головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 3/2006 
Персонал № 3/2006
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсМетодика «Мотивація аффіляції»

Тест

Інструкція. Тест складається з низки твер­джень, що стосуються деяких рис характеру, а також думок і почуттів із приводу певних жит­тєвих ситуацій. У разі згоди з твердженням по­руч із його цифровим позначенням ставте на бланку для відповіді знак «+» («так»), у разі незгоди — знак «–» («ні»). Під час читання або прослуховування твердження не витрачайте ба­гато часу на обмірковування відповідей. Давай­те ту відповідь, яка перша спала на думку.

У тексті немає «гарних» або «поганих» відпо­відей, тому не намагайтеся справити своїми від­повідями позитивне враження. Виражайте свою думку щиро.

Текст опитувальника для шкали ПП (прагнення прийняти)

1.  Я легко знаходжу спільну мову з людьми.

2.  Коли я роздратований, то волію бути між людьми, а не залишатися на самоті.

3.  Я волів би, щоб мене вважали вмілим і кміт­ливим, аніж товариським і дружелюбним.

4.  Я менше, ніж більшість людей, маю потребу в близьких друзях.

5.  Про свої переживання я говорю людям рад­ше часто й охоче, ніж рідко і в особливих випад­ках.

6.  Від гарного фільму я одержую більше задо­волення, ніж від великої компанії.

7.  Мені подобається знаходити якнайбільше друзів.

8.  Я скоріше волів би провести свій відпочи­нок далеко від людей, аніж на людному курорті.

9.  Вважаю, що більшість людей славу і поша­ну цінують більше, ніж дружбу.

10.   Я віддаю перевагу самостійній роботі пе­ред колективною.

11.   Зайва відвертість із друзями може зашко­дити.

12.   Коли я зустрічаю на вулиці знайомого, то не просто вітаюся, проходячи повз нього, а на­магаюся перекинутися з ним кількома словами.

13.   Незалежність і свобода від інших краща, ніж міцні дружні узи.

14.   Я відвідую компанії і вечірки тому, що це гарний спосіб знайти друзів.

15.   Якщо мені потрібно прийняти важливе рі­шення, то я скоріше пораджуся з друзями, ніж обмірковуватиму його сам.

16.   Я не довіряю занадто відвертому прояву дружніх почуттів.

17.   У мене дуже багато близьких друзів.

18.   Коли я перебуваю з незнайомими людьми, мені зовсім не важливо, подобаюся я їм чи ні.

19.   Індивідуальні розваги кращі, ніж групові.

20.   Відкриті емоційні люди приваблюють ме­не більше, ніж серйозні, зосереджені.

21.   Я скоріше прочитаю цікаву книгу або по­дивлюся телевізор, ніж проведу час на вечірці.

22.   Подорожуючи, я більше люблю спілкува­тися з людьми, ніж насолоджуватися видами і відвідувати визначні пам'ятки на самоті.

23.   Мені легше вирішити важке запитання, коли я обмірковую його сам, ніж коли обгово­рюю з іншими.

24.   Я вважаю, що у важких життєвих ситуаці­ях скоріше потрібно надіятись тільки на свої си­ли, ніж сподіватися на допомогу друзів.

25.   Навіть у компанії мені важко цілком забу­ти про турботи і термінові справи.

26.    Опинившись на новому місці, я швидко знаходжу багато знайомих.

27.    Вечір, проведений за улюбленим занят­тям, приваблює мене більше, ніж вечірка.

28.    Я уникаю занадто близьких відносин із людьми, щоб не втратити особисту свободу.

29.    Коли в мене поганий настрій, я прагну не виявляти своїх почуттів, ніж намагаюся з ким-небудь поділитися.

30.    Я люблю бувати в товаристві і завжди ра­дий провести час у веселій компанії.

Текст опитувальника для шкали СВ (страх бути відкинутим)

1.  Я соромлюся іти в малознайоме товарис­тво.

2.  Якщо вечірка мені не подобається, я все од­но не їду додому першим.

3.  Мене б дуже зачепило, коли б мій близький друг суперечив мені при сторонніх людях.

4.  Я намагаюся менше спілкуватися з людьми критичного складу розуму.

5.  Звісно, я легко спілкуюся з незнайомими людьми.

6.  Я не відмовлюся піти в гості через те, що там будуть люди, які мене не люблять.

7.  Коли двоє моїх друзів сперечаються, я во­лію не втручатися в їхню суперечку, навіть як­що з одним із них не згодний.

8.  Якщо я попрошу когось піти зі мною, і він мені відмовить, то я не зважуся просити його знову.

9.  Я обережний у висловленні своїх думок, по­ки добре не знаю людини.

10.   Якщо під час розмови я щось не зрозумів, то краще я це пропущу, ніж перерву співрозмов­ника і попрошу повторити.

11.   Я відверто критикую людей і очікую від них того ж.

12.   Мені важко відмовляти людям.

13.   Я можу одержати задоволення від вечірки, навіть якщо бачу, що одягнений не так, як треба.

14.   Я болісно сприймаю критику.

15.   Якщо я не подобаюся комусь, то намагаю­ся уникати цієї людини.

16.   Я рідко соромлюся звертатися до людей за допомогою.

17.   Я рідко суперечу людям через страх їх за­чепити.

18.   Мені часто здається, що незнайомі люди дивляться на мене критично.

19.   Щоразу, коли я йду в незнайоме товарис­тво, я намагаюсь брати з собою друга.

20.   Я часто говорю те, що думаю, навіть, якщо це неприємно співрозмовникові.

21.   Я легко освоююся в новому колективі.

22.   Іноді мені здається, що нікому не потріб­ний.

23.   Я довго переживаю, якщо стороння люди­на критично висловлюється про мене.

24.   Я ніколи не почуваю себе самотнім у ком­панії.

25.   Мене дуже легко зачепити, навіть якщо це непомітно зовні.

26.   Після зустрічі з новою людиною мене ма­ло хвилює, чи правильно я поводився.

27.   Коли я маю за чим-небудь звернутися до офіційної особи, я майже завжди чекаю, що ме­ні відмовлять.

28.   Коли потрібно попросити продавця пока­зати річ, що сподобалася мені, я почуваю себе невпевнено.

29.   Якщо я незадоволений тим, як поводиться мій знайомий, я зазвичай прямо вказую йому на це.

30.   Якщо в транспорті я сиджу, мені здається, що люди дивляться на мене з докором.

Обробка результатів Шкала ПП. Ставимо 1 бал за відповіді «так» на пункти 3, 4, 6, 8–11, 13, 16–19, 21, 23–25, 27–29 і відповіді «ні» на пункти 1, 2, 5, 7, 12, 14, 15,  20, 22, 26. Підраховуємо загальну суму балів за відповіді «так» і «ні».

Шкала СВ. Ставимо 1 бал за відповіді «так» на пункти 1–4, 8–10, 12, 14, 15, 17–19, 22, 23, 25, 27, 28, 30 і відповіді «ні» на пункти 5–7, 11, 13, 16,  20, 21, 24, 26, 29. Підраховуємо загальну су­му балів.

Висновки

Якщо сума балів за шкалу ПП більша, ніж за шкалу СВ, то у випробуваного виражене праг­нення до аффіляції, якщо ж сума балів менша, то у випробуваного виражений мотив «страх бути відкинутим». Якщо сумарні бали однакові, варто подивитись, на якому рівні (високому або низькому) він виявляється. Якщо рівні праг­нення до прийняття і страху бути відкинутим високі, це може свідчити про наявність у випро­буваного внутрішнього дискомфорту, напруже­ності, бо страх бути відкинутим перешкоджає задоволенню потреби бути в товаристві інших людей.

За матеріалами:
Верещагина Л. А., Карелина И. М.
Психология потребностей и
мотивация персонала. — Харьков:
Гуманитарный центр,
2005. — С. 94–99.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту