головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 6/2005 
Персонал № 6/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсП'ята зустріч країн-учасниць АСЕМ —
крок до зближення Азії та Європи

Наталія ЧАБАЛА,
референт Посольства Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні

Світ упевнено йде в третє тисячоліття — час по­зитивних і незворотних змін, заради яких людство виважено і наполегливо почало працювати ще в минулому столітті. Світове співтовари­ство прагне єднання, інтеграції та поглиблення об'єднавчих процесів між країнами-сусідами і різними континентами. Європейські й азійські держави вже не перший рік намагаються налаго­дити взаємовигідні економічні, політичні та куль­турні зв'язки. Серйозний прогрес став відчутним у 90-х роках минулого століття. 1996 року було створено Форум азійсько-європейського співробітництва (ASEM — Asia — European Meeting)*. Остання зустріч у межах АСЕМ (АСЕМ-5) відбу­лась нещодавно у В'єтнамі. Саме про це хочу роз­повісти докладніше.

V саміт АСЕМ відбувся у м. Ханой, Соціалістич­на Республіка В'єтнам (8–9 жовтня 2004 р.). Гасло зустрічі було таким: «На шляху до реалістичніших та істотніших азіатсько-європейських партнерсь­ких відносин». Це був історичний саміт, тому що вперше АСЕМ розширився з 26 до 39 членів. Прийнято 13 нових учасників, серед яких 3 азійські країни (Камбоджа, Лаос і М'янма — члени АСЕАН) та десять нових членів ЄС (Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Поль­ща, Словаччина і Словенія).

У межах Форуму АСЕМ-5 відбулося багато різноманітних заходів: ІІІ Конференція азійсько-європейських партнерів-парламентів, Народний форум Азія — Європа, Азійсько-європейський форум профспілок, ІХ Азійсько-європейський форум підприємців, Семінар про досягнення і перспективи азійсько-європейського співробіт­ництва, Виставка-ярмарок сфери торгівлі, освіти, туризму, Азійсько-європейський форум культур­ного розмаїття й обміну, концерти азійських та європейських мистецьких колективів, Тиждень азійських та європейських фільмів.

На саміті була затверджена Декларація голови форуму, уперше прийнята Ханойська декларація про тісніші партнерські економічні відносини між Європою й Азією, а також Декларація про діалог культур, цивілізацій і напрямків у роботі АСЕМ [7].

Прийнято девять пропозицій задля зміцнення співробітництва між Європою й Азією: впровад­ження телекомунікаційних та інформаційних тех­нологій у розвиток трудових ресурсів і підвищення їх можливостей; проведення семінару АСЕМ із пи­тань азіатсько-європейського науково-техно­логічного співробітництва, співробітництво з пи­тань контролю і протидії поширенню СНІДу, Азійсько-європейська торгово-інвестиційна вис­тавка, установчі доку­менти азійсько-євро­пейського форуму молодих керівників, зміцнення безпеки в азіатсько-європейсь­кому регіоні, впро­вадження другого етапу Програми сти­пендій ASEM DUO, Діалог між релігіями, Програма створення азіатсько-європейсь­кого дослідницько-освітнього центру з питань безтерміново­го навчання. Оціню­ючи АСЕМ-5 у Ханої, прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Ван Кхай зазначив: «Найвищий рівень АСЕМ — це найвищий рівень рішу­чості і прагнення до змін із метою просування партнерських відносини між Азією і Європою на стадію істотнішого й ефективнішого співробіт­ництва» [4].

Том Рое, радник-координатор з АСЕМ при Ге­неральному департаменті зовнішніх відносин Європейської Комісії з 2002 р., є одним із неба­гатьох офіційних осіб, який ґрунтовно знає діяльність АСЕМ, так виклав свої міркування з приводу останнього саміту: «За останні декілька років постало питання про розширення та вступ Бірми (М'янми). Цю проблему вирішили на засіданні європейських міністрів закордонних справ 13 вересня: Бірма (М’янма) може бути присутньою на саміті на рівні, що є нижчим за главу держави чи парламенту. Це питання також піднімалося упродовж саміту в Ханої 7–9 жовт­ня 2004 року.

Європейська комісія є постійним координато­ром АСЕМ і має чотири координатори: два в Азії і два в Європі. В Європі — один постійний коорди­натор — це Комісія, інший — країна, що головує в ЄС (нині це Нідерланди), і змінюється що шість місяців. З азійської сторони — одна країна з АСЕАН, (нині це В'єтнам), інша — північно-західна, наразі Японія. Потім буде Індонезія та Південна Корея. Але Комісія є постійним координатором, відповідає за секретаріат для європейської сторо­ни. Такий секретаріат потрібен і азійській стороні.

Саміт відбувається що два роки (2002 — в Ко­пенгагені, 2004 — в Ханої, 2006 — в Гельсінкі). Але в період між самітами відбуваються зустрічі міністрів закордонних справ, торгівлі та фінансів, міністрів культури та освіти або охорони навколишнього середовища. Нижче цього рівня існу­ють декілька зустрічей вищих чиновників упро­довж року щодо АСЕМ, плюс десятки зустрічей на рівні директорів та експертів, що створюють без-зупинний політичний діалог між Азією та Євро­пою в різних сферах. Наприклад, для опрацюван­ня плану дій щодо сприяння торгівлі існує понад десять робочих груп. Мало того, Фундація Азія-Європа опікується справами суспільного розвит­ку та питаннями культурного й інтелектуального обмінів. У 2002 р. та 2003 р. ЕС приймав такі зустрічі, в червні 2004 р. у м. Барселона.

Тому діалог в АСЕМ — глибокий багаторівневий процес.

Розширення кола членів організації завжди вно­сить зміни і проблеми в організаційний процес і процес ефективного вироблення рішень. Так вийш­ло з розширенням ЄС в 2004 р., коли приєдналися нові десять країн-учасниць із числа країн Півден­но-Східної Європи. Такі ж зміни відбудуться після розширення АСЕМ, яке відбулося на Саміті в Ханої. До АСЕМ приєдналися 3 азійські країни та 10 євро­пейських з числа нових членів ЄС. Міністри закор­донних справ країн-членів АСЕМ отримали завдан­ня: модернізувати процес задля збереження не­офіційного характеру організації.

В'єтнам добре підготувався до проведення саміту. Такі думки звучали від багатьох учасників Ханойсь­кого саміту. «Я впевнений, що організацією цієї події в'єтнамці можуть пишатися. Їхня відданість справі АСЕМ вражає», — констатував Том Рое.

Саме бажання країни прийняти такий саміт є показником волі і бажання суспільства, органів державного управління, влади в цілому привер­нути увагу до своєї країни і стати частиною міжнародної спільноти.

Зустріч у Ханої мала визначальну роль в азійсь­ко-європейських відносинах. По-перше, було вирішено складне питання — розширення АСЕМ. Це засвідчило про розвинутість і продуманість азійсько-європейського діалогу. Упродовж декількох років тривала дискусія щодо питання про вступ Бірми/М'янми, але нині члени АСЕМ знайшли компроміс. Це питання ще обговорюва­ли на саміті. Країни АСЕМ вміють порозумітися і це можна вважати великим досягненням перего­ворів.

Розвиток відносин Азії й Європи відбувається у площині задекларованих трьох основних нап­рямків взаємовідносин.

Щодо політичних відносин, головною темою буде принцип багатосторонніх відносин та рефор­мування ООН. Орієнтуючись на дебати міністрів закордонних справ у м. Кілдарі (Ірландія в квітні 2004 р.), глави держав у Ханої обговорювали ре­формування ООН, а також урізноманітнення підходів до вирішення економічних проблем, проблем управління і безпеки. І це своєчасно, оскільки більшість лідерів нещодавно поверну­лись з Нью-Йорку із засідань Генеральної Асамб­леї ООН. Існують важливі аспекти реорганізації Ради Безпеки ООН. Високого рівня група реформування ООН звітувала в грудні 2004 року. Та­ким чином саміт АСЕМ є чудовою нагодою для де­батів, щоб виявити, які нагальні питання потрібно вирішувати разом Азії та Європі.

Щодо економічних відносин, лідери обговорю­вали багато торговельних, фінансових питань, відносини економічного партнерства та Декла­рацію про ближче азійсько-європейське еко­номічне партнерство.

Щодо культурних і суспільних відносин, цей саміт зробив справжній стрибок уперед. «Після багатьох дискусій про культури та цивілізації за декілька минулих років, — говорить Пан Том Рое, — ми нині уже обговорюємо низку таких практич­них заходів, як освітні обміни, залучення дослідницьких інститутів та діалоги з освітніх пи­тань. Наприклад, Європейська Комісія надасть 100 млн євро як додаткове фінансування після саміту для Азійсько-Європейських обмінів у сфері вищої школи в межах програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Programme). Також ми дійшли згоди щодо перспективи для розвитку Фундації Азія-Європа в Сінгапурі.

Розвиток всестороннього діалогу між Азією та Європою має багато перспектив, однак дослідни­ки вважають, що начебто азійські країни більше цікавляться діалогом, ніж європейські колеги. Азійський інтерес є значним: це і розширення ринку, знайомство з новими технологіями, вход­ження у «велику політику», розширення міграції. Справді, участь країн на рівні міністрів є вищою з азійської сторони. Азійські країни вбачають в АСЕМ механізм налагоджування співробітництва. Для Європейського Союзу АСЕМ — це налагодження двосторонніх відно­син, регіональних програм та затвердження їх угодами зі співпраці.

А що ж може стимулювати європейський інте­рес до Азії? «Ми вважаємо, що АСЕМ — це діалог і структура для координації політики. Розширення АСЕМ до 39 членів може, насправді, призвести до його розмиву і некерованості», — вважає Том Рое. Європейський Союз запропонував заснувати робочі групи, щоб посилити відповідальність координаторів, але АСЕМ-партнери бажають співпрацю­вати у повному складі, а це робить процес прийняття рішень повіль­нішим і може призвести до формаль­ності у відносинах. Однак Ханойський саміт довів, що глибоке осмислення майбутнього процесу, структури та відповідальності є актуальним і нині. Було вирішено надати мандати міністрам закордонних справ, щоб ті рапортували на наступній зустрічі міністрів у Кіото в Японії 2005 р. про офіційні позиції із цих питань. Продовження обговорення буде на саміті в Гельсінкі 2006 року.

Упродовж восьми років АСЕМ як міжнародний азійсько-європейський форум є найбільшою структурою, яка прагне підвищити рівень міжнаціонального діалогу Азії та Європи в різних сферах політики, економіки, культури, безпеки. Учасники діалогу декларують і прагнуть поглиб­лення відносин для впровадження в життя спіль­них домовленостей.

* Об'єднання є форумом, а не регламентованою організацією, діяльність АСЕМ в основно­му зводиться до політичного діалогу і не завжди переходить у конкретні проекти, тому ос­новна структура її — це система засідань. Основні засідання — це саміти. Їх учасники — глави держав або урядів країн, які входять в АСЕМ, а також Глава Європейської Комісії. Саміти відбуваються раз у 2 роки, почергово то в Європі, то в Азії. Уже відбулося п’ять та­ких зустрічей найвищого рівня, а шоста має відбутися у Фінляндії у вересні 2006 року.

Література

1.     ASEM — FORUM for Cooperation. VNA Publishing house. — Hanoi, 2004.

2.     ASEM 5 Asia-Europe Meeting Vietnam Investment Review. — Hanoi, 2004.

3.     АСЕМ Форум азиатско-европейского сотрудниче­ства. Путь к более реалистическим и существенным партнерским отношениям. — Ханой: Изд-во «Госполит», 2004.

4.     Фан Ван Кхай — интервью на АСЕМ 5. Материалы Посольства СРВ в Украине.

5.     www.asem5.gov.vn — официальный сайт V Самми­та АСЕМ.

6.     Нгуен Зи Ниен. Развитие АСЕМ и Саммит на выс­шем уровне АСЕМ-5 в Ханое // Коммунистический жур­нал. — 2004. — жовтень. — № 19.

7.     Газета «Нянзан». — 2004. — 9,10,11,16 жовтня.

8.        Вьетнам на пути интеграции. — Ханой: Изд-во «Тхезьой», 1999.

9.        Вьетнам. Панорама. — Ханой: Изд-во «Тхезьой», 2004.

10.  «This Summit represents a real leap forward» — Tom Roe, ASEM Counsellor/Co-ordinator in the External Relations Directorate-General of the European Comission 2002-2004 // Newsletter. ASEM 5. — European Studies Programme Vietnam. — Volume 3, Number 5, Hamoi, —
October-December 2004. — 32 p. — Р. 6-8.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту