головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 8/2006 
Персонал № 8/2006
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовини Академії

Академію відвідав посол Палестини

Делегація дипломатичних представників Па­лестини на чолі з Надзвичайним та Повноваж­ним Послом цієї держави в Україні паном Халідом Арікатом відвідала Міжрегіональну Акаде­мію управління персоналом. Із навчальною ба­зою Академії, її освітньою та культурно-просвіт­ницькою діяльністю ознайомили гостей дирек­тор Українського військово-козацького інституту ім. Великого князя Святослава, Верховний отаман Всеукраїнського козацького війська Віта­лій Каленяк та проректор із міжнародних зв’яз­ків — генеральний директор Міжнародного від­критого університету ім. Конфуція Микола Цим­бал. Особливу зацікавленість гості виявили до Українського військово-козацького інституту, що є єдиним вищим навчальним закладом націо­нально-патріотичного спрямування, де готують спеціалістів у сфері козацького самоврядування. Під час зустрічі за участі співробітників Посольс­тва Палестини, представників інститутів та служб МАУП обговорювалися питання подаль­шого розширення співробітництва між Академі­єю та Посольством Палестини, ВНЗ цієї країни у галузі науки, освіти, а також установлення зв’яз­ків і співпраці Всеукраїнського козацького вій­ська з палестинськими громадськими організаціями у питаннях відновлення і розповсюдження культурної спадщини двох країн. Сторони висловили взаємне зацікавлення щодо поглиблення освітніх, культурних та духовних зв'язків між Академією та навчальними закладами Палести­ни, зокрема, тамтешнім університетом. Ішлося також про необхідність створення на базі вищих навчальних закладів країн культурно-просвіт­ницьких центрів: українського — у Палестинсько­му університеті, і палестинського — в Академії, пог­либлення взаємообміну студентами, професор­сько-викладацьким скла­дом, навчально-методич­ною та науковою літерату­рою.

Вирішено підготувати низку пропозицій і доку­ментів щодо реалізації об­говорених під час зустрічі питань.

 

Пам'ятник героям національно-визвольного руху

Яскравий приклад того, як у вирішальний момент українці можуть об'єдна­тися для спротиву, є виз­вольна боротьба, яка ввій­шла в нашу історію під наз­вою Коліївщина. Саме ці події доводять провідну роль і значення україн­ського націоналізму, під час доленосних історич­них моментів, який яскравим світлом істини вихо­дить назовні та згуртовує націю. Народне повстан­ня 1768 року на чолі з козаками Максимом Заліз­няком та Іваном Гонтою перетворилося на могут­ній національно-визвольний рух, що охопив маси і повів їх на боротьбу.

240-річницю тієї події відзначатиме україн­ський народ 8 червня 2008 року. Як уже повідом­лялося, до цієї пам'ятної дати в Умані — місті ко­зацької бойової слави — буде встановлено пам'ят­ний знак героям національно-визвольного руху, провідникам народного повстання І. Гонті та М. Залізняку. Такий подарунок зробить місту Міжрегіональна Академія управління персоналом. Недавно повноважне журі у складі керівництва МАУП, відомих науковців, мистецтвознавців, ху­дожників, скульпторів затвердило проект пам'ятно­го знака, який буде встановлено на території Уманського національного дендрологіч­ного парку «Софіївка». Саме на цьо­му місці свого часу відбулася історична зустріч двох ватажків народ­ного повстання. Домовленості про встановлення пам'ятника Гонті та Залізняку з директором «Софіївки» Іваном Косенком було досягнуто раніше під час візиту голови Нагля­дової ради МАУП Георгія Щокіна до Умані.

Із п'яти проектних робіт, пред­ставлених на розгляд журі, було обрано три. Серед них — роботи моло­дих талановитих скульпторів Бориса Крилова та Олеся Сидорука, які, до речі, є авторами пам'ятних скульптур князям Святославу Хороброму та Ярославу Мудрому, які стоять на території Акаде­мії. Із цих робіт після їхнього творчого доопрацювання буде обрано та затвер­джено остаточний варіант проекту пам'ятного знака, який установлять на території «Софіївки». Ще один проект, авторами якого є скульптори Микола Білик та Леонід Козлов, буде запропоно­вано для встановлення на одній із цен­тральних площ Умані. Скульптурні композиції пропону­ється виконати з бронзи та каме­ню.

 

Допоможемо здобути освіту

Мати вищу ос­віту завжди прес­тижно. Це підні­має власний ста­тус у суспільстві, надає більше шан­сів знайти гарну роботу з достой­ною зарплатою. Однак для багатьох диплом спеці­аліста чи магістра — лише недосяжна мрія. У кра­їні панує ситуація, коли замало одних лише знань, аби отримати омріяну освіту. Для сиріт це нездо­ланний бар'єр, адже їм нема на кого надіятися. У цій ситуації особливо цінною є благодійна прог­рама Міжрегіональної Академії управління персо­налом. Щороку сюди вступають не менше десяти таких дітей. За навчання вони не платять жодної копійки.

Зараз у Президентському університеті МАУП безкоштовно здобувають освіту 78 сиріт. Із них 17 осіб — першокурсники. Ще 44 студенти мають пільги в оплаті від 25 до 50 відсотків вартості нав­чання. Сироти безкоштовно проживають у гурто­житку та щомісяця отримують стипендію від Ака­демії у розмірі від 105 до 130 гривень. Ще 150 грн щомісяця їм має виплачувати Київська обласна державна адміністрація.

Ця благодійна програма діє з 2000 року. А все розпочалося з акції «Студенти МАУП — дітям-си-ротам». До дня Святого Миколая та на Великдень

студенти влаштовують свято для вихованців ди­тячих будинків і шкіл-інтернатів: готують концер­ти та мистецькі заходи, вручають подарунки. Крім того, сиротам надається психолого-педагогічна допомога. Тоді ж і виникла ідея безкоштовно нав­чати талановитих дітей, позбавлених батьківської опіки. Згідно з угодою, укладеною 2000 року з Ки­ївською облдержадміністрацією, Академія зо­бов'язалася щорічно приймати на перший курс п'ятеро сиріт.

2002 року президент Академії Георгій Щокін запровадив додаткову квоту ще на п'ять безкош­товних місць. Таким чином дітям, які ростуть без батьків, розширено доступ до вищої освіти.

Молодь може вибирати спеціалізацію, яка їм до вподоби, а не лише ту, де менший конкурс чи просто є вільні місця. Здебільшого вони обирають право, соціологію, політологію, психо­логію, фінанси та ін.

Безкоштовне навчання для таких юнаків та дівчат провадить і економі-ко-правовий технікум при МАУП. Найкращі студенти вступають до Ака­демії на третій курс. А взагалі з 2000 року освіту на безоплатній основі тут отримали 54 сироти.

Засновник МАУП Георгій Щокін постійно йде назустріч вихованцям. Регулярно до Дня студента він запро­ваджує 20–50% пільги в оплаті для об­дарованої молоді. Це, зазвичай, ті, хто добре проявив себе у навчанні чи сту­дентських секціях. Однак бувають і ви­нятки. Якось значну знижку було надано студен­тці, у якої розлучилися батьки і вона не могла більше оплачувати повну вартість навчання.

Цього року Міжрегіональна Академія управлін­ня персоналом затвердила благодійну програму ще на п'ять років. Уже укладено нову угоду з Ки­ївською обласною державною адміністрацією.

 

Перша путівка у доросле життя

Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП святкує перший випуск. Урочисте вручен­ня дипломів відбулось у Президії Академії. Віль­них місць у залі майже не було: батьки, викладачі та, звісно ж, самі винуватці свята — випускники — усі з нетерпінням чекали радісної миті. 74 студен­ти успішно закінчили технікум. Із них 44 стали фахівцями у галузі управління, 16 — фінансиста­ми та 14 — фахівцями з банківської справи. Усім присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «мо­лодший спеціаліст». 13 випускників отримали дипломи з відзнакою.

Ректор МАУП Микола Головатий привітав при­сутніх зі знаменною подією: «Цей випускний день — день святий, день теплий, красивий. Я ба­жаю всім вам, випускникам, щастя та добра, щоб ви не забували один одного та віддали шану виклада­чам, які з вами працювали. Хочеться особисто подя­кувати Левадній Ганні Гаврилівні за цей випуск. Як директор вона провела дуже важку роботу з легітимізації технікуму. На сьогодні ми маємо всі відпо­відні ліцензії, ми повністю визнані, як технікум. Академія дає дипломи державного зразка за освіт­ньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціа­ліст». Ректор наголосив, що молоді люди свідомо обирають технікум і розуміють, що це перспектив­ний шлях розвитку — таким чином економиться час для здобуття повної вищої освіти.

Директор технікуму Ганна Левадна відчувала особливу піднесеність, адже цей випуск — немов перша сходинка, яку подолав технікум. «Сьогодні

надзвичайний день — випускаємо у велике життя своїх дітей. Дітей, яких ми полюбили за ці три ро­ки. Ми бачили, як ви росли, мужніли, набиралися досвіду. Разом з вами ми пережили багато яскра­вих моментів, перебороли труднощі. Весь колек­тив, кожен викладач вклав у вас часточку своєї ду­ші, аби зробити вас гарними, добрими людьми. Оце найголовніше… А своїми результатами під час іспитів ви показали, що Деснянський технікум дає прекрасні знання. Дякую вам за сумлінну співпра­цю! Бажаю всім вам щастя, здоров'я, наснаги, не боятися труднощів та завжди йти тільки вперед!» 95 відсотків випускників Деснянського еконо-міко-правового технікуму при МАУП продовжать навчання в Академії. Мабуть, у цьому і полягає найбільша заслуга викладацького колективу: жага до знань у вихованців технікуму лише посилила­ся.

* * *

Цього літа Міжрегіональна Академія управ­ління персоналом святкувала випуск: 432 студенти Економіко-правового технікуму отримали дипломи, серед них 62 з відзнакою. За цей навчальний рік було отримано 14 перемог на Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах. Створена одна з найкращих у Києві команда з брейн-рингу. Футболісти технікуму — чемпіони району. У випуску-2006 декілька десятків дип¬ломантів (у восьми творчих конкурсах); волода

рі титулів «Студент — ерудит» (міський проект); титул «Майбутній президент Ук­раїни» — теж у них. Кращу в районі учнів­ську газету робили вони. А ще «Студент­ська красуня МАУП-2005» теж отримала диплом із відзнакою.

Не кажучи вже про державні іспити, коли представники МОНУ були, без перебіль­шення, в захопленні від продемонстрованих знань. І рідних стін вони не залишають — йдуть учитися далі, до МАУП. Ледве не ці­лим складом! Упевнені, що саме випускники маупівських технікумів стануть гідним по­повненням студентських лав Академії.

 

Випускники медичного коледжу обирають МАУП

Міжрегіональна Академія управління персона­лом прийняла до своїх лав ще 146 студентів — ви­пускників Київського медичного коледжу № 3. Із них 107 стануть менеджерами в медичній та фар­мацевтичній галузі, а 39 — медичними психолога­ми. Завдяки співпраці МАУП із коледжем молоді спеціалісти мають змогу здобути диплом спеціаліста на пільгових умовах оплати. Студентів зараховують на заочну форму навчання одразу на третій курс. Термін нав­чання — три роки й три місяці.

«Головне, щоб гасло “Освіта через все життя” стало для вас визначальним», — звернулася до нових студентів начальник Управління післядипломної освіти, канди­дат педагогічних наук, доцент Ірина Драч. — Дуже сподіваюся, що ви зробили усвідомле­ний вибір, адже з цього моменту починаєть­ся новий етап у вашому навчанні. На заоч­ному відділенні працювати треба значною мірою самостійно, а не лише на сесіях двічі на рік». Ірина Іванівна побажала студентам здоров'я, наснаги та терпіння.

Факультет післядипломної освіти на базі Київського медичного коледжу № 3 найчисельніший (навчається близько 800 студен­тів). Усього в МАУП є дев'ять таких фа­культетів, кожен створений на базі техніку­му чи коледжу.

 

У Академії — вступні іспити

Літо — пора відпочинку. Можна занури­тись у прохолодні хвилі або ж розслаблено повалятися на піску, гріючись на сонці. Од­нак для декого це літо напружене, як ніколи, адже треба ще здати вступні іспити, щоб во­сени гордо називати себе студентом.

Деякі абітурієнти вже відпочивають. Для них пора хвилювань давно закінчилася. Це 338 випускників підготовчого відділення, 61 випус­кник ліцею МАУП, 6 переможців олімпіад Акаде­мії, а також 19 медалістів, які успішно склали спів­бесіду. Вони вже можуть називати себе студентами. Найбільш популярними виявилися спеціаль­ності: психологія, правознавство, міжнародні від­носини, менеджмент та банківська справа.

Також відбулися вступні іспити і у двох нав­чальних закладах при МАУП — в Економіко-пра-вовому та в Деснянському економіко-правовому технікумах. 621 абітурієнт побореться за право навчатися у цих закладах на денній формі. А ще відбудуться вступні екзамени на заочну форму навчання.

Тим, хто не встиг подати документи, не слід впа­дати у розпач. Ще можна буде вступити до Акаде­мії у серпні, коли відбуватиметься додатковий на­бір студентів на наявні вільні місця. Про початок серпневої вступної кампанії буде оголошено зго­дом.

 

Розвиток спорту і самозахисту

Із метою розвитку спорту у філіях Міжрегіональ­ної Академії управління персоналом, підвищення кваліфікації та професій­ного рівня викладачів фізичного вихо­вання недавно Навчальним центром особистої безпеки людини та націо­нальних єдиноборств МАУП був проведений щорічний традиційний дво­тижневий семінар-практикум за прог­рамою «Особиста безпека людини». Семінар відбувався на березі моря в с. Залізний Порт Херсонської області.

У проведенні семінару взяли участь провідні майстри рукопашного бою, представники спеціальних підрозділів МВС, СБУ, ГУР, фахівці і науковці з питань невідкладної долікарської до­помоги, екстремальної психології, зок­рема перший віце-президент Національної федерації з рукопашного бою та радник з безпеки заступника голови Наглядової ради МАУП Олександр Гартвич, майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою, директор Навчального центру особистої безпеки людини та національних єдиноборств МАУП Ігор Шаров, фахівець навчального центру особистої безпеки людини, інструктор з рукопашного бою Андрій Радченко та викладач, магістр із соціальної робо­ти Тетяна Кондратенко.

У практичних і теоретичних заняттях брали участь представники Криворізької, Рівненської, Херсонської, Львівської, Запорізької, Дніпрод-зержинської, Харківської філій МАУП та кан­дидати на посади викладачів фізичного вихо­вання та програми «ОБЛ» з Дрогобича, Миколаєва, Дніпропетровська, Донецька, Хмель­ницька, Луцька та ін.

Під час семінару учасників теоретично підготува­ли за програмою «Особиста безпека людини», зок­рема з питань невідкладної долікарської допомоги, екстремальної психології, практично виклали ме­тодику та техніку рукопашного бою. Після проход­ження курсу занять вихованці склали залік і отри­мали дипломи.

За словами директора Навчального центру осо­бистої безпеки людини та національних єдино-борств Ігоря Шарова, подібні семінари-практику-ми дуже важливі для викладачів і студентів.

«Ми мали змогу поділитися досвідом із викла­дачами фізичного виховання з усіх регіонів, як ефективно працювати з молоддю. Зокрема, розпо­відати студентам, як поводитися у складній, екс­тремальній ситуації, навчати їх елементарних практичних бойових прийомів самозахисту. Сту­денти виявляють велику зацікавленість до цих за­нять, тому вони необхідні у всіх вищих навчаль­них закладах», — зазначив Ігор Олександрович.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту