головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 12/2005 
Персонал № 12/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНові акценти зовнішньої політики України: інформаційно-комунікаційний аспект (закінчення)

Ігор СЛІСАРЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент

Зоною діяльності іноземних лобістів від самого початку став утворений указом В. Ющенка Секретаріат Президента Украї­ни, очолений державним секре­тарем Олександром Зінченком. І це зрозуміло, адже саме посадов­ці цієї структури могли забезпе­чити доступ до глави держави («доступ до тіла», говорили за часів Л. Кучми). О. Зінченко не шкодував слів для самореклами: «Пам'ятаєте, я обіцяв взяти на роботу випускників Гарварду і Сорбони? Вони уже працюють в секретаріаті», — пові­домив журналістам у березні.

Зінченко не сказав, хто ці люди і за якими конкретно напрямками вони працюють, але додав, що один із них є його помічником. Він сказав, що їхня матеріальна на­города буде визначатися результатами їхньої роботи. Загалом, за словами Зінченка, в секретаріаті президен­та «стає все цікавіше і цікавіше працювати». Так, прези­дент Ющенко найближчим часом має намір виступити з низкою проектів. Зінченко сказав, що особисто є ку­ратором семи проектів, і два з них уже стартували [1].

Уже після звільнення О. Зінченка і ліквідації цієї структури його наступник Олег Рибачук із притаман­ним йому сарказмом розповідав журналістам, як не може домогтися від посадовців секретаріату заяв про звільнення: «Я запропонував дати президенту і мені шанс, не вислуховуючи проблеми і клятви кожного у відданості… Я запропонував — покладіть, усі генерали, заяву на стіл». Пізніше Рибачук повідомив, що з 50 «генералів» він отримав тільки 5–6 заяв: «Мені було дивно, що деякі товариші ще з 17-го року... Їх не те, що молитвою, їх радіацією не вивести. Їх імунна система краща, ніж у тарганів» [2].

Ще влітку стали відомі факти втручання посадовців секретаріату у прийняття державних рішень на ко­* Закінчення. Початок у № 6, 10–11 за 2005 р. ристь зацікавлених бізнесменів. Так, голова Фонду держмайна Валентина Семенюк підтвердила, що їй те­лефонували із секретаріату з вимогою вирішити спра­ву одного луганського підприємства на користь депу­тата Костянтина Жеваго [3].

Днем пізніше це підтвердив журналістам заступник держсекретаря Маркіян Лубківський: «Дійсно, така розмова мала місце. З нею розмовляв заступник дер-жсекретаря». Пояснення Лубківського були непере­конливими: «Жодного тиску не було. Розмова носила як робочий, так і приватний характер» [4].

Новий голова секретаріату Олег Рибачук пізніше визнав і те, що інститут радників Президента вико­ристовував інструмент просування власних бізнесо­вих інтересів. Показово, що повний список радників (як штатних, так і позаштатних) ніколи не публіку­вався на офіційному вебсайті Президента). Лише із публікацій у пресі громадськість довідалася, що радником глави держави став такий собі В'ячеслав (Моше) Кантор, заявлений як «віце-президент Єв-роазійського єврейського конгресу та голова піклу-вальної ради Європейського єврейського конгре­су». За повідомленням президентської прес-служби, «В. Ющенко и В. Кантор обсудили возможность проведения в Украине Второго всемирного форума по Холокосту, посвященного истории Бабьего Яра и Холокоста. Президент Украины заметил, что подго­товка к указанному мероприятию должна сопро­вождаться соответствующей образовательной прог­раммой, для того, чтобы обратить внимание общес­тва к этим страницам истории» [5]. А ось як новос-печений радник пояснив причини Голодомору-гено-циду: «Когда мы говорим о Голодоморе, это на са­мом деле украинская боль, украинская трагедия, но эта трагедия, на наш взгляд, возникает там, где есть национальное социальное нездоровье, которое до этого проявляется очень часто в резких формах ан­тисемитизма» [5].

Українські журналісти не оминули цю особу ува­гою і з'ясували не вельми привабливі подробиці жит­тя В. Кантора:

«Вячеслав Кантор имеет гражданские паспорта двух стран — России и Израиля. С середины 90-х го­дов постоянно живет с семьей в Женеве (Швейца­рия), в одном из самых дорогих районов. Там же в банках, аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса. Правда, злые языки утвержда­ют, что основную часть доходов Кантор прячет за океаном — в Панаме. Его вилла “Люкенгуа”, располо­женная на берегу Женевского озера, оценивается в несколько миллионов долларов. По информации различных источников, виллу и семью хозяина охра­няет взвод израильских спецназовцев. В прессу не­редко попадала информация о грандиозных банке­тах, которые закатывал Кантор для “узкого круга”, численностью в 500 человек. Среди гостей замеча­лись видные российские — и не только российские — политики и бизнесмены (...) В 1999 году российская Межведомственная балансовая комиссия под руко­водством Петра Карпова насчитала не одну сотню миллионов долларов, “уведенных” из России Вячес­лавом Кантором. Не исключено, что за последние го­ды эта сумма значительно выросла. Посему, показы­ваться на родине Кантор, видимо, опасается. И не зря. Пример Ходорковского перед глазами. Вопрос на засыпку: что может насоветовать г-н Кантор Пре­зиденту Украины?» [6].

Коли таке саме викриття зробила газета «Сільські вісті», Кантор начебто пообіцяв вчинити позов за нак­леп. Утім, схоже, це була тільки погроза.

Хто саме «зісватав» Кантора для глави держави? Відповідь напрошується сама. Кантор разом із Є. Чер-воненком і Й. Зісельсом є «віце-президентами» згада­ного Євро-Азійського єврейського конгресу (ЄАЄК), очолюваного, як зазначалося вище, олігархом із Ка­захстану О. Машкевичем. Близькість Червоненка до Ющенка забезпечила доступ Машкевичу, про що він похвалявся в інтерв'ю у серпні, демонструючи «напо­леонівські» замашки:

«Машкевич: Видите ли, сам факт моей недавней встречи с федеральным президентом Австрии Хай-нцем Фишером и президентом Украины Виктором Ющенко в Вене говорит о том, что у них, помимо Ев­ропы, имеется интерес и к строительству Большой Ев­разии, элементом которого, если угодно, выступает возглавляемый мною ЕАЕК.

Вопрос: Достаточно неожиданная оценка встречи с руководством Украины, которое заявляет о своих ев­ро-атлантических устремлениях.

Машкевич: Мы (смеётся), хоть и не политики, но убедим и их, и весь ЕС — вернуться в Евразию.

Вопрос: Но сможет ли ваша организация в одиноч­ку решить проблемы целого материка?

Машкевич: Мы не так уж беспомощны. ЕАЕК объе­диняет еврейские организации и общины на трех кон­тинентах. При этом наша организация является круп­нейшим континентальным отделением Всемирного

Еврейского Конгресса, а значит — представляет все мировое єврейство» [7].

У вересні було оголошено про обрання третього за рахунком «головного рабина України». Ним проголо­сили вихідця із Ленінграду Моше-Реувена Асмана. Вичерпно охарактеризував цю подію кореспондент «Єврейського телеграфного агентства» Владімір Мат-вєєв: «Критики голосування 11-го вересня — а це біль­шість рабинів та світських активістів — заявили, що обрання Асмана головним чином спрямоване на поси­лення впливу медіа-магната Вадима Рабиновича на президента Віктора Ющенка» [8].

В одному із перших інтерв'ю після призначення на посаду Голови Служби безпеки Ігор Дріжчаний зая­вив, що його «турбує» іноземне втручання у внутріш­ні справи України. «Контакти політиків — це одне пи­тання, а втручання — інше, хоча речі ці, безсумнівно, пов'язані». «Будь-яке втручання в наші внутрішні справи нас турбує. Особливо, якщо мати на увазі дос­від попередніх виборів і розуміти, що це втручання пе­редбачає серйозні ресурсні вливання, — зазначив тоді голова СБУ, — не тільки російське, а й будь-яке зов­нішнє втручання» [9].

Якщо стурбованість голови СБУ дійсно щира, то він має величезне поле для роботи. Про втручання росій­ських владних, бізнесових і навіть кримінальних структур у президентську виборчу кампанію 2004 р. відомо багато (досить згадати бодай діяльність горез­вісного «Російського клубу» під орудою Максима Ку-рочкіна, також знаного, за повідомленнями численних ЗМІ, як «Макс Бєшений», відкриття якого «освяти­ли» присутністю керівники адміністрацій обох прези­дентів — Медведчук та Медвєдєв).

Посилюються такі дії і напередодні парламентських виборів 2006 року. Як зазначає політичний оглядач Вадим Карасьов, Росія має завдання «привести до влади в Україні проросійську опозицію» [10]. Дійсно, помітно активізувалися партії із відверто проросій-ськими гаслами, і ніхто не перешкоджає голові Анти­монопольного комітету О. Костусєву рекламувати се­бе, що буцімто з ним і з його партією «Союз» — Росія. З'явилася навіть «Партія політики Путіна».

З'явилися також досі не знані угрупування під наз­вами «Прорив» та «Євразійський союз молоді», які, втім, відзначилися у спробах спровокувати сутички із міліцією 7 листопада в Києві. Відряджає до України свої групи і «Націонал-більшовицька партія» Е. Лимо­нова.

Часто російське втручання замасковане під діяль­ність «дослідницьких центрів». Або «неурядових ор­ганізацій». Оглядач інтернет-видання «Українська правда» звернув увагу на порівняно свіжу структуру, що почала діяти в Україні: «Дивує брак інтересу ком­петентних органів та медіа до активізації діяльності в Україні громадянина Росії, директора Інституту наці­ональної стратегії (ІНС) Станіслава Бєлковського, регулярна присутність якого в Києві протягом останніх тижнів дуже нагадує присутність іншого російського політтехнолога — Глєба Павловського — під час мину­лорічних виборів. Як відомо, Бєлковський та Павловський — давні конкуренти за вплив на формування ук­раїнської політики Росії. Але якщо Павловський — радник нинішнього хазяїна Кремля, то Бєлковський прагне виступити одним із «конструкторів» пост-пу-тінської Росії — в її консервативно-реваншистській версії за планом саме Березовського. Завдяки лояль­ному, навіть публічно-прихильному ставленню Бєл-ковського до Ющенка та його минулорічної перемоги, дехто тут навіть схильний вважати його другом де­мократичної України. Однак на відміну від демонс­тративного «контрреволюційного» шарлатанства Павловського, діяльність Бєлковського в Україні є більш багатоскладовою та витонченою. Якщо у кого є сумніви щодо програмних цілей ІНС щодо України, пропонуємо звернути увагу на оприлюднений нещо­давно цим інститутом проект нової Конституції Росії, однією з родзинок якої є фактична відмова від визнан­ня незалежності пострадянських країн через запро­вадження конституційного терміну «історична тери­торія Росії» [11].

Скандали навколо заяв втікача із Росії олігарха Бо­риса Березовського про фінансування ним передвиборчої кампанії Віктора Ющенка вже самим лише гуч­ним резонансом засвідчили, наскільки уражений іно­земним втручанням сучасний український політикум, коли тільки самі заяви здатні спричинити справжній землетрус на політичному Олімпі.

Щодо американського втручання, то воно й далі від­бувається у формах «тіньової дипломатії» (як уже звертали увагу, частий гість у владних кабінетах нео­фіційний емісар американської політики в регіоні Брюс Джексон) та публічної дипломатії, в межах якої через американські приватні фонди фінансово підтри­мують «структури громадянського суспільства» — «дослідницькі центри», «неурядові організації», мас--медіа, насправді ж — агентів впливу.

У травні ц. р. спершу у Венесуелі, а потім у США вийшла книга американського юриста венесуельсько­го походження Єви Голінгер під назвою «Код Чавеса: викриваючи інтервенцію США в Венесуелі» [12]. У червні вона презентувала цю книгу на міжнародній конференції політичних, громадських діячів, науков­ців і журналістів у Гавані. Її як правника зацікавила роль уряду США у подіях 2002 р., коли внаслідок пут­чу, вчиненого вищим генералітетом та олігархами, президента Чавеса на один день усунули від влади. Приведений тоді до влади Педро Кармона — якого по­тім прозвали «диктатором на один день» — одразу ви­дав укази про розпуск парламенту і Верховного суду та скасування громадянських свобод. Уже за лічені го­дини після путчу Держдепартамент США привітав новий режим. Але невдовзі народне повстання та віддані Чавесу армійські офіцери повернули владу за­конно обраного президента. Оглядачі тоді назвали цей путч «зроблено в США» і порівняли його із військо­вим переворотом у Чилі 1973 року. Але бракувало до­казів на підтвердження американського втручання. І от Єва Голінгер на підставі американського «Акту про свободу інформації» зробила запит до уряду надати засекречені офіційні документи. Вона отримала тіль­ки 50 відсотків того, що просила, — іншу половину і далі тримають під урядовим грифом «секретно». Але й тих 4 тис. розсекречених виявилося достатньо, щоб спричинити ефект справжньої бомби.

Одразу після виходу книги на електронну пошту Єви посипалися анонімні погрози вбивством. А най­більший у Венесуелі опозиційний до Чавеса тижневик помістив її фото на обкладинці із таким підписом: «Потворна американка».

Отримані Євою документи беззаперечно засвідчи­ли, що уряд США безпосередньо фінансував і спрямо­вував опозиційні до Чавеса політичні угруповання (під вивіскою допомоги «неурядовим організаціям»), які потім вчинили путч. Фінансування здійснювалося через урядове Агентство із міжнародного розвитку (USAID) та буцімто приватний «Фонд підтримки де­мократії» (National Endowment for Democracy), очолю­ваний колишніми високопосадовцями і цереушника-ми, гроші якому надає Державний департамент США. Обидві організації добре відомі в Україні, де теж здій­снюють потужні вливання у так звані «недержавні ор­ганізації» — від «Інституту євроатлантичної інтегра­ції», заснованого міністром Б. Тарасюком, до інтернет-видання «Телекритика», яке недавно перетворилося на «громадську організацію», яка настійливо вимагає «дорадчого» місця в державних органах.

Нехитрі підрахунки дали підстави Єві Голінгер по­казати, що, починаючи із 2001 року, уряд США пере­дав венесуельській опозиції тільки через Агентство із міжнародного розвитку (USAID) та «Фонд підтримки демократії» (National Endowment for Democracy) понад 27 млн доларів. Кошторис лише на цей поточний рік становив 6 млн доларів. Фінансовані програми стосу­ються підготовки і проведення політичних кампаній проти президента Чавеса. Вже відомо, що обсяги зрос­туть наступного року, і в лютому президент Буш від­крито закликав Конгрес збільшити видатки на утри­мання опозиції.

Коли прокуратура Венесуели вирішила розслідува­ти іноземне втручання, то, як стверджує Єва, до гене­рального прокурора і голови Верховного суду прибув президент «Фонду підтримки демократії» Карл Гер-шман (у минулому відомий троцькіст) із погрозами, щоб закрили справу.

Єва Голінгер слушно зазначає, що в самих США та­ке відверте іноземне втручання є неприпустимим — ще від 1930-х років діє «Акт про іноземних агентів», за яким будь-яка організація, що отримує фінансування з-за кордону, має стояти на обліку в міністерстві юсти­ції і ретельно звітувати про використані кошти.

Залишається тільки констатувати, що в Україні від­сутнє будь-яке законодавство (окрім ніколи не засто­сованого на практиці пункту про заборону іноземного фінансування політичних партій), яке бодай обмежу­вало б іноземне втручання у політичний процес.

Контрольна робота за рік

На початку року основою зовнішньополітичної ді­яльності України було визначено європейську та єв­роатлантичну інтеграцію згідно із документом «Пріо­ритетні завдання Міністерства закордонних справ Ук­раїни на 2005 р.» [12]. На своїй першій прес-конфе­ренції для засобів масової інформації міністр закор­донних справ Борис Тарасюк, оголосивши «формулу нового Тарасюка», заявив: «В основі наших дій будуть лише національні інтереси. Наша політика буде ні “прозахідною”, ні “просхідною”, а «проукраїнською». Перш за все це будуть інтереси українського громадя­нина, його бажання жити в спокійному і доброзичли­вому навколишньому середовищі. У нас є конкретні завдання, які полягають в наступному.

По-перше. Необхідно втілити в життя цілісну кон­цепцію добросусідства. Насамперед, йдеться про Ро­сійську Федерацію* (...) Безперечно, не можу не згада­ти і про взаємини стратегічного партнерства з Варша­вою. Унікальний приклад співробітництва має бути переведений і на інші сусідні з Україною держави. Це Угорщина, Словаччина, Білорусь, Туреччина, Руму­нія, Молдова.

По-друге. Пріоритетним завданням буде європей­ська та євроатлантична інтеграція. Ми будемо відхо­дити від декларативності і переходитимемо до конс­труктивних заходів задля того, щоб наші партнери пе­ресвідчувалися в тому, що постала нова Україна, пос­тав новий партнер.

По-третє. Ми проводитимемо активну регіональну політику, використовуючи вигідне геополітичне, стра­тегічне розташування України. Україна повинна набу­ти статусу регіонального лідера внаслідок проведення такої регіональної політики.

По-четверте. Робитимемо все для того, щоб віднови­ти стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки і систематизувати відносини з цією провід­ною країною світу. Діалог між Україною та США ма­тиме особливе значення для України.

По-п'яте. Продовжуватиметься активна міжнародна діяльність в рамках ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Ми братимемо активну участь в подоланні та боротьбі з глобальними викликами, врегулюванні заморожених конфліктів. Особливий наголос буде зроблено на врегулюванні придністровської проблеми в Республіці Молдова.

Ми зацікавлені в розвитку економічних, політичних взаємин з країнами віддалених регіонів Азії, Африки та Латинської Америки» [12].

Оглянемо, як реалізовувалися поставлені завдання.

Білорусь

Спільна заява під назвою «Порядок денний нового століття для українсько-американського стратегічно­го партнерства», підписана президентами В. Ющен­ком та Дж. Бушом у квітні ц. р., в якій було зазначено: «Ми підтверджуємо свою відданість у спільній роботі (...) із підтримки просування свободи в таких країнах, як Білорусь...», істотно погіршила політичні відноси­ни між двома країнами. Пізніше ще один конфлікт ви­ник через участь членів до того невідомої організації під назвою «Національний альянс», серед яких був і депутат Луцької міськради, у несанкціонованому мі­тингу в Мінську 26 квітня. Мінськ не взяв до уваги настійливі прохання української сторони відпустити затриманих, і вони відбули повний строк призначено­го судом адміністративного арешту. Такі дії міністр за­кордонних справ Борис Тарасюк пояснив особливим ставленням Мінська до Києва через згадану заяву Ющенка-Буша. МЗС Білорусі у відповідь відкинуло такі звинувачення.

Але вже в вересні ц. р. політичні контакти обох кра­їн помітно активізувалися і потеплішали. Резонансну заяву тоді зробив новопризначений секретар Ради на­ціональної безпеки і оборони Анатолій Кінах, який сказав, що Україна буде протидіяти спробам міжнарод­ної ізоляції Білорусі. Це сталося якраз тоді, коли ЄС зайняв позицію Польщі у конфлікті з Білоруссю через ситуацію в «Спілці поляків Білорусі» і оголосив низку заяв із засудженням дій Мінська. Показово, що заяву А. Кінаха ніхто не дезавуював, отож, можна припусти­ти, вона була погоджена. Пізніше міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов відвідав із візитом Київ, під час якого його український колега Б. Тара-сюк запропонував «дружнє посередництво» у відноси­нах із Варшавою та ЄС. На це С. Мартинов відповів, що його країні жодне посередництво не потрібне, на­віть від «братньої України». У жовтні прем'єр-міністр Юрій Єхануров відвідав Мінськ із візитом, напередод­ні якого із офіційного вебсайту МЗС Білорусі у довід­ці про двосторонні відносини зникла ремарка про вчи­нені Києвом «антибілоруські демарші». Під час зустрі­чі Ю. Єханурова із президентом Олександром Лука­шенком, останній висловив задоволення розвитком економічних відносин і зростанням товарообігу. Біло­руська сторона при цьому зазначала, що білоруський експорт в Україну зростає, як і зростає позитивне для Білорусі сальдо в торгівлі з Україною. Неприємний інцидент стався наприкінці жовтня під час візиту Ю. Єханурова до США. Відповідаючи на запитання про ситуацію в Білорусі, Ю. Єхануров назвав білорусь­кого президента «великим пропагандистом» і висло­вився на кшталт, що «розуміє, чому німецькі жінки в 30-х роках хотіли дитину від Гітлера». МЗС Білорусі зажадало роз'яснень. Міністр закордонних справ Укра­їни Борис Тарасюк спробував перекласти провину на журналістів, які буцімто неправильно передали вис­ловлювання Ю. Єханурова. Після того останній зус­трівся із послом Білорусі в Україні.

Молдова

Як обіцяв на початку року міністр Б. Тарасюк, у но­вій зовнішній політиці України «особливий наголос буде зроблено на врегулюванні придністровської проблеми в Республіці Молдова» [12]. Пізніше прези­дент В. Ющенко висунув план врегулювання, який був позитивно сприйнятий Кишиневом як «найреа­лістичніший», як заявив президент Молдови Владімір Воронін. На запитання «5 каналу» про стан справ дов­кола врегулювання ситуації у Придністров'ї Воронін сказав наступне: «З планом добре, без плану було по­гано».

Втім, багатосторонні переговори упродовж року від­бувалися надзвичайно складно і якихось практичних результатів не дали.

Грузія

Зустрічі президента В. Ющенка із грузинським ко­легою М. Саакашвілі були найчастотнішими у 2005 році. Обидва лідери не тільки проводили час за сто­лом переговорів, а й разом відпочивали. Такі часті контакти спричинили чимало іронічних коментарів у пресі щодо практичних результатів цих зустрічей. Влітку під час перебування В. Ющенка в грузинсько­му Боржомі президенти оголосили намір створити «співдружність демократій Балто-чорноморсько-кас-пійського регіону — Спільноту демократичного вибо­ру». Згідно із заявою, мета нової організації полягає у «перетворенні цієї співдружності на потужний інстру­мент для звільнення нашого регіону від усіх розпо­дільчих ліній, що залишилися, порушень прав люди­ни, від будь-якого духу конфронтацій, від замороже­них конфліктів». На думку президентів, це «дозво­лить започаткувати нову еру демократії, безпеки, ста­більності та миру в усій Європі, від Атлантики до Кас­пійського моря». Ющенко і Саакашвілі закликали до участі у Спільноті всіх лідерів регіону і запросили їх на саміт в Україні. У ролі спостерігачів на саміт запро­сили представників Європейського союзу, Сполуче­них Штатів Америки та Російської Федерації. Згодом цю ідею вони обговорювали вже в кримському «Арте­ку» разом із президентами Литви та Польщі. Росія то­ді повідомила, що на цю зустріч запрошували і росій­ського президента Владіміра Путіна, але він буцімто не скористався цим запрошенням через заплановану зустріч із королем Йорданії Абдулою.

Пізніше міністр закордонних справ України Борис Тарасюк розповів журналістам, що ідея п'ятирічної давнини про створення «Співдружності демократій» належить колишньому держсекретарю США Мадлен Олбрайт та екс-міністру закордонних справ Польщі Броніславу Геремеку. Міністр тоді не зміг пояснити, чому Україні необхідний цей проект, адже завданнями підтримки демократії і поваги до прав людини займа­ється найстаріша європейська організація — Рада Єв­ропи, членом якої є Україна, яка досі не виконала всіх зобов'язань держави-учасниці Ради Європи.

Азербайджан

Серйозної шкоди зазнали і відносини із Азербай­джаном, проголошеним стратегічним партнером Ук­раїни. У травні 2005 р. відбувся візит міністра закор­донних справ Б. Тарасюка до Баку. Візит президента В. Ющенка до цієї країни узгодили на листопад. Але низка скандалів серйозно затьмарила двосторонні від­носини. У жовтні влада Азербайджану депортувала позаштатного радника міністра, виконавчого директо­ра «Інституту євроатлантичної інтеграції» (який зас­нував Б. Тарасюк) і члена керівництва партії «Пора» Сергія Євтушенка, який їхав туди на запрошення опо­зиційного політичного блоку напередодні гострих парламентських виборів у цій країні. Міністр Б. Тара-сюк на запитання журналістів обмежився словами, що мав із цього приводу телефонну розмову із азербай­джанським колегою. Пізніше до Сімферополя авіа-рейсом із Лондона прибув колишній спікер азербай­джанського парламенту Расул Гулієв, оголошений у розшук владою країни за звинуваченнями у крадіжці великих державних коштів. В аеропорту Р. Гулієва бу­ло заарештовано, оскільки Баку подав на нього в роз­шук через Інтерпол. Сам Гулієв давав пресі плутані ві­домості про мету свого приїзду: спочатку він говорив, що прямує до Баку, щоб узяти участь у виборах, а піз­ніше пояснював, що прибув на запрошення партії «Народний союз «Наша Україна», з яким його партія уклала угоду про співробітництво. Місцевий суд ухва­лив звільнити Гулієва з-під варти, і він одразу вилетів до Лондона. Офіційний Баку різко відреагував на це рішення. Посол країни Талят Алієв передав МЗС Ук­раїни ноту протесту. Пізніше в телефонній розмові із В. Ющенком невдоволення невидачею Гулієва висло­вив уже президент Ільхам Алієв. Уже в день голосу­вання на парламентських виборах в Азербайджані — 6 листопада — до країни не впустили «як небажаних осіб» керівників «Пори» Євгена Золотарьова та Сер­гія Тарана (останній іще має титули керівника «Між­народного інституту демократії»* та «Інституту масо­вої інформації»). Обоє заявили, що є спостерігачами на вибори на запрошення опозиції, водночас, поясню­вали, що приїхали як журналісти, оскільки не встигли оформити документи офіційних спостерігачів.

Погіршення відносин Києва і Баку може негативно вплинути на плани українського керівництва здійсни­ти диверсифікацію імпорту енергоносіїв через азер­байджанську нафту. Таке погіршення може також зашкодити реалізації регіонального проекту ГУАМ, який хоч і далі перебуває в аморфному стані (у липні грузинський президент М. Саакашвілі оголошував, що «об'єднання ГУАМ може поповнитися новими країна­ми» [13], але нічого подібного сталося), проте є дуже важливим для транспортування азербайджанської нафти.

Казахстан

Особливі надії в планах українського керівництва здійснити диверсифікацію імпорту енергоносіїв покла­дали на Казахстан. Після візиту президента В. Ющенка до цієї країни було оголошено, що імпорт казахської нафти стане альтернативою імпорту російської. Однак ця заява стала і останньою — про найменшу реалізацію цього проекту більше не повідомлялось.

У жовтні із Казахстану депортували колишнього ак­тивіста «Пори» Олександра Солонтая, який поясню­вав, що приїхав до країни із метою налагодити моніто­ринг голосування на майбутніх президентських вибо­рах. Речник МЗС України відмовився коментувати цю подію.

Туркменістан

Чи не найгучнішим скандалом у двосторонніх від­носинах відзначилися упродовж року відносини Киє­ва та Ашгабада. Ще на початку року офіційний Київ намагався незґрабно улестити Ашгабад. Президент В. Ющенко надіслав вітання Туркменбаші із нагоди його річниці перебування на посаді, відзначивши всі його чесноти у зміцненні авторитету країни у світі. У травні В. Ющенко нагородив посмертно українським орденом батька Туркменбаші, який загинув у боях на Кавказі у 1942 р. (цей указ не був оприлюднений на офіційному вебсайті України, про його існування ста­ло відомо із туркменських ЗМІ). Але вже в травні пре­зидент Туркменістану Сапармурат Ніязов у телефон­ній розмові із президентом України висловив невдо­волення високими цінами на товари, якими Україна розраховується за туркменський газ. Згідно із домов­леностями, українська сторона за одну половину всьо­го обсягу газових поставок із Туркменістану розрахо­вується валютою. Інша половина українських плате­жів — поставки товарів та обладнання. Тоді Віктор Ющенко пообіцяв Сапармурату Ніязову вирішити це питання.

Але пізніше Туркменбаші оголосив, що Україна не сплатила за газ понад півмільярда доларів і вдався до різких висловів на місцевому телебаченню, яке широко цитували мас-медіа, на кшталт: «Україна краде газ», «ви нас красиво дурите» тощо. Масла у вогонь додали і слова керівника «Нафтобаз України» Олек­сія Івченка, який після переговорів в Ашгабаді повідо­мив, що буцімто пояснив туркменському лідеру, що підлеглі неправильно інформували його про цифри українського боргу. У туркменських ЗМІ з'явилися повідомлення, що як оплату українська сторона пос­тавила за завищеною ціною старі пофарбовані тепло­вози. Туркменістан зажадав відмови від бартеру і пе­реходу на оплату лише валютою. Мало того, майбутні поставки газу Ашгабад поставив у пряму залежність від позиції Росії, підписавши з нею угоду про продаж власного газу на 25 років уперед. Для налагодження ситуації наприкінці жовтня до Ашгабаду прибув прем'єр Ю. Єхануров (поширилися чутки, що В. Ів-ченка туркменська сторона побажала не бачити за сто­лом переговорів). Місцевій пресі Єхануров розповів, що «вражений побаченим в Ашгабаді» і висловив улесливі компліменти на адресу Туркменбаші.

Колишній перший заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий так охарактеризував дії української сторони: «Сьогоднішня газова дипло­матія України нікчемна» [10].

Росія

Вичерпно перебіг українсько-російських відносин змалював політичний оглядач Вадим Карасьов: «В України немає сьогодні дипломатії на російському напрямку. З боку Росії є легкий газовий шантаж, злов­тіха, [спроби] шляхом підняття цін на газ зробити ук­раїнську економіку не конкурентноздатною» [10].

Упродовж року осердям двосторонніх відносин за­лишався лобійований Росією проект Єдиного еконо­мічного простору (ЄЕП).

Ще перебуваючи в опозиції, «помаранчеві» активно засуджували саму ідею і навіть влаштували кампанію збору підписів проти ЄЕП. Тоді ще депутат, Борис Та-расюк так висловлювався про цей проект: «Очевидно, що зона вільної торгівлі — це той манівець, яким прик­ривається справжня сутність цієї угоди. (...) Практика і підрахунки експертів свідчать про те, що в такому ра­зі Росія буде мати від 70 до 80% голосів. Отже, Украї­на буде на пташиних, згаданих Президентом, правах, чи в ролі горобця, чи в ролі синиці, це вже не має зна­чення (...) Хотів би сказати, що підписавши цю угоду і в разі проведення її ратифікації і набрання чинності, тим самим буде зроблено історичну помилку. І відпо­відальність за здійснення цієї історичної помилки ля­гає на нинішнього президента і на нинішній уряд. Я думаю, що вони нестимуть відповідальність перед ук­раїнським народом і перед українською історією» [14].

У червні ц. р. Віктор Ющенко підписав указ, за яким Україна братиме участь у формуванні Єдиного економічного простору, зазначивши, що основною ме­тою участі України в такому об'єднанні з Росією, Білоруссю та Казахстаном є формування зони вільної торгівлі.

Пізніше міністру закордонних справ Борису Тарасюку довелося спростовувати російським ЗМІ інфор­мацію щодо висловлювань Ющенка про можливість створення наднаціонального органу в межах ЄЕП:

«Вопрос: Что имел в виду президент Виктор Ющен­ко, когда говорил, что в рамках ЕЭП со временем мо­жет быть создан наднациональный орган?

Тарасюк: Это высказывание было или ошибочно приписано президенту, или искажено. Виктор Ющен­ко неизменно подчеркивал, что Украина готова сот­рудничать в рамках ЕЭП в той мере, в какой это не противоречит стратегическому курсу на членство в ЕС и ВТО. Президент и правительство никогда не от­рицали возможности создания зоны свободной тор­говли в рамках ЕЭП. Наднациональный орган в том виде, в котором он заложен в соглашении о ЕЭП, неп­риемлем для нас, поскольку предполагает неравноп­равные отношения между странами — членами орга­низации. Кроме того, наднациональный орган вмеши­вается в распределение конституционных полномо­чий между разными ветвями украинской власти» [13].

Все ж, у Секретаріаті Президента (часів О. Зінчен-ка) заявляли, що наднаціональний орган не є загрозою національному суверенітету України [16].

Європейський Союз

Наприкінці року Україна отримала сигнали із Брюсселя, що їй нададуть статус країни із ринковою економікою на саміті у грудні. До того Київ, всупереч сподіванням, не отримав цього статусу в червні, хоча перед тим урядовці робили самовпевнені заяви. У квітні перший і останній віце-прем'єр із європейської інтеграції Олег Рибачук заявляв: «Статус ринкової економіки практично у нас в кишені» [17]. Перебува­ючи на цій посаді, пан Рибачук відзначався, м'яко ка­жучи, неординарними заявами на кшталт: «Якщо ра­ніше найбільшими пріоритетами цього року я називав вступ до СОТ і отримання статусу ринкової економі­ки, то тепер — проведення «Євробачення» [18]. Саме під пана Рибачука планували створити і Міністерство європейської інтеграції та зовнішньоекономічних зв'язків. Про це президент Ющенко оголошував учас­никам т. зв. «міні-Давосу»: «Ми працюємо над ство­ренням спеціальної державної інституції, яка має ста­ти контактною адресою і лоцманом для інвесторів». Але цей проект так і не було реалізовано.

Згодом міністр закордонних справ Борис Тарасюк визнав, що ЄС не вбачає в Україні свого потенційного члена.

Українське керівництво упродовж року декларува­ло метою також вступ України до НАТО, називаючи дату 2008 рік. При тому, що згідно із опитуваннями, більшість українців і далі проти вступу до цієї струк­тури. «Повністю не згодні» із вступом до Північно-атлантичного альянсу понад 40 відсотків опитаних. «Швидше не згодні» вступати до НАТО іще 15 відсот­ків. А за повний вступ до цієї військово-політичної ор­ганізації був лише кожен десятий українець, — з'ясу­валося за результатами травневого дослідження Цен­тру імені Разумкова та Київського міжнародного інс­титуту соціології. У березні президент Ющенко пообі­цяв винести питання про вступ України до НАТО і Європейського Союзу на референдум.

Євроінтеграційний романтизм українського керів­ництва спробував розвіяти президент Чеської респуб­ліки Вацлав Клаус. Під час візиту до Києва він висло­вив готовність поділитися із Україною чеським досві­дом переговорів про вступ до ЄС і відверто закликав не тішити себе ілюзіями.

Кавалерійська атака на СОТ

Вступити до Всесвітньої торговельної організації (СОТ) до кінця року — таке завдання поставив прези­дент Ющенко в середині жовтня. Віктор Ющенко по­обіцяв, що після вступу України до СОТ очікують що­річного зростання добробуту громадян на 3%, росту ВВП — 1,9%, не менше 50% росту обсягів іноземних інвестицій, щорічного збільшення експорту — 10%.

Але генеральний директор СОТ Паскаль Ламі зая­вив, що Україна не має шансів вступити до кінця цьо­го року. «Існує довга черга країн, які прагнуть вступи­ти до СОТ. Але Росія та Україна не зможуть заверши­ти всі переговори з приводу вступу до кінця цього ро­ку. Доведеться ще трохи почекати», — сказав Ламі. А на грудневій конференції міністрів СОТ у Гонконгу до світової організації увійде лише одна країна — Саудів­ська Аравія.

У відповідь заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко назвав висловлювання Ламі «безвідповідальними» і навіть порадив тому читати кодекс поведінки міжнародного службовця.

У міністерстві економіки доповіли, що згідно з та­рифними вимогами, Україна вже на 80 відсотків гото­ва до вступу у СОТ. Згодом цю цифру зменшили до 65 відсотків.

Україна повинна захистити свій агропромисловий комплекс, інакше в разі вступу до СОТ вона втратить до 40 відсотків АПК, — оголосив секретар Ради нац-безпеки і оборони Анатолій Кінах. Із ним солідаризу-вавався міністр аграрної політики Олександр Бара-нівський, який заявив, що Україна не готова стати час­тиною СОТ, доки не захистить власні ринки, а переду­сім — агропромисловий комплекс. За його словами, такої самої думки й нинішній міністр економіки Арсе-ній Яценюк [19].

А прем'єр-міністр Юрій Єхануров під час візиту до США, де в порядку денному переговорів теж було пи­тання СОТ, заявив, що Київ має вступити до СОТ обов'язково раніше ніж Москва. В іншому випадку Москва чинитиме перешкоди вступу України. На це одразу відреагувало російське МЗС: «В Москве обра­тили внимание на сообщения СМИ об этих высказы­ваниях. Они вызвали у российской стороны большое недоумение. Для нас абсолютно неприемлем такой подход(…) Убеждены, что синхронизация и координа­ция позиций наших государств при присоединении к ВТО пойдут на пользу и России, и Украине (...) Если, однако, случится, что Россия раньше Украины станет членом ВТО, то мы не только не будем чинить каких-либо препятствий Украине, а напротив, будем всячес­ки содействовать ее скорейшему вступлению в эту ор­ганизацию на устраивающих Киев условиях. В Мос­кве рассчитывают, что именно такой линии придер­живается и украинская сторона. Надеемся получить соответствующие разъяснения на этот счет» [20].

Лукаві цифри

Ще у червні міністр закордонних справ Борис Тара-сюк рапортував закордонній аудиторії: «Поточний прогноз зростання валового внутрішнього продукту від 6 до 8 відсотків і далі значно вищий, ніж середні по­казники по Європейському Союзу. Непрямий пози­тивний вплив Помаранчевої революції на українську економіку позначився на зростанні загального торго­вельного обороту від початку 2005 року (на 15% зріс експорт та на 20% — імпорт із позитивним сальдо для України). Те ж саме і з іноземними інвестиціями, які нині ставновлять майже 9 млрд доларів»*.

А вже у вересні президент Ющенко картав відправ­лений у відставку уряд за те, що тепми росту ВВП у серпні місяці становили мінус 1,6%. Скоротилися ін­вестиції і зменшився імпорт. Пізніше в Лондоні Ющенко оголосив, що для української економіки «настав час стабілізації». І пообіцяв там, що в най­ближчі два місяці будуть відновлені темпи зростання ВВП.

Невтішні висновки

На початку року уряд проголошував такі зовніш­ньополітичні цілі (за ступенем амбітності проголоше­них намірів):

1)  набуття статусу регіонального лідера;

2)  інтеграція в європейські та євроатлантичні струк­тури;

3)  стратегічне партнерство із США як із «провідною державою»;

4)  стратегічне партнерство з Польщею та підвищен­ня до такого рівня відносин із іншими країнами-сусі-дами;

5)  концепція добросусідства з Російською Федера­цією.

Водночас українське керівництво оголосило ідею «відносин у трикутнику Європейський Союз — Україна — Російська Федерація» із умовою, що цей «три­кутник віднині стане рівностороннім», оскільки «Україна — не полігон геополітичних змагань між ЄС, США та Росією»*.

Як бачимо, жодне із поставлених завдань не викона­но. Провалилися ейфорійні проекти швидкої євроін-теграції. Економічна складова зовнішньої політики взагалі була залишена поза увагою. Проголошені на серпневій нараді в МЗС тези про те, що «сприяння швидкому економічному розвитку, розширенню еко­номічної присутності України на ринках ЄС, сусідніх держав, інших країн та регіонів є наступним нашим головним завданням» [21], залишилися суто деклара­тивними. Спроби стати локомотивом «просування де­мократії» опинилися в лещатах політики «подвійних стандартів».

Чи здатне керівництво держави виправити помил­ки? Питання наразі риторичне.


* Пізніше українське керівництво оголосило ідею «відносин у трикутнику Європей­ський Союз—Україна—Російська Федерація» із умовою, що цей «трикутник віднині ста­не рівностороннім», оскільки «Україна — не полігон геополітичних змагань між ЄС, США та Росією».

* На початку року, за повідомленням прес-служби «Пори», один із її лідерів Владислав Каськів (він же і радник президента В. Ющенка) під час зустрічі із президентом США Дж. Бушем у Братиславі обговорював із ним створення «Міжнародного інституту демократії». Отож, є підстави вважати, що це «американський продукт».

*Із виступу Міністра закордонних справ України Б. Тарасюка «Помаранчева революція: 6 місяців потому» на 22 міжнародному семінарі з питань глобальної безпеки, 11 червня 2005 року, м. Шантії (Франція).

* Виступ Б. Тарасюка на конференції «Україна, Росія, Європейський Союз: виклики та можливості для нових відносин», 10 лютого 2005 р. —Київ, www.mfa.gov.ua.

Література

1. www.pravda.com.ua, 11.03.05

2. www.pravda.com.ua, 16.10.05

3. ЛІГАБізнесІнформ, 05.07.05

4. www.pravda.com.ua, 06.07.05

5.    Цит. за: http://www.vaadua.org/News/03-05/01.htm#01

6. Цит. по: Игорь Чемерис. Российский олигарх пос­тупил на службу к Ющенко. — Главред. — 2005. — 29 квітня.

7. http://www.jn.com.ua/Interview/mashkevich_808.html

8. JTA. — 2005. — 24 жовтня.

9.  Цит. за: http://www.pravda.com.ua/news/2005/9/19/33617.htm

10.  Цит. за інтрент-виданням «Обозреватель». — 2005. — 28 жовтня

11.     http://www.pravda.com.ua/news/2005/9/19/33617.htm

12. El Codigo Chavez: Descifrando Intervension de los Stados Unidos en Venezuela, Politica: Editorial de Cienci-as Sociales, La Habana, 2005.

13. www.5tv.com.ua

14. Громадське радіо. — 2003.

15. Время новостей. — 2005. — 15 червня.

16. 5-ий канал. — 2005. — 17 червня.

17. УНІАН. — 2005. — 21 квітня.

18. Цит. за інтернет-виданням «Українська правда». — 2005. — 16 лютого.

19. 5-ий канал. — 2005. — 24 жовтня.

20. Цит. за: www.mid.ru

21. Цит. за: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publicati-on/content/4104.htmпередплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту