головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 1/2005 
Персонал № 1/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсЗвіт про відкриття

Олександр НЕЖИВИЙ,
провідний фахівець Центру з вивчення історії та сучасних форм тоталітаризму Інституту культурологічних та етнополітичних досліджень МАУП

Це тема ІІІ Міжнародної наукової конференції, яка відбулася 10 грудня 2004 року в Міжрегіональній Академії управління персоналом. Після молебню, проведеного біля пам'ятника жертвам Голодомору священиками УПЦ, засідання відкрив привітальним словом президент МАУП Г. В. Щокін.


Дорогі співвітчизники!

Українська помаранчева революція, яка триває і сьогодні, внесла певні зміни у план проведення на­ших щорічних конференцій з українських голодо­морів, але, зрозуміло, не могла їх відмінити зовсім, оскільки сьогодення завжди закладається мину­лим, а шлях у майбутнє завжди торується сього­денням.

МАУП, як ви знаєте, з ранку 22 листопада ц.р. одностайно і рішуче підтримала загально­національний страйк і перейшла під керівництво народного Президента України Віктора Ющен­ка. Наші співробітники, викладачі, студенти бра­ли і ще беруть безпосередню участь у довготри­валій акції громадянської непокори. На базі Академії був розгорнутий постійно діючий штаб Всеукраїнського козацького війська, поставлені намети на столичному Хрещатику, організовано безкоштовне харчування та відпочинок учас­ників помаранчевої революції у корпусах Академії. Крім цього, надавалась значна фінансова допомога, здійснювалась інформаційна підтримка, зокрема, багатотисячний друк листівок, а також придбання не­обхідних речей.

Сьогоднішнє помаранчеве повстання українського народу перегукується і з нашою конференцією, головна тема якої: «Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 19211933 роках». Символічним є і те, що саме 10 грудня 1948 року ООН прийняла Декларацію прав людини, якою фактично визнала право на повстання проти тиранії та гноблення.

Щиро вітаючи учасників сьогоднішнього зібрання, хочу зазначити, що щорічні «маупівські» конференції з проблем вивчення українських геноцидів-голодоморів стають вже традиційними і збирають дедалі більшу кількість представ­ників українського суспільства.

Сьогодні ми відкриваємо вже III Міжнародну конференцію, а матеріали двох попередніх видані МАУП та широко розповсюджені. Крім того, кожній такій міжнародній конференції передує проведення конференцій регіональних у всіх куточках України, де розташовані наші академічні підрозділи. Ці науково-освітні заходи є нашим постійним внес­ком у вивчення найболючішої трагедії українського народу, свідомо підготовленої та по-звірячому проведеної біль­шовицькими послідовниками Ульянова-Бланка та Троцького-Бронштейна. Таким чином ми намагаємось разом з усіма людьми доброї волі засвідчити свою жалобу та віддати шану мільйонам безвинно загиблих українців.

Серед матеріалів сьогоднішньої конференції пропонується проект навчально-методичної розробки із вивчення в українських закладах освіти окремою темою голодоморів-геноцидів. Ми виступаємо за те, щоб українські школярі та студенти знали про трагедії всіх народів, але насамперед про свої. Якщо ця розробка буде рекомендована на­шою конференцією, то ми звернемось до Міністерства освіти і науки України з проханням включити її у навчальні плани всіх українських шкіл вже з наступного навчального року. Плануємо також провести на базі наших філій за участю Асоціації дослідників Голодоморів в Україні регіональні семінари з викладачами української історії для впро­вадження названої розробки.

В цілому ми всі повинні робити все від нас залежне, щоб ніколи в народній пам'яті не стерлися жахливі роки гено­цидних голодоморів, оскільки кожен з нас в неоплатному боргу перед мільйонами наших загиблих та безмовних співвітчизників. Вічна їм пам'ять!

Конференція засвідчила поглиблення і розши­рення тематики та проблематики дослідження ук­раїнських голодоморів у ХХ столітті Голова Асоціації дослідників Голодоморів в Україні, на­родний депутат України Левко Лук'яненко висвітлив тему голодоморів і влади в незалежній Україні. Він розповів про проблеми в діяльності очолюваної ним асоціації, яка від грудня 1998 року клопочеться перед Генеральною прокуратурою Ук­раїни про порушення кримінальних справ за фак­тами примусової голодної смерті у 1932–1933 рр. до 10 млн українських громадян. Зокрема йдеться про 14 приміських сіл із зазначенням кількості по­мерлих у кожному з них, а також із підтверджен­ням факту голодної смерті конкретної людини. На­разі відповідь — це відписки, нібито «криміналь­ним законодавством України не передбачено кри­мінальної відповідальності» за ці події. Така політика замовчування голодоморів, започаткова­на ще радянською владою за тоталітарного режиму. Нині потребують оприлюднення 15 томів за­писів свідчень, понад 200 аудіокасет і три томи друкованих творів, переданих 1993 року Амери­канською конгресовою комісією Голові Верховної Ради України І. Плющу та віце-прем'єр-міністру з гуманітарних питань М. Жулинському. Питання вимагає незагайного розв'язання.

Професор Харківського Національного техніч­ного університету, доктор економічних наук Іван Белебеха виголосив доповідь на тему: «Українці в пеклі голодоморів», зауваживши, що «рештки тієї злочинної системи... сьогодні перебувають при владі в Україні і не звертають жодної уваги на наші плачі та скарги», і зажадавши «від світової гро­мадськості дати справедливу оцінку цього ганеб­ного явища (голодоморів. — О. Н.), засудити вин­них (не лише фізичних, а й юридичних осіб), при­мусити їх відшкодувати матеріальні та моральні втрати» з метою запобігти повторенню їх. Учений охарактеризував так званий «російський фактор» як довготермінову політику протиставляння Північної Русі Південній від часу погрому Києва Андрієм Боголюбським (1169 р.). Згадав про вихо­вання великодержавного російського шовінізму і кваліфікував Сталіна, Молотова і Кагановича як «масонську комуністичну трійцю», котра була «айсбергом тих етнічно-політичних сил, які нена­виділи Україну, докладаючи максимум зусиль для знищення українства». Ці кадри й розробили по­таємний план заміни українського етносу. Аполо­гетику та сучасних апологетів голодоморної політики промовець проаналізував на прикладі виступу науковця С. Гримблата «Уроки голодомо­ру» на конференції МАУП 2003 року, який заки­нув українському народові таке: «Провина жертви полягає лише в тому, що вона допустила ситуацію, за якої постала в ролі жертви. А коли це сталося, навіть не намагалася опиратися».

Таку саму тезу, нібито українці не чинили опору організації голодоморів, виголосив і політик О. Тур-чинов у газеті «Вечірні вісті», № 141, 19–25 верес­ня 2003 року («чисельність купки катів і зовсім не зіставити з кількістю їхніх жертв, що здихали по-тваринному, тупо і мовчки, навіть не пробуючи за­хистити себе і своїх дітей, в судомах помираючи від голоду»). Так до робочого столу наукової кон­ференції фактично підійшла та сама, але по-іншо­му завуальована політика, яка на сучасному етапі в особі демонстративно незалежних і начебто неза-ангажованих функціонерів зробила спробу доду-шити кривдою людську пам'ять про свої жертви. І засвідчила: з порядку денного поточної і май­бутньої української історії питання голодоморів не знімається! Професор витлумачив національну ідею як «систему позитивного розвитку народу з метою досягнення найкращих результатів у духов­ному вдосконаленні та матеріальному розквіті» й запропонував МАУП підготувати і провести Все­українську наукову конференцію на тему: «Національна ідея в системі матеріально-духов­них цінностей України», а також створити Інсти­тут Президентства (Школу президентів) у своїй структурі.

Темі опору українського народу більшовицькій голодоморній політиці присвятив доповідь дирек­тор Центру з вивчення історії та сучасних форм тоталітаризму МАУП, професор Володимир Уля-нич — автор дослідження «Терор голодом і повс­танська боротьба проти геноциду українців» (К.: МАУП, 2004. — С. 84 ). У виступі він нагадав, як оцінив бойові якості українців єврей Л.Троцький: «Комуну, надзвичайку, продовольчі загони, комісарів-євреїв зненавидів український селянин до глибини душі. В ньому прокинувся вільний дух запорозького козацтва і гайдамаків... Це страшний дух, який кипить, як сам грізний Дніпро на своїх порогах, і змушує українців творити чудеса хороб­рості». Цей дух підіймав українців на повстання проти всіх більшовицьких голодоморів, і це добре знають усі ті, хто звинувачує їх у «непротивенстві злу насильства». Дубина народної війни проти державного терору підійнялася від запровадження так званої радянської влади і не припинялася до завершення колективізації та знищення стану се­лянства. Замовчуючи сам факт організованих го­лодоморів, політичний режим та його «правонас­тупники» до сьогодні намагаються очорнити все­народний спротив тоталітаризму й затуманити воднораз визначальне в голодоморній політиці, яка є методом боротьби злочинної духовно-політичної системи з опором суспільства.

Відтак, з огляду на «перманентність» криміналь­ної революції 1917 року й назрілі проблеми у неза­лежній країні, директор Центру риторики «Злато­уст» Інституту культурологічних та етнополітич-них досліджень МАУП, професор, доктор педа­гогічних наук Галина Сагач свій виступ присвяти­ла темі «Духовно-моральної безпеки постто-талітарного суспільства України ХХІ ст.» й наголо­сила на історичній необхідності оздоровлення ду­ховного життя та моралі, підтятих за тоталітариз­му. А провідний фахівець Центру з вивчення історії та сучасних форм тоталітаризму, який діє при цьому інституті, Олександр Неживий висту­пив з розвідкою: «Першоджерела політики голодо­морів: левитсько-фарисейські основи більшовизму і сучасність». У змістовності, взаємопов'язаності та логічній послідовності розгляду цих тем та проблем і виявилися виважена концепція цьо­горічної конференції з голодоморів та науково обґрунтований системний підхід дослідників.

Українські голодомори ХХ століття спричинила священицько-левитська фарисейська духовно-політична традиція з часів її утвердження в І тися­чолітті до н. е. у Стародавній Юдеї, спершу терори­зуючи юдейський народ, а згодом інші народи світу. Першоджерела політики голодоморів поди­буємо в піднесенні зла до статусу вищої духовної сутності та персоніфікації нетерпимості в образі вигаданого Єгови (Ягве), від чийого імені свяще­ники та жерці-левити порядкували долями старо­давніх юдеїв, погрожуючи людоїдством. Ця політика тривалий час розвивалася у прихованих формах діяльності світових латентних структур, а повною мірою виявилася одразу із Жовтневим пе­реворотом 1917 року в Росії та початком реалізації програмних установок РСДРП (б), яка припинила живий рух товарів, запровадила хлібну монополію і спричинила голод у Росії, перш ніж душити голо­доморами Україну. Вона (політика) стала можли­вою з встановленням новітнього тоталітаризму, який у загальних рисах відтворив тоталітаризм Давньої Юдеї. На словах не ставилися завдання виморити голодом українських селян, а віддавали­ся накази і нав'язувалися плани щодо хлібоза­готівлі у голодуючій місцевості (для постачання міського населення, на експорт чи промислову пе­реробку), класової боротьби з «дрібнобуржуазною стихією», допомоги голодуючим у Поволжі, темпів колективізації, конфіскації усіх хлібних ресурсів, занесення на «чорну дошку» невиконавців партійно-державної програми, цілковитого припи­нення постачання продовольства тощо. Це було методологічною основою більшовицького геноци­ду проти українського народу.

Під час дискусії археолог Юрій Шилов, поклика-ючись на спогади своєї тітки, наголосив на методо­логічній важливості саме першого голодомору 1921–1923 рр. для розуміння суті голодоморної політики.

До уваги конференції запропоновано 37 науко­вих тем. Виступили, зокрема, народний депутат України Валентина Семенюк, заслужений діяч мистецтв Микола Сядристий, ігуменя Серафима, доктор технічних наук, професор Юрій Кочер-жинський («Голодомор 1932–1933 рр. — прояв московського тоталітаризму»), доктор філо­софських наук Микола Роженко («Голод в Ук­раїні 1932-1933 рр. за архівно-слідчими справами ГПУ НКВС»), кандидат історичних наук, доцент Петро Соболь («Голодомори як специфічний інструмент комунототалітаризму»), кандидат історичних наук Лариса Чиговська («Голод 1932–1933 рр. на Фастівщині»), кандидат політичних наук Жанна Деркач («Об'єктивні і суб'єктивні чинники громадянського абсентеїзму українців у роки голодомору»), професор Олег Огірко («Осуд українською греко-католицькою церквою штучного голодомору 1932–1933 рр. в Україні»), доцент Микола Закревський («Ніко-польщина в роки колективізації і Голодомору 1930–1933 рр.»), директор Тальнівського музею історії хліборобства Вадим Мицик («Голод на Уманщині та суміжних землях») та інші.

Конференція розглянула, доповнила і затверди­ла проект навчальної програми «Голодомори в Ук­раїні у ХХ столітті», підготовлений Центром з вив­чення історії та сучасних форм тоталітаризму Інституту культурологічних та етнополітичних досліджень МАУП (автор — О. Неживий), і рекомендувала Міністерству освіти і науки України включити її у навчальні плани всіх українських шкіл уже наступного року.

Редакція публікує деякі найцікавіші,
на її погляд, доповіді. Всі доповіді, виступи
та матеріали конференції
будуть видані окремим виданням.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту