головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 4/2005 
Персонал № 4/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовий гігант на роздрібному ринку США — Sears плюс Kmart

Від початку 2005 року серед американських роздрібних торгов­ців значно зріс попит на професіоналів із розвитку бізнесу: фа­хівців у галузі створення і розвитку брендів, розробки нових то­варів або концепцій роздрібних точок, створення стратегій ди­ференціації і росту. Аналітики вважають це свідченням виходу галузі з кризи.

«Маятник хитнувся від скорочення витрат до створення прин­ципово нових товарів і посилення брендів», каже Т'єрні Ремік, управляючий директор сектору споживчого ринку і роздрібної торгівлі рекрутингової компанії Korn/Ferry International. Очіку­ється, що значна кількість професіоналів звільниться в результа­ті поглинання Sears, Roebuck&Co гігантом роздрібної торгівлі Kmart Holding. Планується, що процес злиття закінчиться в берез­ні 2005 року. Угоду ще повинні схвалити акціонери обох компа­ній і регулювальні органи.

У листопаді 2004 року дискаунтерська мережа Kmart і мережа супер­маркетів Sears, Roebuck&Co оголосили про злиття в єдину компанію — Sears Holdings. Ця угода на 11 млрд дол. призведе до утворення третьо­го за величиною рітейлера в США і може спровокувати хвилю злиттів.

Дві компанії займають різні ніші на ринку. Якщо Sears — це марка мультибрендових магазинів одягу, яка працює в Америці вже понад 50 років, то Kmart — це досить молода компанія-дискаунтер, що останнім часом відчувала серйозні фінансові проблеми.

Нову компанію — Sears Holdings, яка утвориться після злиття, очо­лить нинішній глава мережі магазинів Kmart Едвард Ламперт. Фактич­но саме Едвард Ламперт є ідеологом об'єднання і може це собі дозволи­ти, оскільки він голова правління Kmart і керівник хеджевого фонду ESL Investments, який контролює як Kmart, так і Sears. Пан Ламперт і стане головою правління об'єднаної Sears Holdings. Вона буде володіти 3450 супермаркетами, а річний дохід, як очікується, підніметься до 55 млрд дол. на рік. Коментуючи угоду, Едвард Ламперт заявив: «У ре­зультаті злиття дохід нової компанії перевищить об'єднаний дохід двох компаній».

Нинішній генеральний директор Sears Алан Лейсі стане генераль­ним директором об'єднаної компанії, а генеральний директор Kmart Елвін Льюіс — її президентом. Панове Ламперт і Лейсі заявляють, що об'єднання двох компаній дасть змогу скоротити операційні витрати на 300 млн дол. у рік, а збільшення торговельних площ і централізація керівництва   —   оптимізувати систему продажів.

Об'єднання компаній не пе­редбачає переходу під єдину ви­віску: більшість магазинів Sears і Kmart збережуть назви, однак у майбутньому частина дискаун-терів Kmart все ж таки буде пе­рейменована в Sears. 50 магази­нів Kmart продала Sears незадов­го до злиття, вилучивши за них 575,9 млн доларів. А в червні 2004 року Kmart оголосила про продаж у мережі Home Depot 24 магазинів за 365 млн доларів.

Хоча обидві компанії є вели­кими гравцями на американ­ському рітейловому ринку (за обсягами продажів у 2003 році Sears став шостим за величиною рітейлером у США, a Kmart — чотирнадцятим), їх справи не можна назвати блискучими. За перші десять місяців 2004 року доходи Sears упали на 14%, a у Kmart справи ще гірші. У березні 2004 року вперше за остан­ні три роки компанія перестала бути збитковою. У бе­резні 2002 року Kmart оголосила себе банкрутом і змогла вийти з банкрутства лише завдяки твердим ді­ям Едварда Ламперта. Звільнивши 67 тис. працівників і закривши 600 магазинів, він значно знизив витрати компанії, що дало змогу їй виплатити борги. При цьо­му число працівників компанії скоротилося з 240 тис. до 158 тис. Для реорганізації компанії Kmart отрима­ла кредит у розмірі 2 млрд дол. від чотирьох банків: J. P. Morgan Chase Bank, Credite Suisse First Boston, Ge­neral Electric Capital і Fleet Boston. Навесні 2003 р. судо­ві органи й інвестори схвалили представлений компа­нією план реорганізації, і процедура банкрутства була припинена. Закриваючи магазини і звільняючи спів­робітників, менеджмент компанії зумів зберегти свої бренди Martha Stewart Everyday, Lands' End, Sesame Street, Joe Boxer, на просування яких була зроблена особлива ставка.

Навесні 2004 року Kmart ук­лала контракти на рекламу то­варів своєї мережі з телекомпа-нією WB, що транслюється на 92% території США, і з цілодо­бовим розважальним каналом «E!». Десятки телезірок почали носити одяг з лейблами Kmart: приміром, в одязі Route 66 хо­дять герої популярних серіалів Reba і 7-th heaven. Інвестори оцінили зусилля керівництва компанії: якщо в липні 2003 ро­ку, відразу після припинення процедури банкрутства, акції Kmart коштували 15 дол., то пе­ред оголошенням про злиття за них давали 101 долар.

Нова компанія зможе досягти більших успіхів у бізнесі, ніж Kmart і Sears окремо, впевнено заявив журналістам Ед-вард Ламперт. Згідно з обнародуваними прогнозами, завдяки пов'язаному зі злиттям скороченню витрат, но­ва компанія зможе заощаджувати 500 млн дол. на рік.

А напередодні злиття справи мережі Kmart пішли вгору. Її прибуток зріс у четвертому кварталі 2004 ро­ку завдяки уповільненню зниження продажів у мага­зинах, відкритих як мінімум рік. Прибуток компанії за цей квартал зріс до 309 млн дол., або 3,09 дол. за акцію, з 270 млн дол., або 2,78 дол. за акцію.

Злиття Kmart і Sears викликало неоднозначну реак­цію ринку. Оптимісти вважають, що це допоможе рітейлерам, збільшивши торговельні площі, зробити свій бізнес більш ефективним. Крім того, об'єднання Kmart і Sears може струснути ринок роздрібної торгів­лі США, ініціювавши нові злиття. Справа в тому, що на хвилі росту споживчої активності в середині 1990-х років у Америці різко збільшилася кількість супермаркетів: за даними National Retail Federation, з 94774 у 1996 році до 147813 у 2003 році. Однак, в останні два-три роки їх справи йдуть не найкраще — крім негатив­ного впливу економічної кризи початку століття цьо­му сприяє політика великих дискаунтерів, таких як Wal-Mart і Target, які через значне зниження цін відби­вають клієнтів в інших. Крім того, росте популярність інтернет-шопінгу, що дозволяє робити покупки, не ви­ходячи з дому.

Скептики, у свою чергу, стверджують, що головною причиною відставання Sears і Kmart від лідерів ринку є прорахунки в стратегічному плануванні і ціновій полі­тиці, що призводить до зниження продажів, а така сис­темна помилка не може бути виправлена простим до­даванням активів.

Підготувала Віра ЄВТУШИНА
(За матеріалами FT, Fortune, WSJ)передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту