головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 6/2007 
Персонал № 6/2007
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюс«Навчатися — повсякчас!»

Оксана ЛАНІНА:

Про принцип постійного професійного вдосконалення знає чи не кожен спеціаліст, але втілювати його в життя вистачає снаги лише у дійсно відданих справі професіоналів — саме так можна охарактеризувати нашу співрозмовницю, директора департаменту підготовки наказів та комп'ютерної бази даних МАУП Оксану Віталіївну Ланіну.

Професійна діяльність в МАУП

1998     Референт відділу комп'ютерної бази даних

2000    Фахівець відділу комп'ютерної бази даних

2002    Провідний фахівець відділу комп'ютерної бази даних

2004    Начальник відділу комп'ютерної бази даних

2006    Директор департаменту підготовки наказів та комп'ютерної бази даних

Навчання

1983-1985   Фізико-математична школа 145 м. Київ.

1985-1990   Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, факультет кібернетики.

2002-2003   МАУП, інститут міжна­родної економіки та фінансів, факультет перепідготовки, спеціальність «Облік і аудит».

2005-2006   МАУП, Україно-Росій-ський інститут менеджменту та бізнесу, магістратура, спеціальність «Адміністративний менеджмент».

2007   МАУП,Український народний університет, факультет психології.

Оксано Віталіївно, розкажіть будь ласка, як Ви визначилися із професією?

—Обрала її по закінченні восьмого класу — вступила до відомої Київської фізико-математичної школи № 145. Згодом навчалась у Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка на факультеті кібернетики: на той час це була дуже перспективна сфера — інформатика, нові тех­нології. Я провчилася там п'ять років, отримала дип­лом. Звичайно, університетська освіта тоді була в ос­новному державна, і забезпечувала дуже сильну підго­товку, формувався відповідний склад розуму. Узагалі, мої однокурсники непогано реалізували себе в житті.

Закінчивши університет, зрозуміла, що хочу займати­ся розробками, які цікавили мене упродовж навчання. Але на той час у мене не було з чим працювати. Втупи­ла на роботу до МАУП, це був 1998 рік. Починала з по­сади референта. Було дуже цікаво, але вплив нових тех­нологій, західних віянь, щодо того, що людина мусить перекваліфіковуватися кожних п'ять-шість років, дався взнаки. Я вирішила спробувати себе в ролі бухгалтера. І 2000 року вступила до МАУП на перепідготовку (вечір­ня форма навчання) за спеціальністю «Облік і аудит», навчання закінчила успішно за рік. Мені це додало обіз­наності в економіці. Коли призначили керівником, зау­важила, що знову не вистачає певних спеціальних знань — з психолології, управління персоналом, — вступила до магістратури МАУП, на заочне відділення, за спеці­альністю «Адміністративний менеджмент». Я була просто в захваті. Мені тоді було років 35, я не думала, що настільки цікаво буде навчатися. Ус е було по-ново­му, сучасно.

У МАУП — хороші викладачі, вважаю, що викладаць­кий склад у нас дуже сильний. Сучасна, потужна нав­чальна база. Бібліотека — мрія студента. Є великі мож­ливості в застосуванні інформаційних, Інтернет-техно-логій. Я вважаю, що не кожен ВНЗ може в цьому зрів­нятися з Академією.

Наш курс опановував новий напрям. Тоді навіть літе­ратури, позамаупівської, не було в такій кількості, щоби можна було прочитати щось самій, розібратися. Викла­дачі подавали нам матеріал, базуючись на багаторічній практиці, ми як гумка вбирали все це. Запам'яталися лекції, що їх читала Тамара Володимирівна Круков-ська-Сіневич, педагог із надзвичайно багатим досвідом роботи. Останнє є дуже важливим, адже теорію можна засвоїти самостійно, з книг, коли ж мудрий викладач, професор, ділиться власними практичними знаннями, студент все сприймає зовсім по-іншому. Йому зрозумі­ло, які проблеми слід вирішувати насамперед, які відо­мості для цього слід здобути. Саме на цьому й робили акцент наші викладачі.

Але ж серед Ваших одногрупників було, певне, чимало людей, які мали вже й свій корисний досвід?.. Чи обмінювалися власними знаннями?

—До магістратури вступали люди, які здобули вищу освіту зовсім із різних напрямів. Звичайно, ми спілкува­лися, чи не у всіх була дуже цікава робота. Майже всі ми були середнього віку, працювали, непогано заробляли. Але кожен потребував сучасних знань. Коли виникали проблеми, ми ділилися напрацюваннями щодо того, як і в якій ситуації слід чинити.

Як змінився після магістратури Ваш стиль ке­рівника, порівняно з першими роками роботи?

—Керівниками зазвичай стають люди, народжені лі­дерами. Я не зовсім така людина, хоча лідерська жилка, певне, є. Мені довелося багато чого вчитися. Тому що за характером я людина м'яка, а керівник має бути строгі­шим. У професійному сенсі магістратура допомогла по­будувати свою роботу як керівника більш структурова-но, деталізовано, конкретно. Я більше стала розбирати­ся в питаннях адміністрування робочого процесу...

У Вашому підпорядкуванні — понад десять пра­цівників, що ви робите для того, аби їм працювалося цікавіше й комфортніше?

—Я вважаю, що колектив має складатися з людей зовсім різного типу, тоді цікавіше працюється. Ус і не можуть бути однаковими. У колективі обов'язково має бути «гуморист», а ще — хтось строгий, серйозний, хтось може бути особливо старанний у роботі з папера­ми, хтось — із комп'ютером. Коли в команді збирається «букет» з різних яскравих особистостей, результат ро­боти — надзвичайно високий.

Що для Вас відчуття команди, командний дух?

—Упродовж робочого процесу виникають авральні ситуації. Людські якості виявляються саме в цей мо­мент. Важливо, як поводиться людина у важку хвилину. Чи вона уникає прийняття рішень, «тікає», чи спокійно вирішує питання, чи нервується при цьому, чи не може дати раду проблемі, не справляючись із нервовою нап­ругою. Коли спостерігаєш за цим процесом, дуже цікаво щодо кожного працівника робити висновки, допома­гати і скеровувати, сприяти тому, щоби він у складній, конфліктній ситуації знайшов правильне рішення, по­долав перешкоду, що постала перед ним.

І коли допомагаєш прикладом, вчинками — бачиш ре­зультат. Люди усвідомлюють досягнуте, усвідомлюють власну приналежність до команди, яка спокійно і швидко здатна вирішити чимало складних проблем.

А які у Вас є традиції щодо дозвілля?

—Упродовж багатьох років роботи в МАУП у мене з'явилося чимало друзів. Ми підтримуємо тісні стосун­ки. Під час роботи на першому плані, звичайно, вироб­ничі контакти, вирішення проблем, взаємна допомога, обмін інформацією. А після роботи — зустрічі, прогу­лянки в ботанічному саду, пікніки, бесіди, і зовсім не на робочі теми — що теж цікаво й важливо.

Як Ви вважаєте, чим допомагають і в чому за­важають інформаційні технології сучасній людині?

—Інформаційні технології, що змушують людину багато часу проводити за комп'ютером, на жаль, міні­мізують вияви емоційної сфери. Незважаючи на ті можливості, що дає Інтернет — електронна пошта, ІСQ… Нестача повнокровного спілкування у процесі роботи засмучує. Для усного мовлення людей, які віч-на-віч можуть поспілкуватися, залишається час хіба що у вихідні.

Як плануєте подальше навчання?

—Нині я вступила до Народного університету МАУП на факультет психології, там вісім місяців триває курс навчання. По закінченні я планую вступати до докторан­тури. Хочу читали лекції, ділитися досвідом.

Наш колектив займається дуже цікавими розробка­ми. Працюємо над новою загальноакадемічною базою даних. На сьогодні в нас створено модуль «Ректорат», де міститиметься інформація щодо всіх студентів, їхні особисті дані, відомості щодо зарахування, переведен­ня, відрахування студентів, відповідні накази.

З допомогою нашого модуля можна швидко отрима­ти будь-який звіт на вимогу керівництва, структурних підрозділів Академії. Це дуже зручний інструмент, який сприятиме тому, щоб автоматизувати роботу лю­дей і відійти від паперової роботи, що дуже важливо. Наступним етапом буде розробка модуля «Деканат», там буде все, що стосується діяльності кафедр, складан­ня навчальних планів тощо. Тобто перспективи — гран­діозні.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту