головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 7/2007 
Персонал № 7/2007
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсОсвіта — запорука життєдайності народу!

Микола ГОЛОВАТИЙ:

2007-2008 навчальний рік дев'ятнадцятий в історії найбільшого українського ВНЗ Міжрегіональної Академії управління персоналом. Нині МАУП знають і визнають не лише в Україні. У кінці минулого навчального року Торгово-промислова палата України на підставі офіційних даних державної статистики визнала Академію лідером освітянської галуз; Київська міська державна адміністрація нагородила МАУП Почесною грамотою як одного із найбільших і найпрозоріших платників податків, а за даними Всеукраїнського соціологічного рейтингу «Софія Київська» МАУП вкотре було визнано найкращим недержавним та управлінським вищм навчальним закладом в Україні. За більшістю показників рейтингу Академія входить у десятку або двадцятку найкращих ВНЗ України.

Відомо, однак, і те, що життя великого колективу унікального українського вищого навчального закладу назвати щасливим і безтурботним останнім часом аж ніяк не можна. Відома багатьом майже рейдерська політика МОН України щодо МАУП, інших недержавних ВНЗ, на жаль, дається взнаки. Власне, з урахуванням цього і починалося інтерв'ю з ректором МАУП, доктором політичних наук, професором Миколою Федоровичем Головатим.


Миколо Федоровичу, в який спосіб і завдяки чому, на Ваш погляд, МАУП вдається не лише витримувати досить потужні напади бюрократів від освіти, інших «доброзичливців», зберігати і примножувати свій імідж?

— Добре ім'я легко зберегти тоді, коли чиниш чесно, послідовно, маєш однодумців і прихильників, не змінюєш ідейних, духовних орієнтирів, дієш не у власних, а загальнодержавних інтересах. Загальновідомо, що патріотична, національна, державницька налаштованість МАУП, інноваційна діяльність Академії декому не лише поза межами, а й у власній державі, м'яко кажучи, не до вподоби. Та колектив Академії твердо стоїть на засадах українського національного державотворення, консерватизму, дотримується ідеї творення національної Української держави. Ми цього ні від кого не приховуємо і відверто закликаємо українство жити і бути господарями власної землі. Кому це не подобається — нехай шукає інші краї і землі.

Зрозуміло, що в Академії багато робиться задля того, щоби сформувати не лише спеціаліста, а й лю-дину-громадянина, патріота. Починається це ще зі шкільної лави, коли молоді люди обирають вищий навчальний заклад.

Так, нині в різних ВНЗ Академії працюють Центр довузівської підготовки «Школа молодого дипломата», Дитяча академія відродження української нації, декілька студентських юридичних клінік, культурологічних клубів. Щороку в Академії організовуються численні зустрічі з видатними діячами науки і культури, політиками і громадськими діячами, проводяться конкурси на краще знання української мови, студентських робіт з православної тематики, влаштовуються фестивалі «Арт-палітра», «Шевченківська світлиця», «Українська родина — традиції і сучасність», «Козацьке лицарство — основа національного виховання», «Мова — наріжний камінь національного буття», «УПА: історична правда», «Традиційні свята українців», «Бойові мистецтва України» тощо. Йдеться про широку просвітницьку та виховну роботу зі студентами, яка цілеспрямовано покликана формувати особистість глибоко патріотичну, для якої навчання — то послідовна підготовка до життя і діяльності в ім'я Української держави. Одне слово — культурно-естетичне, духовне виховання молоді в МАУП — то обов’язкова складова усього навчального процесу що бере початок задовго до вступу до ВНЗ.

Отже, за такою логікою має будуватися і навчальний процес? Які його основні риси є найпомітнішими і найважливішими сьогодні?

— Академія веде підготовку спеціалістів за 12 основними напрямами (вони у свою чергу охоплюють понад 100 спеціальностей і спеціалізацій). Найбільш широкими за спектром спеціальностей є такі: менеджмент; економіка і підприємництво; соціологія; психологія. При цьому, підготовка фахівців здійснюється на усіх рівнях: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, спеціаліст перепідготовки, магістр. Як би цьому не заважало МОН України, намагаємося максимально ліцензуватися, акредитуватися, особливо щодо відокремлених навчальних підрозділів, хоча затримки з ліцензуванням, упереджене ставлення до МАУП є постійним.

Щоб зробити освіту дійсно доступною для широких соціальних верств, у МАУП запроваджено власну систему набору на навчання, зрозуміло, з дотриманням державних вимог. Так, на пільгових умовах на навчання зараховуються випускники підготовчого відділення, коледжів і технікумів, діти-сироти (на основі договорів з відповідними держадміністраціями). Крім того, можливе навчання з оплатою в розстрочку — без застави, терміном погашення до 10 років. Існує система накопичувальних знижок в оплаті за навчання — до 20%.

Забезпечити підготовку фахівців із високим рівнем знань можливо лише завдяки більш досконалій організації навчального процесу. Що в цьому напрямі робиться останнім часом у МАУП?

— Ідеться про постійне оновлення і вдосконалення навчальних планів, робочих програм, підготовку спеціальних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Інша складова — це оптимальна організація навчального процесу. З цією метою немало робиться для вдосконалення не лише аудиторної, але й самостійної роботи студентів, посилюється контроль за якістю знань. Ще з вересня 2005 року для студентів 1-2 курсів денної форми навчання було запроваджено систему триступеневого контролю за якістю знань з визначенням термінів послідовних рубіжних атестацій. Вона покликана сприяти більш дієвому засвоєнню студентами знань упродовж усього навчального семестру, забезпечити скорочення розриву між завданнями, що виносяться для контролю і програмою дисциплін, підвищити рівень об'єктивності оцінювання знань через збільшення контрольних заходів та застосування 100-бальної шкали оцінювання тощо. Загалом в Академії в організації навчального процесу у тісному поєднанні застосовуються поточний, рубіжний і підсумковий контроль, що дає позитивні результати у навчально-методичній і виховній роботі. Головне — така система привчає студента до постійного навчання. Нещодавно розпочато також роботу із запису лекцій провідних викладачів Академії на компакт-диски. На таких самих носіях студенти отримують книги, монографії, методичні розробки. Тобто, навчальний процес стає більш насиченим і продуктивним.

На основі галузевих стандартів вищої освіти відповідних спеціальностей у МАУП формуються комплекси навчально-методичного забезпечення. При цьому виникають і об'єктивні труднощі, оскільки з багатьох напрямів і спеціальностей галузеві стандартів вищої освіти в країні фактично немає. Їх розробляють окремі ВНЗ і роблять це на свій розсуд.

У сучасних умовах фахова підготовка не має обмежуватися лише стаціонарною і заочною формами навчання, оскільки принципово і динамічно змінюються моделі життя людей: умови праці, відпочинку, громадсько-корисної діяльності. Тому природно, що за останні два навчальних роки в МАУП було створено Телевізійний університет, розпочато підготовку і перепідготовку фахівців через систему тьюторських центрів тощо. Перераховані форми навчання пов'язані з використанням мультимедійних технологій, що сповна відповідає потребам наблизити навчальні послуги до споживача, зробити їх більш доступними і ефективними. Зокрема, з 1 вересня 2006 року в МАУП було розпочато також підготовку фахівців за екстернатною формою навчання за спеціальностями педагогіка і методика середньої освіти; практична психологія; соціологія; соціальна робота; соціальна педагогіка; культурологія; економіка підприємств; економічна статистика; міжнародна економіка. Навчання за екстернатною формою ведеться на основі планів індивідуальної підготовки слухача–екстерна. Це дає можливість максимально врахувати особистісний рівень його підготовки, зробити навчання більш конкретним, гнучким і результативним.

Помітне місце у забезпеченні належних умов навчання в Академії займає Міжнародний бібліотечно--інформаційний центр МАУП. Нині його послугами користується понад тринадцять тисяч студентів, викладачів, співробітників Академії. Щорічно до бази даних за картотекою єдиного читача вносяться близько чотирьох тисяч нових читачів. Задля популяризації книжкового фонду колектив МАУП регулярно експонує свою продукцію на численних виставках, організовує тематичні експозиції в календарні свята, під час численних наукових конференцій, до днів народження письменників, вчених, видатних політичних і громадських діячів. У приміщенні МБІЦ постійно експонуються мистецькі, образотворчі роботи провідних українських митців, майстрів народної творчості. Поступово МБІЦ стає своєрідним навчально-методичним центром для інших бібліотечних установ України. Тут організовуються спеціальні конференції, ведеться навчання і підвищення кваліфікації працівників бібліотек, здійснюється вивчення інтересу і попиту студентів і викладачів на літературу, інформацію. Останнім часом колектив МБІЦ великої уваги надає комплектуванню фондів різноманітною зарубіжною та спеціальною методичною літературою, оскільки розширюється підготовка в Академії молоді з інших країн.

Відомо, що з року в рік все більш професійним стає викладацький склад Академії, збільшується кількість професорів, докторів і кандидатів наук. Що можна сказати про перспективи діяльності у цьому напрямку?

— Щороку на кафедри, в інститути Академії приходять понад 200 викладачів більш високого фаху, в порівнянні з працюючими. Це випускники аспірантури, докторантури не лише МАУП але й інших ВНЗ країни. Ми вважаємо, що робота з підготовки наукових кадрів має починатися зі студентської наукової роботи. Тож природно, що рік од року збільшується кількість студентських наукових семінарів і конференцій. Минулого року до них додалися дні науки, яки проводили студенти Інститутів міжнародної економіки і фінансів, соціальних наук, менеджменту і бізнесу, інших ВНЗ.

З 9 спеціальностей ведеться підготовка спеціалістів в аспірантурі, де навчається понад 120 чол. та в докторантурі МАУП — нині знаходиться понад 120 чол. з одинадцяти наукових напрямів.

Хоча лише серед тих, хто працює на кафедрах Президентського університету (м. Київ) МАУП, — понад 70% мають вчені ступені докторів і кандидатів наук, нас це не може сповна влаштовувати. Кадрова проблема не може вирішитися сама по собі. За багатьох обставин, але головним чином завдяки багаторічній неефективній ваківській системі підготовки викладачів вищої кваліфікації з вченими ступенями, в МАУП відбувався пошук більш досконалих форм підготовки високопрофесійного загалу викладачів. У березні 2007 року було підписано договір про співпрацю між МАУП та Українською Академією Наук (президент Оніпко Олексій Федорович), отже, розпочато роботу із запровадження науково-громадської атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, заснованої на принципах незалежності, наукової об'єктивності, компетентності, гласності і демократії. Великі перспективи має також співробітництво щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації між МАУП і науковими установами Російської Федерації. Суттєво розширюється система підготовки докторів філософії. За напрямами економіка, ділове адміністрування, менеджмент, психологія, право, соціологія, політологія, освіта, державне управління така підготовка буде здійснюватися не лише в підрозділах Президентського університету а й Донецькому Одеському, Луганському, Чернігівському, Запорізькому, Волинському, Хмельницькому Вінницькому і Харківському інститутах МАУП, що дасть змогу дедалі посилювати викладацький потенціал Академії. Цьому значною мірою сприятиме також більш широка підготовка і перепідготовка фахівців та управлінських кадрів на базі школи управління МАУП.

Окрім підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, в МАУП упродовж року діють постійні курси підвищення кваліфікації для фахівців різних галузей знань, організовуються семінари завідуючих кафедрами, кураторів студентських академічних груп, керівників і активістів студентського наукового товариства, самоврядування тощо. Впродовж минулого навчального року велика увага приділялася розбудові такого інноваційного навчально-наукового, технологічного проекту, як Вища школа управління, або ділового адміністрування. За своїм призначенням така школа має стати зразком підготовки кадрів управлінців.

Відомо, що авторитет МАУП серед української та й міжнародної громадськості багато в чому пов'язаний з гострими суспільними проблемами, що розглядають науковці та викладачі впродовж багатьох років. Якими є їх результати, вплив на суспільно-політичне життя в Україні.

— Щорічно в Академії проводиться близько двадцяти міжнародних, всеукраїнських та десятки регіональних наукових конференцій, круглих столів, тощо. Їх тематика будується відповідно до актуальних суспільно-політичних проблем світу і України і потребами розвитку науково-пошукової діяльності викладачів, кафедр, інститутів, власне самої Академії. З-поміж цих проектів помітно вирізняються найперше три, розробка яких ведеться впродовж більше п'яти років: «Діалог цивілізацій — протиріччя глобалізації», «Православні духовні цінності і формування особистості у сучасних умовах», «Голодомори-геноциди в Україні у ХХ столітті». Зазначимо, що за названими науковими проектами вже видано по п'ять збірників унікальних наукових праць, оприлюднено низку звернень і резолюцій до світової та вітчизняної наукової громадськості, але принципово важливо інше — реакція української влади і світової громадськості на наукові форуми МАУП. Скажімо те, що нещодавно в Україні було прийнято закон, згідно з яким голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу, — результат тривалої діяльності по формуванню відповідної громадської думки керівництва, наукової громадськості МАУП. Наголосимо, такі гострих доленосних суспільно-наукових проблем, які розглядаються у стінах МАУП, навряд чи піднімають в аудиторіях інших ВНЗ, наукових установах. Це проблеми глобалізації, діяльності тіньових структур, тероризму, національної інформаційної і військової безпеки України, організованого сіонізму, формування і реалізації національної ідеї тощо.

Підкреслимо, що наукова робота колективу МАУП, як і навчально-методична, мають конкретну і високу мету, а саме: консолідація зусиль наукової громадськості, освітян, науковців, лідерів державних і громадських об'єднань та організацій у напрацюванні ідей і пропозицій щодо формування реалістичної і ефективної політики Української держави у сфері демократичного розвитку, продуктивної освітньої діяльності, розв'язання як локальних, так і глобальних проблем людства. Саме це дасть змогу подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технологічний і культурно-духовний простір.

Загальновідомо, що більшість інститутів, відокремлених структурних підрозділів МАУП носять імена видатних діячів України минулих років. Тож природно, що в Академії щорічно проводяться і стають традиційними науково-громадські заходи і акції, присвячені великим київським князям Святославу, Володимиру, княгині Ользі, видатним вченим, громадським і політичним діячам — В. Липинсько-му І. Франку, М. Грушевському Г. Алієву та ін. Йдеться не лише про наукові дискусії, пов'язані з життям і діяльністю наших видатних попередників, але й про активну просвітницьку виховну роботу, яка пов'язана у ВНЗ з їх іменами. У Волинському інституті МАУП ім. В. Липинського щороку, до дня народження великого теоретика українського традиціоналізму проходять наукові сесії, конференції. Студенти-вихованці цього ВНЗ здійснюють шефство над меморіалом В. Липинському у с. Затурцях Волинської області, де доглядають могилу великого консерватора — справжнього українського патріота польського походження.

Відомо, що МАУП є одним з провідних ВНЗ України щодо розвитку міжнародних освітніх проектів і зв'язків. Якою виглядає ця діяльність сьогодні?

— Її масштаби і зміст стають дедалі більшими і ширшими. Достатньо сказати, що з початку створення (1999 р.) закордонних навчальних підрозділів, їх нині функціонує 15. Плідною є діяльність таких підрозділів у Польщі, Болгарії, Придністров'ї, Росії, Азербайджані та інших країнах. І хоча з багатьма країнами, де діють підрозділи МАУП, немає необхідних міжурядових угод у галузі освіти, авторитет дипломів Академії в них є досить високим і помітним. До цього варто додати і те, що значна кількість зарубіжних викладачів, вчених виявляють великий інтерес до навчання в докторантурі МАУП, підготовки і захисту дисертаційних робіт на звання доктора філософії. Зі свого боку МАУП робить багато для того, щоб активно розвивати ділове співробітництво в освіті і науці з іншими країнами. Так, набуває розвитку практика обміну студентами і науковцями, участі українських вчених у зарубіжних конференціях, екзаменах і захистах дипломних студентських проектів у зарубіжних навчальних підрозділах.

Які завдання колективу МАУП на 2007–2008 навчальний рік Ви, як ректор, визначили б як першочергові, найважливіші?

— Першочергове завдання — подальше і відчутне вдосконалення якості підготовки фахівців. Це — основа основ діяльності будь-якого вищого навчального закладу. Її складовими є: організаційно-методичне забезпечення навчального процесу; підвищення фахового рівня викладачів, співробітників Академії; посилення вимог і контролю за навчанням студентів. Маючи відповідне науково-методичне оснащення, кадрове забезпечення — нам цілком під силу вирішити це завдання.

Друге — це гнучкість, мобільність процесу навчання, що досягається завдяки урізноманітненню форм і методів навчання. Таке завдання вимагає від кожного викладача великого вміння технологічно — ефективно доносити знання до студента, вчити його самостійно опановувати інформацію, помножувати її. Крім того, необхідно завершити вже розпочату роботу з переробки навчальних планів і програм, як того вимагає відомий Болонський процес, де суттєво збільшено час на самостійну, індивідуальну роботу студента під методичним керівництвом викладача.

Отже, належить забезпечити акредитацію ряду провідних спеціальностей МАУП та ліцензуватися за новими, які на сучасному ринку освіти активно себе заявляють. Невирішених питань дійсно чимало, однак вони усі під силу великому і творчому колективу МАУП.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту