головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 4/2005 
Персонал № 4/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсДослідження імпульсивності

ТЕСТ

Мета дослідження: визначити рівень імпульсивності.

Матеріал та обладнання: тест-опитувальник В. А. Лосенкова, який складається з 20 питань, до кожного з яких додається чотирибальна шкала відповідей, ручка.

Процедура дослідження: дослідження може проводи­тись із одним досліджуваним або з невеликою групою. Досліджуваному пропонують текст опитувальника з чо­тирибальною шкалою відповідей за кожним питанням. Під час роботи групи необхідно стежити за дотриман­ням чотирибальної шкали відповідей за кожним питан­ням та дотриманням суворої індивідуальності у вико­нанні тесту.

Інструкція досліджуваному: «Пропонований вам тест-опитувальник містить 20 питань. До кожного з них дана шкала відповідей. Уважно прочитайте кожне питання та обведіть кружечком номер обраної вами відповіді. У тес­ті немає «поганих» та «гарних» відповідей. Намагайтесь почуватися вільно та відповідати відверто. Переважає та відповідь, яка першою спаде вам на думку».

Опитувальник

І. Якщо ви беретесь за якусь справу, то завжди доводи­те її до кінця?

1.     Певно, що так.

2.     Можливо, так.

3.     Можливо, ні.

4.     Ні, не завжди.

II. Ви завжди спокійно реагуєте на різкі або невдалі за­уваження щодо себе?

1.     Певно, що так.

2.     Можливо, так.

3.     Можливо, ні.

ІІІ. Ви завжди виконуєте свої обіцянки?

1.     Певно, що так.

2.     Можливо, так.

3.     Можливо, ні.


IV.  Ви часто говорите і дієте під впливом хвилинного настрою?

1.     Дуже часто.

2.     Доволі часто.

3.     Доволі рідко.

4.     Майже ніколи.

V. У критичних, напружених ситуаціях ви добре володі­єте собою?

1.     Так, завжди володію.

2.     Можливо, завжди.

3.     Можливо, ні.

4.     Ні, не володію.

VI. У вас часто без очевидних або достатніх причин змі­нюється настрій?

1.     Таке трапляється дуже часто.

2.     Буває час від часу.

3.     Таке трапляється рідко.

4.     Такого зовсім не буває.

VII.  У вас часто виникає необхідність робити щось нас­піх, коли обмаль часу?

1.     Певно, що так.

2.     Можливо, так.

3.     Можливо, ні.

4.     Певно, що ні.

VIII. Ви могли б назвати себе цілеспрямованою люди­ною?

1.     Так, міг би.

2.     Можливо, міг би.

3.     Скоріш за все, не міг би.

4.     Певно, що не міг би.

IX.  У словах та вчинках ви дотримуєтесь прислів'я: «Сім разів відмір, один раз відріж»?

1.     Так, завжди.

2.     Часто.

3.     Рідко.

4.     Ні, майже ніколи.

X.  Ви підкреслено байдужі до тих, хто несправедливо висловлюється та підкреслено зачіпає вас, наприклад, в автобусі або трамваї?

1.     Так я реагую майже завжди.

2.     Так я реагую доволі часто.

3.     Я рідко так реагую.

4.     Я ніколи так не реагую.

XI.   Ви сумніваєтесь у своїх силах та здібностях?

1.     Так, часто.

2.     Інколи.

3.     Рідко.

4.     Майже ніколи.

XII. Ви легко захоплюєтесь новою справою, але можете швидко втратити до неї інтерес?

1.     Певно, що так.

2.     Мабуть, так.

3.     Мабуть, ні.

4.     Певно, що ні.

XIII. Ви можете стримуватись, коли хто-небудь із ке­рівництва незаслужено вам дорікає?

1.     Певно, що так.

2.     Мабуть, так.

3.     Мабуть, ні.

4.     Певно, що ні.

XIV. Вам здається, що ви ще не знайшли себе?

1.     Згоден, так воно і є.

2.     Скоріш за все, це так.

3.     Із цим я навряд чи погоджусь.

4.     Я з цим не погоджуюсь.

XV.  Чи можливо, що під впливом нових обставин ваша думка про самого себе не раз зміниться?

1.     Певно, що так.

2.     Доволі вірогідно.

3.     Маловірогідно.

4.     Майже невірогідно.

XVI. Зазвичай вас важко вивести із рівноваги?

1.     Певно, що так.

2.     Мабуть, так.

3.     Мабуть, ні.

4.     Певно, що ні.

XVII. У вас виникають бажання, які з певних обставин неможливо здійснити?

1.    Такі бажання виникають у мене часто.

2.    Такі бажання виникають час від часу.

3.    У мене рідко виникають такі бажання.

4.    Бажань, які неможливо здійснити, у мене не виникає.

XVIII.  Обговорюючи з ким-небудь важливі життєві проблеми, ви помічаєте, що ваші власні погляди ще не зов­сім сформувались?

1.     Так, часто помічаю.

2.     Іноді помічаю.

3.     Помічаю доволі рідко.

4.     Ні, ніколи не помічаю.

XIX. Чи трапляється таке, що якась справа вам так набридає, що, не закінчивши її, ви беретесь за нову?

1.     Так, таке часто трапляється.

2.     Іноді таке буває.

3.     Таке буває доволі рідко.

4.     Таке майже ніколи не буває.

XX. Ви дещо неврівноважена людина?

1.     Певно, що так.

2.     Мабуть, так.

3.     Мабуть, ні.

4.     Певно, що ні.

Обробка результатів

У процесі обробки результатів підраховують величину показника імпульсивності «ПІ». Це сума балів, яка наб­рана за шкалами всього тесту-опитувальника.

У цьому тесті-опитувальнику чотирибальна шкала від­повідей.

Для питань 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер шкали відпо­відає кількості балів, тобто 1, 2, 3 або 4.

Для питань 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 бали під­раховуються за шкалою у зворотному порядку, тобто шкалі 1 відповідає бал 4; шкалі 2 — 3, шкалі 3 — 2 і шка­ла 1 дорівнює 4 балам.

Таким чином, показник імпульсивності може варіюва­ти у різних людей від 20 до 80 балів.

Аналіз результатів

Імпульсивність — це риса, протилежна вольовим якос­тям цілеспрямованості та наполегливості. Чим більша величина показника імпульсивності «ПІ», тим більша ім­пульсивність.

Рівень імпульсивності може бути охарактеризований як високий, середній та низький.

Якщо величина «ПІ» перебуває у межах 60–80, то ім­пульсивність високого рівня, тобто виражена сильно; як­що його величина від 35 до 65 — то рівень її середній, ім­пульсивність помірна, а якщо 34 та менше — то імпуль­сивність низького рівня. Високий рівень імпульсивності характеризує людину з недостатнім самоконтролем у спілкуванні та діяльності. Імпульсивні люди часто мають невизначені життєві плани, у них немає стійких інтересів і вони захоплюються то одним, то іншим.

Люди з низьким рівнем імпульсивності, навпаки, ці­леспрямовані, мають виразні ціннісні орієнтації, виявля­ють наполегливість у досягненні поставленої мети, праг­нуть доводити розпочаті справи до кінця.

Якщо імпульсивність висока, то слід скласти програму самовиховання, спрямовану на її зниження та збільшен­ня цілеспрямованості. При цьому варто врахувати особ­ливості локусу суб'єктивного контролю.

За матеріалами:
Психологические исследования:
Практикум по общей психологии
для студентов педагогических вузов /
Сост. Т. И. Пашукова, А. И. Допира,
Г. В. Дьяконов. Учеб. пособие. —
М.: Изд-во «Институт практической
психологии», 1996.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту