмене поправки был внесен в Конгресс еще в марте прош­лого (2002. — Ред.) года. Но уже тогда его инициа­торы увидели несколько возможных требований к Украине. Это обеспечение свободы вероисповеда­ния, решение вопросов реституции, проблем дем­пинга металлопродукции, проведение экономичес­ких реформ и свободных парламентских выборов. И хотя в самом документе никаких условий не бы­ло, отсутствие позитивного результата свидетельс­твует об их негласном существовании. Тем более, что позже начался конфликт с “Кольчугами”, а его, очевидно, можно истолковать как угрожающий интересам Израиля, поэтому американцы и решили подождать» [9].

Коли Ізраїль — понад усе…

Від початку президентства Віктора Ющенка ізра­їльські лобісти вперше отримали високі державні посади. Передусім, це донедавна колишній міністр транспорту та зв'язку України та кум Ющенка Єв­ген Червоненко — голова опікунської ради «Всеук­раїнського єврейського конгресу» (керівник — го­резвісний ділок із кримінальним минулим і сумнів­ним сьогоденням В. Рабинович), віце-президент «Євро-Азіатського єврейського конгресу» — разом із Й. Зісельсом та О. Машкевічем, олігархом із Ка­захстану. У програмі конгресу прямо зазначено зав­дання: «Поддерживать Израиль, выступать на сто­роне Еврейского Государства в международном со­обществе» [10].

Так, у 2004 р. провідна британська газета The In­dependent повідомила про розслідування правоохо­ронними органами Бельгії діяльності трьох мільяр­дерів, які облаштувалися в Британії, за підозрою у відмиванні грошей:

«Трое проживающих в Лондоне олигархов из Ка­захстана, которые, надо понимать, вложили боль­шие средства на фондовой бирже британской сто­лицы, оказались объектами расследования бель­гийских властей по подозрению в отмывании денег. Паток Чодиев, Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов — малоизвестные миллиардеры. Эти олигархи, которых коллективно именуют Троицей, являются самыми последними из тех, кто приехал в Великобританию из России и других стран Содру­жества независимых государств (СНГ), чтобы от­сюда руководить своим бизнесом. Эта Троица, ин­тересы которой охватывают весь мир, сделала сос­тояния в Казахстане в горнорудном, нефтегазовом и банковском секторах. Газете The Independent on Sunday впервые стало известно о визитах в Лондон этой Троицы в 2001 году. В то время один из бизнес­менов сказал: “Они вложили в Лондоне 20–30 млн английских фунтов стерлингов и хотят создать здесь свою базу”. В предшествовавший их появле­нию здесь год Национальная служба криминаль­ной разведки (National Criminal Intelligence Service, NCIS) посвятила этой Троице целую главу своего секретного доклада об организованной преступнос­ти в России. Однако представитель по связям с об­щественностью Генеральной прокуратуры Бельгии в Брюсселе сказал: “Все трое являлись объектами расследования по подозрению в отмывании денег. Их дело передано Генеральному прокурору, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель это дело будет передано в суд. В мае 2001 года бельгий­ский судья вынес этой Троице обвинительный при­говор в деле об отмывании денег путем покупки загородного имения в окрестностях Ватерлоо. Деньги “имели криминальное происхождение”. Эта Трои­ца, как подозревают, причастна к предпринятой в последние недели попытке зарегистрированной в Голландии компании Arduina Holdings поглотить компанию Emperor Mining. Эта последняя, зарегис­трированная на австралийской фондовой бирже, имеет золотодобывающую шахту на о-вах Фиджи. В результате давления регулирующих органов ком­пании Arduina Holdings пришлось раскрыть некото­рые подробности о своих владельцах. Троицу на прошлой неделе отыскали в списках акционеров и компаньонов, а в качестве их юридического адреса был указан следующий: Сейнт Джеймс стрит (St. James Street), дом 16, 3-й этаж (в центральной части Лондона). По этому же адресу зарегистрирована и управляющая компания Alferon Management, имею­щая тесное отношение к Троице. Член парламента Норман Лэмб (Norman Lamb), заседающий в Спе­циальном комитете по финансам, сказал: «Судеб­ное преследование, возбужденное в Бельгии, следу­ет воспринимать очень серьезно. Я сделаю запрос Министру внутренних дел относительно того, не занимались ли они расследованиями в отношении богатств олигархов, и не существует ли в прави­тельстве озабоченности в связи с этой быстрорас­тущей тенденцией» [11].

Утім, навіть у самій єврейській громаді не мають ілюзій щодо Машкевіча: “Некоторые критики ут­верждают, что Машкевичу роль еврейского лидера больше нужна как страховой полис: его новое поло­жение общественного деятеля международного уровня, связанного с мировым еврейством, может защитить его от неприятностей в случае изменения в Казахстане политического климата. “Некоторые покупают себе охранные фирмы за три миллиона долларов, он купил себе Евро-Азиатский еврей­ский конгресс”, — сказал на условии анонимности видный иностранный еврейский лидер, приведя сумму, которую, как говорят, Машкевич к сегод­няшнему дню потратил на конгресс» [12].

Психологічний портрет (якщо не психічний діаг­ноз) колишнього міністра Червоненка яскраво ілюструють такі його власні сентенції. На обкладин­ці часопису «Галицькі контракти» у квітні ц. р. Чер-воненко позував із автоматом у руках. І говорив та­ке: «Не розказуватиму, кому й куди я вставляв піс­толет… Після того, як я розповів у пресі про те, що ми були готові воювати, мене почали критикувати, мовляв, яке він мав право збирати озброєні загони, звідки в нього автомати. Вони в мене легальні, пода­ровані делегацією дружньої країни (Ізраїлю? — Ред.). Ті, хто захоче зі мною розібратися силою, ма­ють розуміти, що отримають чергу у відповідь».

Навіть після того, як Червоненка відправили у відставку, він самовпевнено заявляв, що залишиться в уряді. Тоді ж, на прес-конференції, він бовкнув і таке: «Мені залишилося зробити обрізання, згідно з моєю релігією, бо я пообіцяв всій синагозі, що зроблю обрізання, коли Ющенко стане президен­том» [13]. Мотиви такої екстравагантної, м'яко ка­жучи, поведінки пояснила краянка Червоненка Т. Ко­робова: «А с Червонцем, так и вообще интимная ис­тория. Он, Червонец, сообщил нам надысь: всей си­нагоге обещал — сделать обрезание после победы Ющенко. Не, ну не надо лишних вопросов: почему он раньше не осуществил эту полезную религиоз­но-гигиеническую процедуру. Просто Женя рань­ше был истовый украинец, как теперь он неисто­вый еврей. И нынче не только вся синагога — весь мир через УП (“Українська правда”. — Ред.) свиде­тель, чем намерен Червонец ознаменовать главную победу своей бизнес-жизни. Он к обрезанию гото­вится, а тут раз — правительство летит, все и.о. В такой нервной обстановке не ходят на святое дело. Ну как сломать человеку кайф? Тем более, что вся синагога на стреме! Поэтому переназначение Чер­вонца в министры транспорта должно непременно состояться, и будет означать, что Виктор Андрее­вич с благодарностью принимает ошметок крайней плоти Червонца, как знак высоких чувств, предан­ности и верности данному слову» [14].

На посаді міністра Є. Червоненко публічно виго­лошував відверто шовіністичну сентенцію: «Я ни­когда не забываю, что пока существует Израиль, свобода еврейского народа будет всегда сильнее и значимее любых международных проблем и кон­фликтов» [15]. При повному мовчанні вітчизняно­го МЗС він дозволяв собі вільно керувати україн­ською зовнішньою політикою. «Говоря о проблеме мира на Ближнем Востоке, Евгений Червоненко отметил огромную роль Израиля в этом процессе, подчеркнув необходимость поддержки Украиной его усилий в борьбе с терроризмом. “В начале нояб­ря планируется визит Виктора Ющенко в Израиль, и это будет шагом поддержки усилий этой страны в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке”, — констатировал Евгений Червоненко» [16]. «Кілька місяців тому причепився в туалеті парламенту до Василя Червонія (нині глава Рівненської обласної держадміністрації. — Ред.), посміхається Черво-ненко. — «Я засунув його голову в раковину і ска­зав: «Ще одне погане слово про Ізраїль і я тебе ро­зірву», — описує кореспондент американського єв­рейського агентства JTA [17].

Аж до останнього дня перебування на посаді мі­ністра Є. Червоненко «відзначався» участю у скан­далах. Чи не найгучнішим стало роздмухування іс­торії навколо повідомлення про побиття учня єв­рейської єшиви. Після того Верховна Рада України підтримала запит народного депутата України, го­лови ВО «Свобода» Олега Тягнибока до Президента України щодо «усунення Є. Червоненка з посади Міністра транспорту та зв'язку України за паплю­ження ним Української нації, розпалювання міжна­ціональної ворожнечі та заподіяння шкоди еконо­мічній безпеці України». Показово, що не підтрима­ли цей запит практично всі депутати від фракції «Наша Україна» (тільки один виявив принципо­вість). Депутатський запит вичерпно висвітив цю історію: «За повідомленням Центру громадських зв'язків МВС України “28 серпня ц. р. близько 23-ї години у підземному переході біля торговельного комплексу “Мандарин-Плаза” в Києві група неві­домих з хуліганських спонукань завдала тілесні ушкодження 32-річному киянину, студенту Єврей­ського університету «Єшива» /.../ МВС повідоми­ло, що особами, які скоїли цей злочин, виявилися двоє жителів Києва та мешканець Білозерського району Херсонської області. Ус і зловмисники ніде не працюють, а під час побиття студента Єврей­ського університету «Єшива» перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння. Попередньо встановлено, що цей злочин скоєний не на ґрунті антисемітизму. 31 серпня на офіційному сайті Мі­ністерства транспорту та зв'язку України був опри­люднений брутальний коментар Міністра тран­спорту та зв'язку України Є. Червоненка з приводу зазначеної події. Дізнавшись про інцидент, Міністр перервав зустріч із членами Інвестиційної ради при Мінтрансзв'язку та повернувся до Києва. У зв'язку з цим виникає питання: чи після кожного побиття українських громадян Міністр транспорту та зв'яз­ку України Є. Червоненко перериває зустріч із чле­нами Інвестиційної ради при Мінтрансзв'язку? Як­що ні, то цим Є. Червоненко порушив статтю 24 Конституції України, яка не допускає “привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, полі­тичних, релігійних та інших переконань, статі, ет­нічного та соціального походження, майнового ста­ну, місця проживання, за мовними або іншими оз­наками”, і надав привілей за етнічною та релігійною ознаками студенту Єврейського університету «Єшива».

Ще одна цитата зводить наклеп на українську на­цію і, враховуючи всесвітню доступність Інтернету, паплюжить українців перед світом: «Це в 41-му ро­ці, після відмови есесівців, українські поліцаї розс­трілювали мирне населення у Бабиному Яру. А сьо­годні, після Помаранчевої революції, неприпусти­мо, коли міліція розцінює такий випадок як зви­чайне хуліганство». Такі заяви посадової особи роз­палюють міжнаціональну ворожнечу, представля­ють українців катами мирного (!) населення, та всупереч ст. 11 Конституції України — нищать істо­ричну свідомість української нації. У наведеній ци­таті також міститься втручання в роботу правоохо­ронних органів та тиск на них.

Далі повідомлено, що Є. Червоненко «закликав політиків, які досі зберігають мовчання, не намага­тися використати цей випадок в інтересах підняття власної популярності, спекулюючи історичними антисемітськими настроями, а згадати, що Україна завжди була і залишається інтернаціональною кра­їною». Це також є наклеп та пряма образа україн­ців, наслідком чого є розпалювання міжнаціональ­ної ворожнечі. Крім того, свідоме поширення бру­тальних вигадок, які є вкрай шкідливі для України, заподіює шкоду національним інтересам України.

Прошу також врахувати синхронність скандаль­ної заяви Є. Червоненка та позитивного сигналу щодо скасування поправки Джексона-Веніка. Відо­мо, що скасування зазначеної поправки стане сим­волом рівноправних стосунків України та США і означатиме, що Україні вмикають зелене світло на шляху вступу до СОТ. Такий розвиток подій є не­вигідним для Російської Федерації, яка має намір вступити до СОТ раніше України, щоб як повноп­равний член СОТ диктувати нашій державі кабаль­ні умови при вступі. Зважаючи на це, без перебіль­шення можна стверджувати, що Є. Червоненком лобіюються інтереси Російської Федерації та запо­діюється шкода економічній безпеці України, що є прямим порушенням ст. 17 Конституції України.

Вважаю, що за таких обставин Є.Червоненко не має права перебувати на державних посадах в Ук­раїні і повинен бути негайно усунений з посади Мі­ністра транспорту та зв'язку України» [18].

­Продовження. Початок в № 6, 10 за 2005 рік.

(Закінчення в наступному номері)

Література

1.  http://www.samoobrona.org.pl/pages/09.%20Pole-miki/index.php?document=/822.html

2.  http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?id=1&d=press/news&news_id=3681

3.  Українська правда. — 2005. — 13 червня.

4.  Молодий буковинець. — 2002. — 28 листопада.

5.  Цит. за: Иванов Р.Ф. Эйзенхауэр. От солдата до президента. — М.: Вече, 2005. — С. 265.

6.  За матеріалами: www.jta.org.

7.  Свобода. — 2005. — 16 вересня. — № 37.

8.  Киевские ведомости. — 1997. — 26 липня.

9.  Аргументы и факты в Украине. — 2003. — 1–2.

10.  http://www.eajc.org/index_r.php

11.  The Independent. — 2004. — 9 серпня.

12.  JTA. — 2004. — 18 жовтня.

13.  www.pravda.com.ua, 15.09.05

14.  http://www.obozrevatel.com.ua/news/2005/9/17/44228.htm

15.  www.jewish.kiev.ua

16.  Цит. за: nrs.com, 12.09.05.

17.  JTA. — 2004. — 23 вересня.

18.  Цит. за: http://www.tiahnybok.info

передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту