головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 1/2005 
Персонал № 1/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсГолодомори і влада незалежної України

Левко ЛУК'ЯНЕНКО,
Голова Асоціації дослідників Голодоморів в Україні

До 1991 року Україною керувала Московська комуністична окупаційна адміністрація. 1991 ро­ку нації не вистачило сил замінити людей цієї влади і сформувати патріотичну владу. Від 1991 року під українськими державними символами країною керують люди, які причетні або прямі спадкоємці тих, хто здійснював геноцид українсь­кої нації.

Наша конференція присвячена вивченню голо­доморів, проте ми розуміємо, що розглядаємо один із способів геноциду, щоправда найжорс-токіший. Саме голодомори позбавили життя ве­личезну кількість людей і завдали найтяжчих ударів психіці нашого народу, культурі, мові, звичаям і традиціям. Голодомори спричинили масову русифікацію, втрату національної свідо­мості, прищеплення людям рабського послуху та покори.

1992 року за ініціативою письменника Володи­мира Маняка та його дружини журналістки Лідії Коваленко була створена Асоціація дослідників


Голодоморів в Україні. Тоді ж були вироблені ос­новні напрямки роботи Асоціації:

  • збір свідчень про голодомори від тих, хто заз­нав голоду чи був його свідком;
  • вивчення архівних матеріалів про голодомо­ри;
  • осмислення усних і письмових свідчень, підготовка до друку й публікація наукових праць;
  • поширення історичної правди про голодомо­ри серед українського народу через книги, статті у
    періодиці, конференції тощо.

При цьому засновники виходили з того, що ду­ховне відродження нації неможливе без вивчення історії життя і боротьби нації.

Українська Асоціація прагнула до співпраці з українцями за кордоном, де стараннями українців США та Канади була створена 1984 і працювала до 1988 року Міжнародна комісія з розслідування голоду в Україні 1932–1933 років.

Після проголошення 1991 року України неза­лежною державою Американська конгресова Комісія 1993 року передала в Україну до рук голо­ви Верховної Ради України І. Плюща та віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань М. Жу-линського 15 томів записів свідчень, понад 200 аудіокасет і три томи друкованих творів. З вини влади ці коштовні матеріали й досі не доступні широкій громадськості.

1994 року я прийшов до Асоціації. Як народний депутат України за допомогою друзів-депутатів намагався вивести тему голодоморів на офіційний рівень: збирав підписи під заявами Асоціації до Верховної Ради, президента, уряду. Реакція тривалий час була одна: глузливе запере­чення комуністичною частиною парламенту са­мих фактів голодоморів і глухі бюрократичні відмови державних чиновників. Ось приклад ставлення Київської влади до пам'яті про національну трагедію.

Асоціація своїми зусиллями поставила на Ми­хайлівській площі Пам'ятний знак про Голодомор 1932–33 років. У час реконструкції Михайлівсь­кої площі Київська влада вивезла його і викинула в урвище. І завдяки величезним зусиллям і напо­легливості членів Асоціації вдалося повернути його на місце.

1998 року влада вперше повернулася до пробле­ми голодомору обличчям, щоправда під тиском Заходу: українці Америки готувалися до вшану­вання пам'яті 65-річчя Голодомору, і за їхнім кло­потанням Президент США видав із цієї нагоди спеціальну прокламацію. Асоціація, довідавшись про це, зверталася кілька разів до академіка Смолія — тогочасного віце-прем'єра з гуманітар­них питань, внаслідок чого президент Кучма своїм указом заснував День вшанування пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій, який має відзначатися щороку у четверту суботу лис­топада. Тоді ж Кабмін ухвалив Постанову з пла­ном загальнодержавних жалобних заходів. Асоціація разом з Інститутом історії НАН Ук­раїни у листопаді 1998 року провели Міжнародну конференцію, присвячену трагічним подіям.

У грудні 1998 року Асоціація подала Генпроку­рору України Потебеньку клопотання про пору­шення кримінальної справи по факту примусової голодної смерті у 1932–1933 роках до 10 млн ук­раїнських громадян. Пан Потебенько спрямував клопотання до прокуратури Києва, де в. о. проку­рора Києва В. В. Шевченко відмовив: мовляв, за характером і часом подій, КК України криміналь­ної відповідальності не передбачено.

11 червня 1999 року Асоціація звернулася до прокурора Києва порушити кримінальну справу за фактом голодної примусової смерті у 14 приміських селах (які нині належать Києву) із пе­реліком їх назв та зазначенням кількості помер­лих у кожному з них.

2 липня 1999 року заступник прокурора Києва О. А. Христенко відмовив з попередніх причин. Асоціація спрямувала третю заяву з клопотанням порушити кримінальну справу за фактом голод­ної примусової смерті конкретної людини з підтвердженням факту голодної смерті матері дочкою Галиною Дмитрівною Афанасьєвою (Хо-менчук).

31 серпня 1999 року прокурор В. В. Шевченко знову відповів: «Карним законодавством України не передбачено кримінальної відповідальності за події, на які ви посилаєтеся у своєму зверненні».

У листопаді 1999 року влада була заклопотана збереженням самої себе при владі і про День жа­лоби забула геть.

Із наближенням 70-річчя Голодомору знову ж під тиском закордонних українців і уряду США, які вирішили будувати пам'ятник жертвам голо­домору і музей голодоморів у Нью-Йорку і Ваши­нгтоні, Президент України видав 20 березня 2002 року Указ «Про заходи у зв'язку з 70-ми рокови­нами Голодомору в Україні», яким окреслив до­волі великий план підготовки для вшанування пам'яті жертв голодомору.

З огляду на зменшення у Верховній Раді IV скли­кання антиукраїнської комуністичної фракції проти попереднього складу із 112 до 60 депутатів, стало можливим 12 лютого 2003 року організувати парламентські слухання про голодомор, а потім у травні провести спеціальне засідання Верховної Ради, присвячене 70-річчю Голодомору 1932–1933 років.

Верховна Рада ухвалила:

  • спорудити пам'ятник жертвам голодоморів;
  • заснувати центр (інститут) вивчення голодо­морів української нації;
  • заснувати музей пам'яті жертв голодоморів.

Усе це відбувалося зі скрипом і під тиском на­шої патріотичної групи депутатів.

На жаль, нам не вдалося провести окрему Ухва­лу Верховної Ради України з прямим і чітким формуванням голодоморів як геноциду українсь­кої нації.

В ООН українська дипломатія діяла мляво, вод­ночас російська — активно і наполегливо, через що Україні не вдалося перебороти опір російської дипломатії і домогтися від ООН схвалення резо­люції із визнанням геноциду української нації.

У довгих суперечках із виконавчою владою нам, представникам патріотичних сил, вдалося вибити більш-менш вдале місце для пам'ятника — за Ми­хайлівським собором.

Для музею і наукового центру виділили чотирьох-поверховий житловий будинок поряд із тери­торією Михайлівського Собору. Цей будинок можна вважати лише тимчасовим місцем музею і наукового центру, оскільки для серйозного музею, який міг би гідно представити величезну трагедію великого народу, він явно замалий і потребує суттєвого ремонту.

На жаль, київська міська влада не звільнила бу­динок від різних орендарів, що заважає розпочати ремонт.

Ці заходи мали бути здійснені для вшанування 70-річчя трагедії, проте плани зірвані, і нині мож­на планувати їх виконання хіба що до 75-ї річниці.

Чужа влада не дбає про дослідження історії ук­раїнської нації. Аби нашу історію пізнавали і зро­били складовою частиною національного світог­ляду, немає іншого способу, як усунути цю владу і обрати натомість свою, патріотичну, що власне ка­жучи, нація і чинить у теперішній помаранчевій революції.

Дай Боже її успішно завершити!передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту